Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike
Tiedote 25.2.3008

Kaivoslaki uudistettava

Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike luovutti tänään 25.2. Joensuussa ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle kirjelmän Eno-Kontiolahti uraanivaltauksen johdosta.
Saatesanoissa jakokoskelainen Tuomo Tormulainen totesi: ”Toivomme ympäristöministeriöltä aktiivisuutta kaivoslain uudistamisessa. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen perusteella kaivoslaki ylittää muun ympäristölainsäädännön. Vaadimme myös lisää resursseja ympäristöviranomaisille uraanitutkimusten ympäristövaikutusten seurantaan.”

Ministeri ymmärsi kansalaisten  huolen ja lupasi, että kaivoslain uudistus tapahtuu tällä vaalikaudella yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle Joensuussa 25.2.2007

Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaisen kansalaisliikkeen mielestä korkeimman hallinto-oikeuden ennakkopäätös uraanikaivosvaltauksen hyväksymisestä osoittaa kaivoslain uudistuksen kiireellisyyttä. Toivomme, että ympäristöministeriö tulee olemaan aktiivinen lain uudistuksessa. Koska Eno-Kontiolahden  uraanivaltauspäätöksen suhteen toimitaan nykyisen lain mukaan, edellytämme että ympäristöhallinnolle turvataan riittävästi resursseja kaivoshankkeen vaikutusten seuraamisessa.  Jatkamme monikansallisten kaivosyhtiöiden toiminnan kansalaisvalvontaa alueilla.

KHO on tehnyt päätöksensä voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Toistamme tässä tilanteessa erittäin painokkaasti vaatimuksemme kaivoslain uudistamisesta. Ei voi olla mahdollista, että kuka tahansa mistä päin maailmaa tahansa voi saada lain suoman oikeuden kaivostoimintaan tähtääviin hankkeisiin elinpiirissämme. On käsittämätöntä, että kaivoshanketta voidaan edes viritellä alueella, jonka Kontiolahden kunta on varannut seutukunnallisen vedenottamon pohjavesialueeksi. Olemme sitä mieltä, että yhtiön myöhemmin esittämä tutkimussuunnitelman osalta suoritetaan harkinnanvarainen ympäristövaikutusten arviointi.

KHO korostaa päätöksessä kaivoslain ensisijaisuutta ja ympäristölakeja vain toimintaa rajoittavina säädöksinä. Kaivoslain 4§ mukaan:” Jos valtaaja osoittaa, että valtausalueella on kaivoskivennäisiä niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymää todennäköisesti voidaan käyttää hyväksi, on hänellä oikeus sen mukaan kuin 4 luvussa säädetään saada määrätyksi alue kaivostyön suorittamista varten (kaivospiiri) ja siten saada 5 luvussa säädetty oikeus kaivospiirissä olevien kaivoskivennäisten hyväksi käyttämiseen (kaivosoikeus).” Kun nykyisen kaivoslain mukaan jatkossakin eletään, valtauspäätös tarkoittaa pääsääntöisesti oikeutta kaivoksen avaamiseen.

Huolimatta tästä valtaajan lakisääteisestä oikeudesta kaivospiiriin tulemme kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin toimimaan kaivoksen avaamista vastaan.

Jatkossa punnitaankin poliittisten päättäjien halua suomalaisten oikeuksien turvaamisessa. Kaivoslakia on uudistettu jo kahdeksan vuotta, eikä asia ole liikahtanut vielä mihinkään. Kaivosalan edustajat jopa vaativat lupamenettelyjen yksinkertaistamista ja ympäristölakien rajoitusten poistamista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto 14.11.2007  on todennut: ”Nykyinen kaivoslaki on vuodelta 1965, mutta periaatteellisilta osiltaan se on säilynyt samana jo vuosisatojen ajan. Kaivostoiminnan taloudellinen, työllistävä ja ympäristöllinen merkitys on kuitenkin muuttunut huomattavasti. Kaivostoiminta on Suomessa siirtynyt suurelta osin kansainvälisten yritysten haltuun ja osaksi globaalia raaka-ainehuoltoa. Kaivokset työllistävät aiempaa vähemmän toiminnan tehostumisen ja avolouhinnan lisääntymisen vuoksi. Lisäksi kaivosten tuottamien sivuvirtojen määrä on kasvanut. Jo kolmannes Suomen jätemäärästä syntyy kaivostoiminnassa.”

Tulemme erittäin tarkkaan valvomaan Arevan tutkimustoimintaa valtausalueella. Edellytämme, että yhtiö kustantaa tutkimustoiminnan aikana ja sen jälkeenkin kattavan ympäristövaikutusten seurannan ympäristökeskuksen ohjauksella.

Jatkamme edelleen uraanivaltaus- ja kaivoshankkeiden vastustusta Enon ja Kontiolahden pohjoisosissa ja toimimme yhdessä Kainuun. Savon, Pohjanmaan ja Lapin kansalaisliikkeiden kanssa. Tulemme yhdistämään voimiamme myös rajojen yli Ruotsiin ja Venäjälle.

Lisätietoja: 
http://uraanitieto.tormunet.fi
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/uraanikaivoshankkeet
 

 
Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 25.2.2008