Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike tiedottaa 20.2.2008

Uraanikaivoksen avaaminen yhä todennäköisempää Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaisen kansanliikkeen mukaan korkeimman hallinto-oikeuden päätös osoittaa kaivoslain uudistuksen kiireellisyyttä. Liike jatkaa monikansallisten kaivosyhtiöiden toiminnan valvontaa alueilla.

Korkein hallinto-oikeus on tänään julkistetulla päätöksellä hylännyt valitukset KTM:n päätöksestä Cogema (nyk. Areva Resources Finland Oy) yhtiölle 2006 myönnetystä valtausoikeudesta uraanin etsimiseksi Eno ja Kontiolahden rajalla. Valituksen asiasta jättivät P-K:n ympäristökeskus, yksittäinen maanomistaja ja 50 maanomistajaa yhteisesti.

KHO tekee päätöksensä voimassa olevan lainsäädännön perusteella. Toistamme tässä tilanteessa erittäin painokkaasti vaatimuksemme kaivoslain uudistamisesta. Ei voi olla mahdollista, että kuka tahansa mistä päin maailmaa tahansa voi saada lain suoman oikeuden kaivostoimintaan tähtääviin hankkeisiin elinpiirissämme. 

KHO korostaa päätöksessä kaivoslain ensisijaisuutta ja ympäristölakeja vain toimintaa rajoittavina säädöksinä. Kaivoslain 4§ mukaan: Jos valtaaja osoittaa, että valtausalueella on kaivoskivennäisiä niin runsaasti ja siinä muodossa, että esiintymää todennäköisesti voidaan käyttää hyväksi, on hänellä oikeus sen mukaan kuin 4 luvussa säädetään saada määrätyksi alue kaivostyön suorittamista varten (kaivospiiri) ja siten saada 5 luvussa säädetty oikeus kaivospiirissä olevien kaivoskivennäisten hyväksi käyttämiseen (kaivosoikeus). Kun nykyisen kaivoslain mukaan jatkossakin eletään, valtauspäätös tarkoittaa pääsääntöisesti oikeutta kaivoksen avaamiseen.

Huolimatta tästä valtaajan lakisääteisestä oikeudesta kaivospiiriin tulemme kaikin käytettävissä olevin laillisin keinoin toimimaan kaivoksen avaamista vastaan.

Jatkossa punnitaankin poliittisten päättäjien halua suomalaisten oikeuksien turvaamisessa. Kaivoslakia on uudistettu jo kahdeksan vuotta, eikä asia ole liikahtanut vielä mihinkään. Kaivosalan edustajat jopa vaativat lupamenettelyjen yksinkertaistamista ja ympäristölakien rajoitusten poistamista.

Tulemme erittäin tarkkaan valvomaan Arevan tutkimustoimintaa valtausalueella. Edellytämme, että yhtiö kustantaa tutkimustoiminnan aikana ja sen jälkeenkin kattavan ympäristövaikutusten seurannan ympäristökeskuksen ohjauksella.

Jatkamme edelleen uraanivaltaus- ja kaivoshankkeiden vastustusta Enon ja Kontiolahden pohjoisosissa ja toimimme yhdessä Kainuun. Savon, Pohjanmaan ja Lapin kansalaisliikkeiden kanssa. Tulemme yhdistämään voimiamme myös rajojen yli Ruotsiin ja Venäjälle.

Viite: KHO päätös 20.2.2008:  http://www.kho.fi/paatokset/42511.htm

Lisätietoja: 
http://uraanitieto.tormunet.fi
http://www.sll.fi/luontojaymparisto/uraanikaivoshankkeet
 

 
Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 21.2.2008