Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
 
 
 

Luonnonsuojeluliitto paheksuu uraanilupia

(10.10.2006) Suomen luonnonsuojeluliitto paheksuu Pohjois-Karjalaan myönnettyjä raanikaivosvaltauksia ja pohtii mahdollisia oikeustoimia.

Luonnonsuojeluliiton mielestä kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä on hyvää, että yksi luonnonsuojelualue on poistettu luvasta sekä varsinaisia koelouhintoja ja -rikastuksia ei sallittu. Ne ovat kuitenkin mahdollisia luvan täydentämisellä, jolloin "hakemus käsitellään soveltuvin osin samoin kuin hakemus."

Luonnonsuojeluliiton mielestä koelouhintaan ja -rikastukseen tarvitaan ympäristövaikutusten arviointi. Lisäksi lupa mahdollistaa varsin laajoja toimia, kuten timanttikairausta ja koekaivantoja. Lisäksi valtaajalla on oikeus käyttää valtausalueiden ulkopuolellakin maa-alueita teitä sekä voima-, vesi- ja muita johtoja varten. Lisäksi luvan saajalla on oikeus siirtää valtausalueelle tutkimustöiden suorittamistöitä varten tarpeellisia rakennuksia ja laitteita.

Laajuudeltaan nyt myönnetty lupa on lähes sama kuin hakemus.

Luonnonsuojeluliitto tutkii luvat huolellisesti muun muassa vesiasioiden kannalta ja pohtii tarvittavia muutoksenhakutoimia sen jälkeen.

Luonnonsuojeluliiton mielestä on arveluttavaa, että monikansalliset yhtiöt tehtailevat uraanikaivosvarauksia ja valtauksia Suomeen. Tämä johtuu vanhentuneesta kaivoslaistamme, jossa ympäristöasioiden ja kansalaisten huomiointi on riittämätöntä.

LISÄTIETOJA:

    * aluepäällikkö Heikki Pönkkä,  SLL/ Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiiri, p. 040 543 0011
    * luonnonsuojelusihteeri Tapani Veistola, SLL, p. 0400 615 530, veistola@sll.fi
    * Jakokosken kylällä asuva Tuomo Tormulainen, p. 050 323 4368
    * Enon valtausalueella asuva Martti Tanninen, p. 0400 171 538
    * ympäristöasiantuntija Tapio Reinikainen, p. 050 4958484

TAPANI VEISTOLA
luonnonsuojelusihteeri

Suomen luonnonsuojeluliitto
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki

Puhelin (09) 228 08 266
Käsipuhelin 0400 615 530
Telekopio (09) 228 08 200
GSM-telekopio 0401 101 684
Sähköposti veistola@sll.fi
http://www.sll.fi/toiminta/monimuotoisuus/lssihteeritoimii/
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 12.10.2006