Uraanitietoa Pohjois-Savosta
 
KKKKK
Namura Finland Oy

Namura Finland Oy on hakenut kaivoslain mukaisia tutkimuslupia (valtausoikeuksia) uraanimalmin etsimiseksi Paskonkallio, Hepo 2, Lotto, Vepsä ja P60 (Puutosmäki) -nimisille alueille, jotka sijaitsevat Kärsämäellä, Kuhmossa, Sotkamossa ja Kuopiossa.

Mikäli tutkimuslupa myönnetään, saa hakija oikeuden suorittaa malminetsintätutkimuksia. Päättäessään hakemuksesta ministeriö voi harkita valtausajan pituutta suhteessa esitettyyn tutkimussuunnitelmaan. Ministeriö voi myös asettaa päätöksessään lupamääräyksiä hakijan noudatettavaksi.

Asiakirjojen nähtävilläolo
Valtaushakemusten asiakirjat ovat nähtävillä 3.11.28.11.2008 välisenä aikana työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamossa, Aleksanterinkatu 4, 00170 Helsinki ja kuntien kirjaamoissa sekä keskeisiltä osin myös työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilla.

Mielipiteiden esittäminen
Ennen asian ratkaisemista ministeriö varaa mahdollisuuden esittää mielipiteitä valtaushakemuksesta. Mielipiteitä voivat esittää ne, joiden oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, sekä muut, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava vaikutus.

Mielipiteet tulee lähettää kirjallisesti diaarinumero mainiten ministeriön kirjaamoon osoitteeseen: Työ- ja elinkeinoministeriö, Kaivosasiat , PL 32, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo(at)tem.fi.

Mielipiteet tulee jättää viimeistään 5.12.2008.

 

Etusivulle
Päivitetty 18.11.2008