Uraanitietoa Itä-Suomesta

Perustin nämä sivut yhdyssiteeksi niille itä-suomaisille ihmisille, 
jotka kaipaavat tietoa uraanin etsinnästä ja louhinnasta, ovat siitä huolissaan
tai haluavat aktiivisesti sitä vastustaa. 


Ajankohtaista:

Pohjois-Savo


Valtaus-, 
valtaushakemus- ja varaustilanne
Suomessa
13.1.2009
Kartta
ja
Pohjois-Karjalassa
13.1.2009
Kartta

Karttoja Arevan valtauksen sijoittumisesta ja pohjavesialueista

Uusin valtaus- ja varaustaulukko
4.2.2009
Tem:n sivulla

Kuvia ympäristötaideteoksen avajaisista 18.6..2006 Kontiolahden Kyykässä Kartta

Enon seurakunnan "Luomakunnan sunnuntai" 15.-17.8.2008
- lehdistössä ja mediassa

Uutisia:
 

Uraanitieto on muuttanut omaan osoitteeseensa: www.uraanitieto.net

Kaikki tulevat päivitykset tullaan tekemään vain uuteen sivustoon. 
Koko nykyinen sisältö on siirretty uuteen osoitteeseen.
Tämä osoite uraanitieto.tormunet.fi tulee säilymään toistaiseksi. Samoin tämän sivuston nykyiset kaikki sivut tulevat säilymään tässä vanhassakin osoitteessa.


www.folkswagen.fi/
3.4.2009 Folkswagen goes protest! Folkswagenin seuraava levy Atomiveisuja  ilmestyy. Julkaisukeikat soitetaan samaisena iltana Joensuun Kansalaistalolla 18.30 ja jatkot ravintola Wanhassa Jokelassa 21.00 Julkistuspuheenvuoron käyttää kirjailija Eeva Tikka. Levyllä otetaan kantaa Suomeen suunniteltuja uraanikaivoshankkeita vastaan Äänitteen myyntitulot menevät Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaiselle kansalaisliikkeelle. Jättäkää Pohjois-Karjalan uraani minne se kuuluu -kappale levyltä on jo kuultavissa Rintamakarkuriradiossa

su 22.3. klo 15 Ydinvoimarakentamisen uudet tuulet ja ilmastonmuutos
Luonnonsuojeluliiton ydinvoimakoordinattori Janne Björklund. Tietoa.

Tulossa:.
- Kansalaisliikkeen lehti Pekkerelli ilmestyy huhtikuun alussa.
- su 25.4 Uraanivoiman vastainen mielenosoitus Tsernobyl-päivänä Helsingissä klo 13.00
Järjestämme sinne aamulla lähtevän ja samana päivänä palaavan omakustannushintaisen bussimatkan. Varaa päivä allakkaan ja jos voit ilmoittaudu jo nyt: Markku Aho 044-5767201 tai markku.aho@telemail.fi.
- Toukokuussa luontoretki Notkon suunnan uraanivaltausalueelle.
- 7-9.8. uraania vastustavan väen tapaaminen Kuopion Karhonsaaressa.
pe 27.2. Enon Louhitalolla ”Uraani-Säteily-Terveys-Ympäristö”.  FT Tarja Laatikaisen esitys Uraanikaivoshankkeiden ympäristövaikutukset (Pdf 4,3 Mt)

9.2.2009 Ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) puolustaa Suomessa vireillä olevia uraanikaivoshankkeita. Lehtomäen mukaan uraanin etsintä Pohjois-Karjalastakin on johdonmukaista, koska Suomi kuitenkin tuottaa sähköä ydinvoimalla.
En ole perehtynyt tapauskohtaisesti asiaan, mutta tässä asiassa on periaatteellinen puoli. Suomi tuottaa jo tällä hetkellä paljon energiaa ydinvoimalla, ja suunnitelmissa on lisätä sen määrää.
Mielestäni on johdonmukaista, että myös raaka-ainetta eli uraania pitäisi pystyä louhimaan Suomesta. Kaiken pitää tietysti mennä tarkasti lakien ja asetusten mukaan, hän jatkaa.
Maanantaina Joensuussa vieraillut Lehtomäki kiirehtii kuitenkin paljon arvostelua osakseen saaneen kaivoslain uudistamista.
Vanha laki on ilman muuta vanhentunut. Uuden kaivoslain valmistelutyöt ovat kuitenkin edenneet jo hyvin pitkälle työ- ja elinkeinoministeriössä, ja se saadaan toivottavasti voimaan mahdollisimman nopeasti. (Verkko-Karjalainen 9.2.)
29.1.2009 Uuteen kaivoslakiin ei tule uraanikieltoa
Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen (kesk) arvioi, että esitys uudeksi kaivoslaiksi saa arvostelua osakseen sekä luonnonsuojelijoilta että kaivosteollisuudelta.
Luontoväen toivomaa kieltoa uraanin etsinnälle lakiin ei tule ja kaivosteollisuus joutuu sopeutumaan nykyistä tiukempaan lupamenettelyyn.
Pekkarisen mukaan lakiesitys on määrä valmistella kevään aikana ja tuoda eduskuntaan alkusyksystä. (STT)
Tämä tarkoittaa sitä, että uraani säilyy kaivoslaissa hyödynnettävänä mineraalina ja kaivostoiminnan lupamenettelyä ei nykyisestä käytännöstä kevennetä. Kuntien "veto-oikeuden" tuleminen uraanikaivosten perustamiseen jää hämärän peittoon.

25.1.2009 Kansanliike vaatii kansanäänestystä uraanivoimasta
Oulun Ydintalvi-tapahtumaan viikonloppuna kokoontuneet kansanliikkeet vaativat
kansanäänestystä uraanikaivoksista ja -voimaloista.
Jos uraanivoiman käyttö jatkuu, vaarana on että pienetkin uraaniesiintymät
otetaan käyttöön. EU:n viimeisetkin uraanikaivokset on suljettu ympäristö- ja
terveyssyistä. Uusia ydinvoimaloita ei tule avata, koska loppusijoitusta ei ole
ratkaistu. Olkiluodon ydinjäteluolalla on pelkkä kokeilulupa. Koko kannanotto
Suomi Express 04.02.2009 saakka

14.1.2009 Namura Finland Oy on hakenut kaivoslain mukaisia tutkimuslupia (valtausoikeuksia) uraanimalmin etsimiseksi Nuotti 1-5 -nimiselle alueelle, joka sijaitsee Paltamossa. Hakemus ja kartat.
Ennen asian ratkaisemista ministeriö varaa mahdollisuuden esittää mielipiteitä valtaushakemuksesta. Mielipiteitä voivat esittää ne, joiden oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, sekä muut, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava vaikutus.
Mielipiteet tulee jättää viimeistään 18.2.2009. Koko kuulutus TEM:n sivuilla

14.1.2009 AREVA Resources Finland Oy on hakenut kaivoslain mukaisia tutkimuslupia (valtausoikeuksia) uraanimalmin etsimiseksi Rumavuoma 1-13 -nimiselle alueelle, joka sijaitsee Rovaniemellä ja Ylitorniossa. Hakemus ja kartat.
Ennen asian ratkaisemista ministeriö varaa mahdollisuuden esittää mielipiteitä valtaushakemuksesta. Mielipiteitä voivat esittää ne, joiden oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, sekä muut, joiden elinympäristöön, työntekoon ja muihin oloihin asialla voi olla huomattava vaikutus.
Mielipiteet tulee jättää viimeistään 18.2.2009.Koko kuulutus TEM:n sivuilla.

31.12.2008 AREVA keskittää geologisia tutkimuksiaan Enon ja Kontiolahden rajalla sijaitsevalla Riutan tutkimusalueella. Yhtiön vuosina 2007 ja 2008 tekemien geologisten ja geofysikaalisten tutkimusten perusteella on ilmeistä, että tutkimusalueen lounaisosassa ei ole taloudellisesti hyödynnettävää uraanimalmiesiintymää. Tästä syystä yhtiö on ilmoittanut työ- ja elinkeinoministeriölle luopuvansa valtauksista Kontiolahti 3, 4, 5, 6, 7 ja 8, joiden yhteispinta-ala on noin 5,3 neliökilometriä. Yhtiön tiedote.

Folkswagen – yhtyeeltä on tulossa uraanikaivosten vastustamiseen liittyviä lauluja helmikuussa. Julkaiseminen tapahtuu Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastaisen kansalaisliikkeen siipien suojassa. Cd:n tuotantoon olemme saaneet lahjoituksia, mutta  vielä tarvitaan lisärahoitusta. Tilaa levy ennakkoon ja varmista sen ilmestyminen!
Ennakkotilaukset maksetaan Enon Luonnonystävät ry:n tilille 510305-223099. Viestiin tulee laittaa nimi ja sähköpostiosoite selvästi näkyviin (tai postiosoite, jos asut Joensuun tai Kontiolahden ulkopuolella, laitetaan postiin). Cd:tä jaetaan ennakkotilaajille sen valmistuttua tarkemmin ilmoitettavista paikoista paikallisesti. Hinta on 19 euroa/kpl. Apteekin hinta siksikin, että taloudenhoitajan on helpompi seurata runsasta maksuvirtaa.
Levitä viestiä eteenpäin! Tiedustelut: markku.aho(at)telemail.fi

12.12. Työ- ja elinkeinoministeriön Namura Finland Oy:n valtaushakemuksesta järjesteämällä kuulemiskierroksella vastustettiin valtausluvan antamista yhtiölle. Kymmenet maanomistajat ja muut asanosaiset lähettivät kielteisen mielipiteen ministeriölle, samoin useat järjestöt. Adressimuotoiseen mielipiteeseen osallistui allekirjoituksellaan lähes 700 pohjois-karjalaista. Enon ja Kontiolahden kunnat antoivat hankkeesta kielteiset lausunnot. Myös Enon ja Kontiolahden seurakunnat maanomistajina suhtautuivat kielteisesti. Pohjois-Karjalan luonnonsuojelupiirin mielipide 8.12.2008

8.12. Kontiolahden kunta vastustaa uraanivaltausten myöntämistä kaivosyhtiö Namura Finlandille.Yhtiö on hakenut liki 6 000 hehtaarin valtausaluetta Kontiolahden ja Enon kunnissa. Pääosa valtausalueista sijaitsee Enon puolella.
- Kontiolahden kunnanhallituksen mielestä Työ- ja elinkeinoministeriön ei tule myöntää kaivoslupaa alueelle, koska kaivoslain uudistus on parhaillaan vireillä. Uuden lain valmistelussa on esitetty, että kunnille annetaan enemmän päätösvaltaa kaivosasioissa.
- Kunnanhallituksen mukaan uraanikaivoksen avaaminen aiheuttaisi huomattavia kielteisiä vaikutuksia muun muassa matkailulle ja uusiutuville luonnonvaroille.
Kunnanhallitus oli päätöksessään 8.12. yksimielinen.
- Myös Enon kunta vastustaa Namura Finlandin uraanivaltauksia. Enon kunnanjohtaja Matti Tohkasen mukaan valtaus vahingoittaisi muun muassa Pielisen rantaosayleiskaavan toteuttamista ja Kolin matkailua. Kunnanhallituksen lausunto.

6.12. ”Elä vuan puota” Kuopion piispa Wille Riekkisen saarna itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa Helsingin tuomiokirkossa.Saarna tekstinä

1.12. Kuopion kaupunki vastustaa Namura Finland Oy:n valtaushakemusta Puutosmäkeen.. Kh 1.12.2008 : Lausunto TEM:lle uraanivaltaushakemuksesta Puutosmäkeen. Liitekartta

1.12. Agricola Resources on perunut Kuusjärvi 2-3 valtaushakemukset.
20.11. TV2 Silminnäkijä: Uraania, Uraania Ylen Areenassa n. 20.12. asti: http://areena.yle.fi/toista?id=1668356

25.10. Joensuun ja Kontiolahden kunnallisvaaliehdokkaat uraanihankkeita vastaan. Lähes 80% YLE:n vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista suhtautuu kielteisesti tai vähintään kriittisesti uraaniin . Ehdokaskohtaiset vastaukset.perusteluineen: Joensuu, Kontiolahti.

24.10. Pohjois-Karjalan Radio: Suur-Joensuussa vastustetaan uraanikaivosta. Tämä kävi selväksi Pohjois-Karjalan Radion tämän syksyn viimeisessä vaalikeskustelussa, johon osallistui yhteensä kymmenen Joensuun ja Kontiolahden valtuustoihin pyrkivää ehdokasta. 8-2 täystyrmäys uraanille. Kontiolahtea yksinään edustanut keskustan Anu Niemi ja kristillisten Tero Sinkkonen jättivät portin auki kotimaan energiantarpeelle..

17.10. Uraanin elämänkaari. Miten Areva toimii globaalisti! Ranskalainen Réseau Sortir du Nucléaire -liikkeen aktiivi Veronique Marchandier kertoi aiheesta Joensuussa pe 17.10. 2008. Esitys: Nucléaire ou alternatives (ransk. PDF 16 Mt) (eng.). Linkkejä: For independence of the WHO, Footprints for Peace

18.8.Nilsiän kaupunki vastustaa Mawson Energi Ab:n Murtolahden Saramäessä tekemää uraanivaltaushakemusta.Lausunnossaan kaupunginhallitus toteaa kaavalliset tosiasiat. Kaupunginjohtaja Jorma Autio menee kuitenkin asian ytimeen: Nilsiä on matkailupaikkakunta, joka luo imagoaan luonnon puhtaudella ja hyvällä ympäristöllä. Uraanikaivos ei tukisi tätä imagoa. KH:n pöytäkirja 18.8., Savon Sanomat 8.9.2008.

1.9. Ranskalaisyhtiö Areva on jättänyt hakemuksen valtauksesta, joka mahdollistaisi tutkimukset ja kairaukset 110 neliökilometrin alueella Ranualla ja Rovaniemellä (kartta). yhtiön mukaan alueelta voi uraanin lisäksi löytyä myös metalleja. 
Yhtiön tiedote 1.9.2008, Helsingin Sanomat 2.9.2008
Uutisarkisto 10.10.2006 - 12.12.2008

Tietoa:

Kaivoslaki
17.9.1965/503

Ydinenergialaki
11.12.1987/990
Muutos
EV 38/2008 vp
Säteilylaki
592/1991
Säteilyasetus
20.12.1991/1512

Århusin
sopimus
ja
asetus sen
soveltamisesta
Suomessa
Annettu
17.9.2004

Eurooppalainen atomivoimakriittinen konferenssi
Helsingissä
9.-11.11.2007
Esitykset


Valtakunnallinen uraaniliikkeiden kokoontuminen Kolilla 3.-5.8. 2007.
Pidetyt puheenvuorot
Tiedote 5.8.

Pukeudu loistavasti
Lisää ...


Kuvia ympäristötaideteoksen avajaisista 10.11.2006 Enon Kuusjärvellä.
Kartta
Työ- ja elinkeinoministeriö: kaivossivut
- Kaivosrekisterin karttapalvelu
- Söderholm Krister, kaivosylitarkastaja -2006:  Edellytykset uraanikaivostoiminnalle Suomessa      ( PDF 5,2 Mt)
Geologinen tutkimuskeskus:
- Tutkimusraportteja: Riutta 1989 (1 089kt), Tannilanvaara 1990 (4,3 Mt), Sotkuma 1990 (8,1 Mt), Huhtilampi 2,1 Mt, Tietoa Paukkajanvaaran kaivoksesta, Alfred Colpaert (2006): The Forgotten Uranium Mine of Paukkajanvaara ( Pdf 3,3 Mt)
- Kaikki Suomen uraanivaltausraportit
- Metallogenic zones and metallic mineral deposits in Finland 2006 (5,2 Mt), 
- Hytönen, Kai 1999. Suomen Mineraalit.399 s (10 Mt)
- Retkeilijän kiviopas
- Olli Äikäs, GTK: Geologian linkkejä, Uranium in Finland 3.11.2006 ( Pdf 6,5 Mt)
Säteilyturvakeskus: Säteilytietoa, Uraanikaivokset
  - Esko Ruokola: Uraanikaivosten ympäristövaikutukset (PDF)
  - Mustonen, R.; Ikäheimonen, T. K.; Salonen, L.; Sillanpää, T. 1989. Uraanin louhinnan ja rikastuksen radiologiset ympäristövaikutukset Enon Paukkajanvaarassa. (PDF 3,1 Mt)
Ympäristömisteriö: Kaivokset ja ympäristö
Uudenmaan ympäristökeskus: Ympäristöhallinnon rooli uraanikaivoshankkeissa
Suomen luonnonsuojeluliitto: kaivoshankkeista
Tapani Veistola: Uraanihankkeet, kaivoslain uudistus ja kansalaisten mahdollisuudet 5.9.2008 Kajaani (800kt)
Greenpeace: Uraaninlouhinnan riskit - tapaus Areva
Ydinverkosto: kansanliike uraanikaivoksia ja ydinvoimaa vastaan uusiutuvan energian puolesta Pohjois-Suomessa
Uusimaa: Uraaniton.org-kansalaisliike
Länsi-Uudenmaan uraanikaivoksia vastustava kansanliike
Ranska: SORTIR DU NUCLEAIRE
- CIIRAD - Commission de Recherche et d'Information Indépendantes sur la Radioactivité (radioaktiivisuutta tutkiva riippumattoma laboratorio, ranskaksi)
- Antoine Gatet: Limousinin alueen uraaniesiintymien hallinta, Riita-asia Limousinin lähteet ja joet vastaan/ COGEMA/AREVA
Ruotsi: Nätverket mot uranbrytning i Sverige
Itävalta: atomstopp_atomkraftfrei leben!
USA: Nuclear Information and Resource Service (NIRS)
- Southside Concerned Citizens (paljon videoita)
Venäjä: Green World
Niger: Tuareg Culture and News: Tuareg Concerns About Uranium Mining In Niger
- videoita (Niger's natural wealth exploited - 16 July 08 ja muita)
World Information Service on Energy: WISE Uranium Project
Mielipiteitä:Esityksiä, alustuksia, mielipiteitä, järjestöjen ja yhteisöjen kannanottoja
Keskustelu: Valtakunnalliselle postituslistalle uraaniaiheista pääsee lähettämällä omat yhteystiedot Tapani Veistolalle Luonnonsuojeluliittoon, sähköposti: tapani.veistola(at)sll.fi
EduskuntaAloitteet, kirjalliset ja suulliset kysymykset, keskustelut
Lehdet: Uutisia ja kirjoituksia 2002 - 2007 (ei ajantasalla)
Hannu Kauhanen: Vaikeneminen on uraania. Analyysiä Helsingin Sanomien ja Karjalaisen uraanikirjoittelusta 2006-7. (Pdf 3,1 Mt)
Karttoja: Kartta-aineistoa Pohjois-Karjalan uraanivaltauksista. (KTM:n ja työministeriön  yhdistämisestä syntynyt työ- ja elinkeinoministeriö ei enää julkaise uraanivaltaushakemuksia sivuillaan, joten kaikki linkit eivät toimi.)
Yritykset:Four foreign mining companies prospect for uranium in Finland (HS International 8.3.2006)
Agricola Resources - Press Release: 16.2.2005, 9.5.2006, 4.7.2006, 18.7.2006,18.1.2007, (ei toimi enää Suomessa)
Cogema/AREVA: AREVA applies for reservation claims for uranium exploration in  Finland
 AREVA Resources Finland Oy
Mawson Resources Limited -   Osakekurssit 2005-2008.
Mawson Energi yms.: Här letar man uran i Sverige – hela listan, Aftonbladet  3.6.2006
Cooper Minerals Inc (Suomessa Namura Finland Oy): Osakekurssit 2006-2008.
Osakemarkkinat:The Ux Consulting Company, LLC: 
Uraanin maailmanmarkkinahinnat, tietoa sijoittajille
Kunnat: 
Nilsiä: Lausunnon antaminen Mawson Energi AB:n valtaushakemukseen Saramäki 1-3.18.8.2008.
Kuopion kaupunki:
- Kaivoslain mukainen estettömystodistus / Namura Finland Oy / valtausalue Puutosmäki.  Päätös: 16.6.2008. Valtuustoaloitteet: 12.5.2007.
- Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle uraanivaltaushakemuksesta Puutosmäkeen 1.12.2008
Enon kunta:
- Lausunnon antaminen Cogema -nimisen yhtiön kaivoslain mukaisesta
valtaushakemuksesta 30.01.2006
- Lausunnon antaminen Karelian Resource Services Oy -nimisen yhtiön kauppa- ja  teollisuusministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta 05.11.2007
- Lausunnon antaminen Agricola Resources Plc -yhtiön kauppa- ja teollisuusministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta 03.12.2007
- Lausunnon antaminen Mawson Energi Ab -yhtiön työ- ja elinkeinoministeriölle toimitetusta kaivoslain 503/1965 mukaisesta valtaushakemuksesta 11.8.2008
- Enon kunnan lausunto Namura Finland Oy -nimisen yhtiön kaivoslain mukaiseen valtaushakemukseen 2.12.2008
Kontiolahden kunta:
- Kontiolahden kunnanhallituksen lausunto valtausasiassa 18.1.2006
- Kontiolahden kunnanhallituksen lausunto Namura Finland Oy:n valtaushakemuksesta.(Paukkaja 1 - 180 nimetyille valtausalueille Kontiolahden ja Enon kunnissa)
.
Palaute:Voit ilmoittautua alla olevaan sähköpostiosoitteeseen  postituslistalle.  Saat tulevista
tapahtumista tiedot omaan sähköpostiisi. Tietosi eivät tule näkymään muille.
Ota yhteyttä: 
uraanitieto @ tormunet.fi    Tuomo Tormulainen, Kontiovaarantie 1, 81220 Jakokoski

Päivitetty 23.3..2009