Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

Tiedote 9.10.2006, Uraaniton.org

 
ASIALLISUUTTA URAANIKAIVOSKESKUSTELUUN

    Uraaniton.org vastaa Kaivannaisteollisuusyhdistyksen Lauri Siiramalle ja metalliteollisuuden Erkki Vuorenmaalle:

    Kaivannaisteollisuusyhdistyksen Lauri Siiraman ja Metallityöväen liiton Erkki Vuorenmaan MTV3:ssa 8.10 esittämät moitteet uraanikaivoksia vastustavia kansalaisliikkeitä kohtaan ansaitsevat tulla kommentoiduksi.

    ”Siellä on perusteettomilla ja osittain ihan täysin väärillä väittämillä ikään kuin mustamaalattu koko kaivannaisteollisuutta ja kaivosteollisuutta”, väittää puheenjohtaja Lauri Siirama Kaivannaisteollisuusyhdistyksestä.

    Uraaniton.org- kansalaisliike pyytää Siiramaata spesifioimaan minkälaisia ja kenen ilmaisemia ovat nämä ”väärät väittämät”. Uraaniton.org korostaa, että jo kansalaisliikkeen järjestäytymisperiaatteissa (ks.www.uraaniton.org) ja tukiyhdistyksen säännöissä on määritelty, että kansalaisliikkeen: ”toiminta perustuu tarkistettaville tosiseikoille, todennettaville tapahtumille ja luonnontieteellisille faktoille”. Tämä on syvä pyrkimyksemme. Toki on mahdollista, että sivustojemme suuresta tietomassasta löytyy virheellisiäkin tietoja. Olemme kansalaisliike, jonka toiminta perustuu jäsenten vapaaehtoiseen työpanokseen. Meillä ei ole käytössämme palkattuja työntekijöitä, kuten yrityksillä tai tutkimuslaitoksilla, mutta onneksemme monet omasta elinympäristöstään huolestuneet tutkijat ja muut asiantuntijat antavat jatkuvasti korvauksetta asiantuntemuksensa käyttöömme. Mikäli aineistoistamme kuitenkin löytyy virheellisiä tietoja tai kiistanalaisia argumentteja pyydämme Siiramaata spesifioimaan ne.

    Pyydämme Siiramaata myös tarkentamaan ketkä ovat ”mustamaalanneet kaivannaisteollisuutta”, milloin ja millä argumenteilla. Haluamme korostaa, että kansalaisliike ei toimi kaivannaisteollisuutta vastaan yleisesti ottaen. Toimintamme kohteena ovat uraanikaivokset.
    Itä-Uudellamaalla kunnanvaltuutettujen enemmistö puolueista riippumatta, merkittävä osa liike-elämää, esim. alueen yrittäjäjärjestöt ja myös merkittävä joukko taiteilijoita ovat samassa rintamassa kansalaisliike Uraaniton.orgin kanssa puolustamassa kotikontujaan. Emme koe olevamme uhka kaivannaisteollisuudelle puolustaessamme perustuslaillisia oikeuksiamme varjella omaisuuttamme ja ympäristöämme sekä nykyisiä elinkeinojamme uraanikaivoksien aiheuttamilta riskeiltä.

    Samaisessa uutisessa todetaan, että:”Kaivosalan mukaan jopa 2000 uutta työpaikkaa on vaarassa uraanipelon sekä kauppa- ja teollisuusministeriön hitaan päätöksenteon vuoksi”. Uraaniton.orgin mielestä pelottelu 2000 työpaikan menetyksellä ”uraanipelon” vuoksi on asiatonta ja yliampuvaa. Kauppa- ja teollisuusministeriön omien tilastojen mukaan Suomen kaivokset työllistivät yhteensä 2040 henkeä vuonna 2004. On vaikeata uskoa, että kaivosteollisuustyöpaikkojen lukumäärä olisi yhtäkkiä kaksinkertaistumassa - uraanikaivokset eivät ainakaan kovin paljoa työllistä, kuten uraanikaivosyhtiö AREVA:n Suomen johtaja Osmo Kaipainen itse totesi Nummi-Pusulassa kesäkuussa pidetyssä yleisötilaisuudessa.

    Uraanikaivokset ovat nykyisin pitkälle koneistettuja eivätkä ne todennäköisesti luo uusia pitkäaikaisia työpaikkoja edes sitä määrää, jonka ne syrjäyttävät muilta elinkeinoilta. Joka tapauksessa työllistävyys on lyhytaikaista; uraania kaivoksissa riittää vain muutamiksi vuosikymmeniksi. Sen sijaan maatalous sivuelinkeinoineen, matkailu ja muut nykyiset olemassa olevat elinkeinot voivat työllistää vuosisatoja ja ovat siten kestävämmällä pohjalla kuin kuun maisemia jälkeensä jättävä uraanikaivosteollisuus.

    Vielä vaikeampaa on uskoa sitä, että ihmisten huoli uraanikaivoksista ajaisi kaivosteollisuuden hankkeet pois Suomesta – ainakaan uraanikaivosyhtiö AREVA ei ole osoittanut halukkuutta vetää Itä-Uudenmaan valtaushakemustaan pois, vaikka yhtiön varapääjohtaja Tim Gintzel lupasi keväällä GTK:n seminaarissa, että ”emme tule sinne mihin meitä ei haluta” ja nythän se on selkeästi ja yksituumaisesti osoitettu.

    Erkki Vuorenmaa Metallityöväen liitosta esitti samassa yhteydessä, että ”Pitää lähteä voimakkaasti siitä, että se on elinkeinopoliittinen näkökulma kaivoslain uudistamisessa. Ympäristö- ja luonnonsuojelukysymykset voidaan muidenkin lakien puitteissa selvittää ja haastaa luonnonsuojelujärjestöt mukaan”. Uraaniton.org pitää myönteisenä, että Vuorenmaa haluaa ryhtyä vuoropuheluun kansalaisjärjestöjen kanssa ja pitää myös elinkeinopolitiikkaa merkittävänä lähtökohtana kaivoslain uudistamisessa ja uraanikaivoksiin liittyvässä päätöksenteossa unohtamatta kuitenkaan luonnonsuojelukysymyksiä. Onhan aivan absurdia, että esim. kansallispuistoihin voidaan edes hakea valtausta.

    Uraaniton.orgin mielestä jo valtaushakemusvaiheessa pitäisi tehdä yhteiskuntataloudellinen kokonaisarviointi kaivoshankkeen mahdollisista hyödyistä ja haitoista. Etukäteisarvioinnissa pitäisi ottaa huomioon sekä taloudelliset, sosiaaliset että ympäristölliset näkökulmat, ettei lähdettäisi tuhlaamaan yhteiskunnan voimavaroja hankkeisiin, joiden haitat ovat suuremmat kuin mahdolliset hyödyt. Esimerkiksi Itä-Uudellamaalla - jos valtaus myönnetään - voidaan olla tilanteessa, jossa AREVA tuhlaa rahojaan turhanpäiväisiin tutkimuksiin, KTM ruuhkautuu lausunnoista, Korkein hallinto-oikeus ruuhkautuu valituksiin, valtausalueella; Porvoon, Askolan, Pukkilan, Myrskylän ja Pernajan kunnissa kiinteistökauppa hyytyy, investointisuunnitelmat jäävät odottamaan mahdollisesti vasta kahdeksan vuoden päästä todennäköisesti evättävää päätöstä kaivoksen perustamisesta.

    Uraaniton.orgin mielestä kukaan ei hyödy nykyisestä tilanteesta ja kaikkein suurimpia haitan kärsijöitä ovat valtaushakemusalueiden asukkaat, yritykset ja kiinteistönomistajat sekä maakunnan elinkeinoelämä. Kaivoslakia on mielestämme uudistettava siten, että yhteiskuntataloudellisen etukäteisarvion lisäksi kunnilla pitäisi olla veto-oikeus uraanikaivoshankkeiden suhteen. Myös kaivoslain mukaisia valtauksen esteitä olisi laajennettava siten, että uusien ympäristölakien painotukset tulisivat otetuksi huomioon jo valtaushakemusvaiheessa – eihän ole mieltä synnyttää vuosikausien konflikteja yhtiöiden ja asukkaiden välillä epäyhtenäisen lainsäädännön vuoksi. Lisäksi kaivoslakia uudistettaessa kansalaisille on taattava perustuslain ja Århusin sopimuksen mukainen oikeus vaikuttaa itseään koskevissa ympäristöasioissa. Nykyisessä kaivoslaissa edes maanomistajilta ei ole pakko kysyä mitään valtauspäätöksen yhteydessä. Haluamme tässä yhteydessä kiittää Kauppa- ja teollisuusministeriötä, että se järjesti kaivosvaltaushakemukseen liittyen laajan lausuntokierroksen uuden lainsäädännön hengen mukaisesti.

    Porvoo, 9.10.2006.

    Tapio Reinikainen
    ympäristötyöryhmän pj.

    Ron Kuipers
    web-työryhmän pj.

    Arttu Harjula
    tiedotustyöryhmän pj.

    URAANTON.ORG –kansalaisliike

    Lisätietoja
    Kansalaisliike Uraaniton-Uranfri Tapio Reinikainen 050-4958484
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 3.9.2006