Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Kansanedustaja Pentti Tiusanen Vappuna 2007 Joensuussa
   
Ihmisen arvon tulee olla suurempi kuin rahan arvon

Hyvää Vappua!

Sitten toisen maailmansodan vasemmisto ei ole kokoontunut Vappuna näin heikkona. Kuitenkin Hyvät Ystävät myös tämä haaste on tehty voitettavaksi! 

Haasteita meillä on kylliksi: köyhyyden poistaminen, työn turvaaminen kaikille, ympäristön ja niiden tulevaisuuden turvaaminen, jotka liikkuvat nyt Joensuun torilla lastenvaunuissa.

Ihmisen ja luonnon alistaminen voiton tavoittelulle ei ole luonnon laki. Se on ihmisten politiikkaa, josta päätetään eduskunnassa ja kuntien valtuustoissa, pankkien ja liike-elämän kabineteissa. 

Ihmisarvon on oltava suurempi rahan arvoa. Ihminen on enemmän kuin käyttövoimaa pääoman rattaissa. Tänään ensisijalla ovat markkinat ja liike-elämän edut. Taustalta ovat osakkeenomistajat, heidän etunsa. Omistaminen keskittyy, maailmanlaajuisesti se hakee toimintaympäristön, jossa liikevoiton voi surutta maksimoida. Yhä useammin päätökset tehdään ylikansallisissa yrityksissä..

Työtä ryöstöviljellään, sen tekijää hiostetaan, työstä ei makseta työpanoksen edellyttämää palkkaa ja työympäristöjä heikennetään. Työhön ei liity varmuutta tulevaisuudesta, se on yhä useammin pätkää ja silppua. Työpaikat katoavat, eikä niitä enää ole. 

Hyvät kuulijat 

Luonnonvaroja ja maapallon elonkehää tuhotaan piittaamatta. Ilmastomuutoksen kiihtymistä, luonnonvarojen ryöstöä, sademetsien tuhoamista ja meriekosysteemien maapallon hapentuottajan heikentämistä kiihdyttää lyhytnäköinen, ahne voitontavoittelu.

Suomessa tämä näkyy luonnon monimuotoisuuden köyhtymisenä, vanhojen metsien ja niiden lajien katoamisena, Pohjois-Karjalassa se on uraanikaivosvarauksia ja -valtauksia. Uraanikaivokset ovat uhka pohja- ja pintavesille. Ne saattavat antaa lyhytaikaisesti työtä mutta estävät muita elinkeinoja, kuten matkailua. Uraanikaivosten ihmiseen kohdistuvat terveysvaikutukset ovat osa elinympäristömme jatkuvaa kemikalisoitumista ja osaltaan lisäävät mm. syöpäriskiä. 

Englantilainen Agricola, ranskalainen Areva ja ruotsalainen Maeson jatkavat toimintaansa. Uusin varaus on kanadalaistaustaiselta Namura Finland Oy:ltä ja yhtiö jättänee pian 90 neliökilometrin valtaushakemuksen Eno - Kontiolahden Kolvananuuro-Ahveninen-Herajärvi alueelle. 

Kaikkien on syytä oman itsemme, tulevien sukupolvien ja koko elokehän puolesta käydä vastustamaan elinympäristömme tuhoamista ja ihmisen alistamista tuotannon helposti vaihdettavaksi osaseksi. 

Ilmastonmuutos ja maapallon luonnon monimuotoisuuden tuhoaminen ovat uhka, joko kohdistuu kaikkiin, ensiksi köyhiin maihin, kaikkialla siitä kärsivät eniten köyhimmät ihmiset. 

Suomen on kannettava vastuunsa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä. Olemme luonnonvarojen suurkuluttajia, hiilidioksidipäästöissä asukasta kohden tulemme pian USA:n perään.

Hallitus lupaa ilmastostrategian, joka osoittaa miten Suomi pääsee Kioton ja EU:n päästötavoitteisiin. Edellinen hallitus ei tähän pystynyt. Kuitenkaan hallitus ei osoita keinoja miten hallitusohjelmassakin mainittuun kestävään tuotantoon ja kulutukseen päästään.

Hyvät kuulijat 

Suomen energiapolitiikka on lyhytnäköistä. Se luo Suomesta ydinvoimaparatiisin ja ydinjätereservaatin. Paratiisin kutsu kuuluu kauas. Saksalaisen energiajätin E.ON:n ydinvoimalahanke on tästä esimerkki. Seitsemäs reaktori on suunnittelupöydällä, tuleeko kahdeksas ja yhdeksäs? 

Ydinvoima, nykyhallituksen lemmikki ei ole innovatiivinen, ei kotimainen, eikä työllistävä. Se ei avaa mahdollisuuksia viennillemme. Mikäli ydinvoimaa rakennetaan, on myös kaivokset hyväksyttävä, sanoo kauppa- ja teollisuusministeri Pekkarinen. Perustelu tietysti ontuu, TVO ja Fortum tulevat tuomaan ydinpolttoaineensa Olkiluotoon ja Loviisaan maailmanmarkkinoilta, eivät suomalaisista kaivoksista. 

Suurten energiamyllyjen rakentaminen ei johda kestävään tuotantoon ja kulutukseen. Se ei järkiperäistä energia- ja materiaali-intensiivistä talouttamme. Oikea valinta on hajautettu energia, bioenergia, tuulivoiman lisärakentaminen, energiatehokkuus ja -säästö. Tätä tukee syöttötariffin käyttöönotto kaikelle uusiutuvalle energialle, ei vain biokaasulle. Näin ei valitettavasti ole hallitusohjelmassa. 

Suomeen kohdistuva ydinvoimakiinnostus pohjautuu harhaan, että Suomi olisi ratkaissut ydinjätteen loppusijoituksen. Näinhän ei ole. Eduskunta on ainoastaan päättänyt Posiva Oy:n koelaitoksesta. Loppusijoituksesta ei ole päätetty toisin kuin mm. pääministeri Vanhanen näyttää uskovan. 

Hallituskipeys on vaikea tauti. Vihreille se merkitsi ydinvoiman tilalle etsittävästä kestävästä energiaratkaisusta luopumista, ympäristön kannalta kestämätöntä turpeen määritelmän muuttamista ja turvesoiden avaamista, mutta tuulivoiman jättämistä tuuliajolle.

Puoluevihreät ovat siis kuitanneet ydinvoiman. Se merkitsee lisäpainetta uraanikaivosten avaamiseen. Tiedämme uraanikaivosten laajat ympäristö- ja pohjavesivaikutukset sekä niiden pitkäaikaisvaikutukset ihmisten terveyteen.  

Hallitusohjelman kummallisuuksia on mm. pohjavesien suojelun heikentäminen. Tätäkin eduskunnan puoluevihreät ovat tukemassa.

Kaivoslain uusiminen on kesken. Nykyisen, vanhentuneen kaivoslain aikana ei yhtiöille tule myöntää ensimmäistäkään uraanikaivoksen valtauslupaa ja kaivospiirivaraukset on jäädytettävä. Kaivoslaissa tulee olla velvoite ympäristövaikutusarviointiin jo valtauksen aikana. Kaivoslain tulee olla alisteinen Luonnonsuojelulaille ja Ympäristönsuojelulaille.

Hyvät kuulijat 

Vanhasen II hallituksen ohjelma lupaa vuonna 2008 kansaneläkkeeseen 20 lisäeuroa. Muuta varmaa hallitusohjelmassa ei eläkeläisille ole. Eläkkeiden muita tuloja korkeamman verotuksen poisto on kyllä hallitusohjelmassa muttei milloin se toteutetaan. Leikattua eläkeindeksiä ei hallitus oikaise, eläkeindeksin indeksikoria hallitus lupaa tarkastella, tämä ei kuitenkaan pysäytä eläkkeiden jatkuvaa jälkeen jäämistä palkkatasosta. Eläkeläisten köyhtyminen jatkuu, yhteiskuntamme lisääntynyttä köyhyyttä ei hallitusohjelma vähennä. 

Ennen vaaleja ihmisten mielestä tärkeintä oli terveyden- ja sairaanhoidon turvaaminen, ja arvattavasti edelleen. 

Hallitusohjelma ei kuitenkaan lisää korvamerkittyä rahaa terveyskeskuksille eikä sairaaloille. Sen sijaan hallitusohjelma painottaa palvelujen yksityistämistä, voittoa kerääviä pörssiyhtiöitä lihomaan sairaiden kustannuksella. MedOne Oy ja sen kaltaiset reppulääkäreineen yleistyvät. Tätä kehitystä on mm. lääkärikunnan vanhin, arkkiatri Risto Pelkonen vahvasti moittinut. 

Kuulijat

Julkisen terveydenhoidon selkärangan taittaa hoitohenkilöpula. Kokoomus teki tasa-arvotupoineen vaalitempun, ja saavutti tavoitteensa. Se pystyi hämäämään hoitohenkilökuntaa ja yleensäkin työtä tekeviä naisia. 

Hallitusohjelman tätä koskeva kirjaus on ylimalkainen, se on ehdollinen eikä sido hallitusta. Se kohdistuu "koulutettuihin naisiin", entä sairaaloiden ja terveyskeskusten avustava henkilökunta, kotiavustajat, apu- ja lähihoitajat? 

Ministeri Häkämies kannustitte vasemmistopuolueita ja "vasemmistovetoista ammattiyhdistystä" tukemaan tasa-arvotupoa.  Naiset ja koulutetut naiset, erityisesti terveyden- ja sairaanhoidon alipalkatut ovat erityisen syvällä palkkakuopassaan. Mutta miksi hallitus, ministeri Häkämies ei ole osoittanut rahaa tämän epäkohdan poistamiseen ja miksi ette osoita vetoomustanne Etelärannan suuntaan, joka on ilmoittanut jättävänsä keskitetyn ratkaisun. 

Terveydenhoidon ja sairaaloiden tulevaisuus on yhtä huono kuin se oli ennen 18. maaliskuuta. Kuudessa viikossa ei saatu aikaan päätöksiä, jotka edes yrittävät ratkaista terveyden- ja sairaanhoidon kriisiä. 

Oikeistohallituksen päämääränä on terveydenhoidon yksityistäminen. Menetelmään kuuluu tilanteen saattaminen kestämättömäksi, jolloin kansalaiset menettävät uskonsa julkiseen terveydenhoitoon, jäljelle jää yksityistäminen.

Hallitus on valinnut tavoitteekseen rikkaiden verotuksen helpottamisen, ei koulujen ja sairaaloiden toimintamahdollisuuden takaamisen. Edellinen hallitus lopetti varallisuusveron, rikkaimmille annettiin sadan miljoonan euron verot vuodessa anteeksi. Tämä hallitus jatkaa samaa tietä.

Suomi ottaa takaloikan sääty-yhteiskunnan suuntaan luomalla verovapaan rälssin. Verovapaa rälssi syntyy yritysomistajista ja maa- ja metsätilojen omistajista, jotka eivät maksa lahja- ja perintöveroa. Tavallinen kansa maksaa näitäkin veroja.

Hyvät kuulijat

Hallitusohjelma ei tunnusta kasvavaa köyhyyttä. Se ei halua muuttaa toimeentulotukea niin, että lapsilisää ei lasketa tuloksi, se ei nosta työmarkkinatukea. Hallitusohjelmassa ei ole perustuloa eikä perusturvamallia. Vasemmistoliitto esitti kaikille tuloille verovapautta 10 000 euroon saakka vuodessa valtion korvatessa tulonmenetyksen kunnille..

"Tänä Vappuna on syytä siittää jälkikasvua vain rikkaista suvuista. Silloin välttyy varallisuusverosta sekä perintö- ja lahjaverosta, pienten osinkojen verotus lakkaa ja tuloverotuskin kevenee" kirjoittaa Turun Sanomien päätoimittaja Aimo Massinen ja kysyy tänä vappuna työväenliikkeeltä "miten tässä on näin päässyt käymään?". 

Vetämällä äänestäjiä nenästä, päätoimittaja Massinen. On kuitenkin todettava, että asiassa auttoi edellisten hallitusten politiikka, joka vei uskon vaihtoehdolta rikkaiden rikastumiselle ja köyhien köyhtymiselle. 

Hyvät kuulijat 

Vanhasen hallitus jatkaa edeltäjänsä huonoa linjaa, se ei ratkaise lastentarhojen, koulujen, terveyskeskusten, sairaaloiden ja vanhusten hoidon ongelmaa. Tähän tarvitaan kunta- ja palvelurakenteen uudistamisen lisäksi myös rahaa, lisärahan antamiseen Vanhasen hallitus ei ole valmis.

Köyhyyden lisääntyminen on katkaistava, koulujen ja sairaaloiden kriisit on ratkaistava, eläkeläisten oikeudet on turvattava, työntekijän irtisanominen on tehtävä entistä vaikeammaksi. Tässä on ammattiyhdistysliikkeen ja vasemmiston yhteistyön paikka. 

Vasemmiston väri on punavihreä. Olemme vastuussa tästä planeetasta, myös tulevien sukupolvien mahdollisuus elää täällä on turvattava. Yhden lajin ei voi antaa tuhota muiden lajien elämisen edellytyksiä. Me emme tarvitse kuudetta, emmekä seitsemättä ydinvoimalaa, me emme tarvitse uraanikaivoksia Pohjois-Karjalaan, emmekä muuallekaan. Mikäli Vanhasen hallitus yllättää ja aloittaa koulujen ja sairaaloiden tukemisen, muuttaa energiapolitiikkansa, toteuttaa kestävää ilmastopolitiikkaa ja  toimii kestävän kaivostoiminnan puolesta - johon eivät uraanikaivokset kuulu, olemme valmiit antamaan hallitukselle kaiken tukemme.

ELÄKÖÖN VAPPU! 

Pentti Tiusanen p. 0505113085
 

Etusivulle
Päivitetty 1.5.2006