Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

Karjalainen, Mielipide,14.10.2006

 
Missä piileskelee maakunnan matkailuväki?

Pohjois-Karjalan matkailuväki on toistaiseksi ollut hissun kissun maakunnan alueelle sijoittuvista uraanikaivossuunnitelmista. Matkailuelinkeinon näkökulmasta vahinko on kuitenkin jo tapahtunut, kun yksi valtaus on hyväksytty. Tilanne ei tästä enää hyssyttelemällä parane, etenkään kun uusi matkailustrategia on juuri valmisteilla.

Mielikuvaa, joka Pohjois-Karjalasta matkailumaakuntana ulospäin välittyy, hallitsevat pahimmillaan seuraavat kymmenen valtausvuotta uraanin etsintään ja louhintaan liittyvät kysymyksenasettelut. Siitä pitävät jo yksistään huolta kansalaisjärjestöt ja – liikkeet, joilla on perustuslaillinen oikeus puolustaa omia kotikontujaan kaivoshankkeen oletetuilta ympäristöriskeiltä ja maan arvonalennuksilta.

Mielikuvien voima on arvaamaton. Tutkija Erkki Karvonen painottaa, että elämme mielikuvayhteiskunnassa ja olemassa olevat mielikuvat vaikuttavat hyvin vahvasti siihen, miten ihmiset suhtautuvat mihin tahansa kohteeseen. Hän toteaa; ”Kielteinen mielikuva on kuin mustanpuhuva filtteri, joka ohjaa huomion kiinnittymään vain kohteen varjopuoliin”. 

Matkailun toimialalla mielikuvat ovat markkinoinnin keskeinen apuväline. Jokainen matkailukohde haluaa välittää itsestään asiakkaalle ruusunpunaisen ja houkuttelevan kuvan. Voi vain arvuutella millaisia vaurioita koko Pohjois-Karjalan mielikuva matkailumaakuntana kokee uraanikaivosvaltauksen takia, puhumattakaan siitä, että valtaus johtaa lopulta kaivostoimintaan. 

Vaikka Pohjois-Karjalan imago on todettu tutkimuksissa jokseenkin ”mitäänsanomattomaksi ja sisäänpäin kääntyneeksi”, työllistää matkailuelinkeino maakunnassa noin tuhat henkilöä, puolet osa-aikaisesti, ja tuo matkailutuloa maakuntaan noin 100 miljoonaa euroa/vuosi. Matkailun viimeaikainen kehitys on ollut erityisen myönteistä maakunnan matkailumielikuvien lippulaivan Kolin ja sen lähiympäristön alueilla.

Kolin mielikuva on kuin majakka aavalla merellä; se vetää matkailijoita puoleensa ja kaikki muutkin kohteet hyötyvät. Sen sijaan uraanikaivossuunnitelmat Kolin lähialueilla torpedoivat tehokkaasti mielikuvan siitä maakunnan ”ekologisena näyteikkunana” ja matkailumajakkana. Maakunnan matkailulle tärkeät maaseutumatkailu ja erikseen lomamökkivuokraus tuskin ilahtuvat sen enempää uraanikaivossuunnitelmien tuomasta kielteisestä mielikuvasta. Ja tuskin Joensuun kaupunki haluaa olla uraanimaakuntakeskus.

Maakunnan matkailuväen on aika herätä työnteon keskeltä ja ottaa asiaan selkeästi kantaa. Myönteinen maakunnallinen matkailumielikuva on yhteinen asia, jota ei saa tärvellä uraanikaivossuunnitelmilla. Maakunnan matkailumielikuva on kehittynyt koko ajan myönteiseen suuntaan ja rahaa sekä innovaatioita on uhrattu paljon sen vahvistamiseksi. Toivottavasti P-K ei tulevaisuudessa profiloidu ”uraanimatkailumaakuntana” vaikka sen mielikuvan eteen ei tarvitse ponnistella yhtä paljon.

Hannu Ryhänen
matkailututkija
Nurmes
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 15.10.2006