Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta

Karjalainen 8.8.-06/ Mielipide
Kyösti Mäkinen

 
Vuorenmaan kaivospuheet vaarallisia ja syvältä

Metallimies puhuu näköjään mitä käsketään. Kansanedustajan luulisi vievän viestiä kansan eikä nimettömän kaivosteollisuuden juoksupoikana. Yritys vesittää kuulemismenettely ja nimetä haitalliseksi vuosikymmeniä vaatineen ympäristölainsäädännön tärkeimmät kohdat on ylimielistä ja röyhkeää sitä kansanosaa vastaan, mikä pyrkii säilyttämään vielä jotakin luonnosta ja estämään peruuttamattomat muutokset siinä. 

Paljon uraania tarpeellisempien, vaikkapa kuparin ja raudan, louhiminen on poikkeuksetta jättänyt pysyvät jäljet maisemaan ja vesistöihin. Kaivostoiminnan lähes aina hallitsematon vesiongelma tiedetään ympäri maailman. Avolouhokset ovat vastoin luuloa paljon  tuhoisampia kuin tunnelikaivokset. Ne vaativat suurten maamassojen tai paremminkin maiseman siirtoa muualle aiheuttamaan haittoja myös sijoituspaikassaan. Jätteestä liukenevat sivumetallit suoloineen ovat ratkaisematon, pysyvä ja alituinen vaara ympäristölle. 

Etenkin ulkomaisten yhtiöiden tullessa kuvaan on oltava korostetun varovainen. Maailmassa ei liene yhtään kotimaistakaan tapausta, jossa yhtiöt ennekoisivat tai myöntäisivät oikein tulevat haitat. Ympäristöstä puhutaan vasta kaivoksen sulkemisen jälkeen. Korjaustoimet ovat pintapuolisia, lyhytaikaisia ja tuskin koskaan riittäviä. Puhdistuksesta käräjöidään vuosikausia ja varmoja voittajia ovat vain asianajajat. Todelliset puhdistuskustannukset voivat olla satakertaisia ennakkoarvioihin nähden ja ne jäävät veronmaksajien ja paikallisten iloksi. Tunnetaan tapauksia, joissa kaivun lopettamisen jälkeen yhtiö tekee konkurssin, haihtuu vastuusta ja tuntemattomat osakkaat piilottavat rahansa uusiin yhtiöihin. 

Tietenkin tarpeellisen tuotteen kaivu on hyväksyttävä ja jäljet myös. On vain täysin vastuutonta pikavoittojen toivossa vaatia ympäristölakien ja kansalaismielipiteen ohittamista, kun kaivosta saatetaan pitää niin haitallisena, ettei sitä tulisi avata. Uraani- ja kultakaivokset ovat lajissaan pahimmasta päästä - vain yhtiöt ovat tietenkin toista mieltä - ja uraani energiatuotantoon tähtäävänä vähintään arveluttavaa ainetta. Ympäristövaikutusten arvioinnin tulee olla poikkeuksellisen huolellinen ja ennakkoon vaadittava takuumaksu valtiolle riittävän suuruinen. 

Lainmukaista kansalaisvalvontaa tarvitaan erityisesti näissä tapauksissa, vai mitä, kansamme edustaja Vuorenmaa? 

Kyösti Mäkinen. fil. lis.
Joensuu.
                                                    kyostimakinen@susiraja.net
 

 
Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 14.8.2006