Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta

 
21.1.2007  Lehdistötiedote

 

Valtakunnallinen Uraanitapahtuma 20.1.2006, Vasaraperä, Kuusamo
Kitkan valtauslupa kumottava ja kaivoslaki oikeusministeriöön 

Lauantaina Kuusamon Vasaraperässä järjestetyssä valtakunnallisessa uraanikaivoksia vastustavien kansanliikkeiden tapaamisessa oli salin täydeltä väkeä, reilut 150 ihmistä Kuusamosta ja muualta Suomesta. Kyläläiset, matkailuyrittäjät, kalastajat ja kansanliikkeet vaativat Kuusamon Kitkan ja Oulangan vesistöä uhkaavan valtausluvan kumoamista, lupien siirtoa ympäristölupavirastoihin ja kaivoslain uudistamisen siirtoa oikeusministeriöön.
Tilaisuudessa kuultiin asiantuntijoiden alustuksia, alueellisten uraanikaivosten vastaisten kansalaisliikkeiden tilannekatsauksia sekä kansanedustajaehdokkaiden ja Koillismaan kuntapäättäjien paneeli. 
Kokousväkeä kuohutti kauppa- ja teollisuusministeriön perjantaina Kuusamon Kitkan Kouvervaaraan myöntämä uraanivaltauslupa. Kuusamon ja Rukan matkailuyrittäjät, ammatti- ja vapaa-ajankalastajat sekä Vasaraperän kyläläiset vastustavat päätöstä jyrkästi pitäen sitä elinkeinojensa uhkana.

Kuusamolaiset ihmettelevät miksi puhutaan tutkimuspäätöksestä, kun se todellisuudessa on valtauspäätös, jota on helppo laajentaa jatkohakemuksella. 

Kuusamolaiset paheksuvat kanadalaisen Cooper Mineralsin ja Namura Finlandin puutteellista tiedotusta varaus- ja valtaushakemusvaiheessa. Yhtiöt eivät useista kutsuista huolimatta saapuneet tilaisuuteen. 

Kuusamolaiset hakevat päätökseen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.
Viime heinäkuun kuulemiskierros oli hyvän hallintotavan, perustuslain ja Århusin sopimuksen vastainen. Edes kunnanhallitus ei ehtinyt lomien takia käsitellä asiaa. 

Oulangan ja Kitkan vesistön ympärillä on turha uraania tutkia. Menestyvälle Rukan matkailualueelle uraanihankkeet aiheuttavat vain haittaa. Kaikkien puolueiden kansanedustajaehdokkaiden ja kuntapäättäjien paneeli valitsi matkailun ja muut elinkeinot uraanin sijasta. 

Uraanikaivosten vastaisen kansanliikkeen mielestä Koillis-Suomen työllisyyttä voidaan tukea paljon tehokkaammin Salla-Kantalahti -radan rakentamisella. Se mahdollistaisi teollisuuden kuljetusten ohessa matkailijoiden saapumisen idästä rikastuttamaan Itä-Lapin elinkeinotoimintaa. Lisäksi tulee edistää bioenergian ja biopolttoaineiden tuottamista.

Kokousväkeä puhutti myös kauppa- ja teollisuusministeriön kaksoisrooli kaivoslupien antajana ja kaivosteollisuuden edistäjänä. Lupien käsittely pitää siirtää kauppa- ja teollisuusministeriöstä puolueettomiin ympäristölupavirastoihin. Näin saataisiin eri elinkeinojen ympäristölupamenettely tasa-arvoiseksi.

Vitkastelu kaivoslain valmistelussa pitää lopettaa. Lain valmistelu pitää siirtää kauppa- ja teollisuusministeriöstä oikeusministeriöön. Ympäristöjärjestöt ja muut sidosryhmät tulee ottaa mukaan lain valmisteluun. Kansalaisten oikeudet tulee varmistaa tiedonsaannissa, osallistumisessa päätöksentekoon ja muutoksenhakuun, kuten perustuslaki ja Århusin sopimus edellyttävät. Ympäristövaikutukset tulee tutkia ja ottaa huomioon. 

Varauksiakaan ei tule tehdä luonnonsuojelu-, maisema-, pohjavesi- ja asuma-alueille. Varauksista tulee tiedottaa kunnille ja maanomistajille kirjallisesti sekä julkisesti tiedotusvälineissä. Valtaushakemukseen tulee liittää yhteiskuntataloudellinen arviointi. Siinä pitää ottaa huomioon muut elinkeinot, kuten matkailu, maa- ja metsätalous, kalastus jne. Kunnilla ja maanomistajilla tulee olla veto-oikeus alueidensa kaivoshankkeisiin.

Kun Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Lapin valtaushakemukset hylättiin, koko Suomen uraaniliike seisoo nyt Kuusamon ja Pohjois-Karjalan rinnalla. Kansalaisliikkeet kuitenkin ihmettelevät ostettiinko välirauhaa, koska yhtiöiden valitusaika hylkäyspäätöksistä loppuu vaalien jälkeen.

Lisätiedot

Kuusamo: 
- Olavi Jäkäläniemi, Kuusamon kalastusalueen puheenjohtaja, puhelin 040 732 2073, http://www.kuusamonkalastusalue.fi
- Jouko Niikkonen, Siilasmajan Kilta ry, puhelin 0400 220 001, http://www.koillismaa.fi/siilasmajakilta
- Mikko Haataja, Ei uraanikaivosta Kuusamoon, puhelin 040 520 5672, http://www.eiuraanikaivostakuusamoon.com
- Satu-Kirsi Saanio, Kuusamon Luonnonystävät, puhelin 040 533 7816
- Mika Flöjt, ilmasto- ja energiapolitiikan tutkija, Pohjoisen vähemmistö- ja ympäristöoikeuden instituutti, Arktinen keskus, Lapin yliopisto, puhelin 040 578 87 84

Itä-Uusimaa: 
- Tapio Reinikainen, puhelin 050 495 8484,  http://uraaniton.org

Länsi-Uusimaa: 
- Hannu Haapa, puhelin 040 5700 491, http://www.uraanitonkansanliike.com

Pohjois-Karjala 
- Tuomo Tormulainen, puhelin 050 323 4368, http://www.uraanitieto.tormunet.fi
 

 
Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 22.1.2007