Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

Karjalainen 10.10.2006

 

Kaivosteollisuuden ja talouselämän vahva vaikuttaja, vuorineuvos Pertti Voutilainen hehkuttaa Karjalaisessa 7.10.2006 olleessa lehtijutussa uraanikaivosten puolesta. Mielipiteensä tueksi Voutilainen kertoo käyneensä austraalialaisella Olympic Dam -uraanikaivoksella, todeten sen ”hyvin hoidetuksi mallilaitokseksi”. 

Olympic Dam –uraanikaivos rakennettiin vuonna 1986. Kaivos tuottaa vuosittain 5000 tonnia uraanioksidia ja 10 miljoonaa tonnia radioaktiivista jätettä. ”Mallikaivos” Olympic Dam käyttää liuotuskaivosmenetelmää, joka pilaa pohjavedet hyvin pitkiksi ajoiksi. Perustamisensa jälkeen Olympic Damilla on ollut jatkuvasti radioaktiivisia jätevuotoja.

Vuonna 1994 kaivosyhtiö joutui vuosien salailun jälkeen myöntämään, että altaasta oli kahden edellisen vuoden aikana vuotanut ainakin 5 miljoonaa kuutiometriä nestemäistä radioaktiivista jätettä ympäristöön.
Vuoden 2001 aikana Olympic Damissa kirjattiin seitsemän jätevuotoa. Vuonna 2002 radioaktiivista jätettä valui ympäristöön 420000 litraa.Vuonna 2003 karkuun päässeen jätteen määrä oli 110000 litraa.
Tuuli kuljettaa kaivosalueelta radioaktiivista pölyä kaivoksen ulkopuolelle laajalle alueelle.

Kaivos käyttää uraanimalmin erottelutekniikassaan vettä 30 miljoonaa litraa päivässä, mistä on ollut seurauksena useiden lähialueen harvinaisten luonnonlähteiden kuivumiset veden pumppauksen takia. Kuivalla alueella toimivan kaivoksen mittavan vedenkäytön seurauksena lähteiden kuivumisen seurauksena
alueen tärkeitä ekosysteemeitä on tuhoutunut tai on tuhoutumassa.

Olympic Damin kaivostoiminta-alueella olleet alkuperäisasukkaat Kokathot ja Arabunnit on siirretty vastentahtoisesti pois asuinsijoiltaan ja kun jotkut yrittävät palata takaisin, heidän leirinsä hajotetaan. Alkuperäisasukkaat ovat käynnistäneet oikeustoimet kaivosyhtiötä vastaan tuhansia vuosia vanhojen
historiallisten oikeuksiensa puolustamiseksi.

Jos tällaisen toimintahistorian omaava uraanikaivos on ”mallilaitos”, millaisin odotuksin on perusteltua toivottaa uraanikaivokset tervetulleiksi asutuksen keskelle Suomeen?
                                                                              
Ilmari Martikainen, Koli
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 12.10.2006