Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

7.3.2007 Jensholm.se

 

EU määrää Ruotsin uraanista
 
EU:n vastaava komissaari selventää EU-parlamentaarikko Jens Holmin kysymystä siitä, voiko Ruotsi saada mitään poikkeusta, kun on kysymys uraanioptioita koskevista määräyksistä EU:n sisällä tapahtuvasta louhinnasta.  

EU:n säännöt tarkoittavat, että EU Euratomin sopimuksen kautta määrää Ruotsissa louhittavasta uraanista. Silloin ei voida puhua siitä, että louhitaan "ruotsalaisten" uraania, jota käytettäisiin ydinpolttoaineena ruotsalaisissa reaktoreissa. Se on EU, joka lähinnä määrää kuinka uraania käytetään. Se on erityisen huolestuttavaa, kun otetaan huomioon se, että kaksi EU-valtiota, Ranska ja Iso-Britannia, ovat myös ydinasevaltioita, selvittää Jens Holm.
 
Euratomin sopimuksen artikla 52 vahvistaa, että EU:lla on optio, määrätynlainen etuosto-oikeus kaikkeen fissiokelpoiseen materiaaliin, jota tuotetaan unionissa. Se tarkoittaa sitä, että EU ei voi pakottaa mitään maata louhimaan uraania, mutta EU määrää uraanista silloin, jos joku maa itse valitsee uraanin louhimisen.
 
- Uraaninlouhinnan debatissa väitetään joskus että Ruotsilla pitäisi olla poikkeus näistä optio-oikeuksista. EU-komissaari Andris Piebalgs vahvistaa vastauksessaan, että mitään sellaista poikkeusta ei ole, selvittää Jens Holm.
 
- Uraanin hinta nousee ja tulevaisuudessa voi tulla pula ydinpolttoaineesta. Samanaikaisesti voimakkaat voimat EU:n sisällä luovat yhtenäistä ja ylivaltiollista energiapolitiikkaa. Siksi on luultavaa, että EU käyttää tulevaisuudessa määräämisoikeuttaan uraaniin, jota tullaan aktiivisesti louhimaan yhä enemmän, jatkaa Holm.
 
EU:n säännöt vahvistavat, että se uraani jota ostetaan ja myydään unionin sisällä, sen täytyy myös saada unionin hyväksyntä. Tämä selviää myös EU-komission vastauksesta:
 
"Jos Ruotsi tulevaisuudessa alkaisi louhia uraania Ruotsin viranomaisten luvalla, pitäisi tuotetun uraanin myyntisopimukset jättää Euratomin polttoainetoimistoon joko myyjän tai ostajan toimesta. Jos materiaalia viedään EU:n ulkopuolelle vaaditaan komission lupa Euratomin sopimuksen artiklan 59 mukaisesti."
 
Joukko alan yrityksiä etsii tänään uraania ympäri Ruotsia. Porvarillinen hallitus on avannut ovet uraanin louhinnalle Ruotsissa huolimatta vasemmistoenemmistöstä (joka vastustaa sitä). Jens Holmin (v) selvitys louhinnasta: 
- Uraaninlouhinta aiheuttaa erittäin suuria ympäristöriskejä. Koska me emme voi EU:n määräysten johdosta itse määrätä kuinka uraania tullaan käyttämään, niin ei tule antaa myöskään louhintalupia Ruotsissa.

Alkuperäinen ruotsiksi: http://www.jensholm.se/2007/03/07/eu-bestammer-over-svenskt-uran/
 
Lisäinfoa:
Jens Holm (v), EU-parlamentin jäsen: ruotsalainen mobil 0768 470 328, belgialainen mobil +32 498 598 053, blogi http://www.jensholm.se
Maria Almström lehdistösihteeri: ruotsalainen mobil 0708 31 45 43
Kotisivu: www.vguengl.org
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 22.3.2007