Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

Karjalainen, Mielipide,14.10.2006

 

URAANI MATKAILUN ESTE

Heikki Pönkän Karjalaisessa 12. lokakuuta julkaistuun mielipidekirjoitukseen viitaten: Matkailupiireistä tuskin löytyy uraanikaivosten kannattajia. Uraanin louhinta ja rikastus on varsin voimakas käänteinen vetovoimatekijä, sekä matkailijoiden että loma-asutuksen näkökulmasta. Hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset ovat matkailun osalta pelkästään kielteisiä.

Huomio alueellisen imagon ja sen rapautumisen merkityksestä on myös oikea. Pohjois-Karjalassa on yleisemminkin sitouduttu puutteellisesti maakunnan vahvuuksiin, luontoon ja kulttuuriin. Vahvan “aluebrändin” luominen edellyttäisi selkeämpiä linjauksia. Kun Kolin kansallispuistossa markkinoidaan rinta rinnan laskettelua sekä luonto- ja kulttuurimatkailua, on mielikuva ristiriitainen. Kohde ei ole vakuuttavan vetovoimainen kummallakaan osa-alueella. Kun maakunnassa toivotetaan tervetulleiksi sekä matkailijat että uraanikaivokset, ei muualle välittyvää viestiä ole välttämättä harkittu aivan loppuun asti. 

Uraanikaivos sopii Pohjois-Karjalan matkailun luontoa ja kulttuuria painottavaan tuotekuvaan huonosti. Toteutuessaan se vähentäisi alueen vetovoimaa ja estäisi matkailuinvestointeja, vaikutusten ollessa pitkälle tulevaisuuteen yltäviä. Jo suunnitelmavaiheella lienee ollut näitä seurauksia.

Petri Hottola
yliassistentti
Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos
Joensuun yliopisto
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 17.10.2006