Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

HS 23.12.2006, Mielipide

 

Kaivosteollisuuden hyödyt yliarvostettuja

Kaivoksista puhuttaessa kuulijoita harhautetaan puhumalla kaivannaisteollisuudesta. Kauppa- ja teollisuusministeriön (KTM) 3. 2. 2006 päivätyn muistion perusteella metallisten malmien (kuten kupari, nikkeli ja kulta) kaivostoiminnan työllistävyys vuonna 2004 oli 940 henkilöä ja liikevaihto 260 miljoonaa euroa.

Koko kaivannaisteollisuudesta sektorin osuus on sekä työllistävyyden että liikevaihdon osalta alle kymmenen prosenttia. Kaivannaisteollisuuden painopiste on kiviainesala ja luonnonkiviteollisuus sekä niitä palveleva laitevalmistus ja urakointi. 

Kaivosteollisuuden kansantaloudellisina hyötyinä muistiossa tuodaan esille paikalliset työllisyys- ja palvelunäkökohdat, valtion saamat valtausmaksut (noin puoli miljoonaa euroa vuodessa) ja tulevaisuudessa saatavat tuotantomääriin sidotut rojaltit (yhdestä yhteen ja puoleen miljoonaan euroa vuodessa). 

Menopuolta ei ole selvitetty, mutta siellä on ainakin Geologinen tutkimuskeskus, jota veronmaksajat rahoittavat 40 miljoonalla eurolla vuodessa, osa muusta KTM:n organisaatiosta ja KTM-rahoitteisista hankkeista. 

Valtio on valmis suuntaamaan sektorille verovaroista investointitukea, pk-yritysten kehittämistukea, työllisyysperusteista investointiavustusta, teiden rakentamiseen osallistumista, tutkimus- ja kehityshankkeiden rahoitusta ja Finnveran lainoja ja takauksia. 

Jos kannattavuustarkastelu suoritetaan kansantalouden kokonaistaloudellisuuden kannalta ottaen huomioon hankkeen vaikutukset muun muassa asutukselle, maankäytölle, elinkeinotoiminnalle ja ympäristölle nyt ja tulevaisuudessa sekä verokertymän menot ja tulot, niin yhä useamman hankkeen osalta voi todeta: "Suomi ei tarvitse tätä kuoppaa, jätekasaa ja lietejärveä". 

Globaalissa markkinataloudessa ei myöskään voi vedota omavaraisuuteen sen paremmin sokerin, selluloosan kuin uraaninkaan osalta. Veronmaksajana vaadin, että kaivoslakia uudistettaessa KTM:n diktatuuri kaivoshankkeiden läpiviennissä puretaan! 

RISTO SEPPONEN
Helsinki 

http://www.hs.fi/digilehti/mielipide
/artikkeli/Kaivosteollisuuden+hy%C3%B6dyt+yliarvostettuja/1135223874841 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 24.12.2006