Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

HS 17.12.2006

 

Hoitaako kaivosyhtiö velvoitteensa?

 Meri Rawstorne otti mielipidesivulla (HS 14. 12.) kantaa hyvin tärkeään ja liian vähälle huomiolle jääneeseen asiaan. Nimittäin kaivoslakiin, joka sallii ulkomaisen yrityksen vallata alueita Suomesta radioaktiivisen aineen louhintaan.

Rawstorne huomauttaa aiheellisesti, ettei uuden kaivoslain valmistelua tule jättää ainoastaan kauppa- ja teollisuusministeriön valmisteltavaksi, varsinkaan kun kyseinen ministeriö on ottanut asiassa jo varsin selkeän kannan.

Sen mukaan Suomi tarvitsee uusia sijoituksia.

Näin kauppa- ja teollisuusministeriön tavallaan tuleekin ajatella. Asiassa huolettaa se, ettei keskustelulle löydy vastapuolta.

Missä on ympäristöministeriö? Missä ovat vihreät? Eikö jonkun tahon, kansalaisten lisäksi, olisi syytä olla huolissaan siitä, että uraanin louhinta aiotaan aloittaa noin sadan kilometrin päässä pääkaupungista?

Alueella, joka sijaitsee Itämeren läheisyydessä, pohjavesialueella. Alueella, jolla asuu Suomen mittakaavassa valtava määrä ihmisiä.

Ja mikä huolestuttavinta, sellaisen yrityksen toimesta, joka on jättänyt hoitamatta ympäristövelvoitteensa kotimaassaan.

Mikä takaa, että ympäristövelvoitteet aiotaan nyt hoitaa kunnolla? Asialle olisi syytä tehdä jotain, ennen kuin on liian myöhäistä.

ELINA STENVALL
valtiot. yo
Espoo
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 19.12.2006