EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN 
KONFERENSSI HELSINGISSÄ 9.-11.11.2007

EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE 2007 

  Me allekirjoittaneet, jotka tuemme marraskuussa järjestettävää Eurooppalaista atomivoimakriittistä konferenssia sanomme ei uraanin louhinnalle ja atomivoiman lisärakentamiselle. Me vaadimme myös avointa ja kriittistä keskustelua Olkiluotoon rakenteilla olevasta korkea-aktiivisen ydinjätteen loppusijoituslaitoksesta. Konferenssin osallistujia saapuu 25. Euroopan maasta.

Vi undertecknade- som stöder den Europeiska Manifestationen Mot Kärnkraft i Helsingfors i november med deltagare från 25 länder i Europa - säger nej till urandrift och till en utbyggnad av kärnkraften. Vi kräver även en öppen och kritisk debatt om det slutförvar för högaktivt avfall som byggs i Olkiluoto.

Suomen luonnonsuojeluliitto/Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri
Suomen rauhanpuolustajat ry./Imatran paikallisyhdistys
Vasemmistonuoret ry.
Christer Alm
Jostein Aarbakke
Kirsi Aarbakke
Claes Andersson
Karl Augustsson
Carina Duncker
Göran Ekström
Merja Enroth
Elsa Ervamaa
Janina Eräkangas
Birgitta Gran
Outi Hakkarainen
Sinikka Hedberg
Stina Hedberg 
Veikko Heikkinen
Katy Hertell
Gun Holmberg
Hubertus Härke
Eva Janikova-Pakaslahti
Carita Jepsen
Frida Johansson
Lauri Kahanpää 
Marita Karlsson
Helena Kekkonen
Risto Kekkonen
Natalie Klötzer
Vanessa Klötzer
Olli Korhonen
Pirjo Korhonen
Martin Kurtén
Marika Kuusakoski
Merja Kyllönen
Mirja Kyllönen
Lea Launokari
Tuula Launokari-Laakso
Raini Lehtonen
Pirkko Lindberg
Margaretha Lindgren
Marika Lohi
Pentti Malaska
Anna-Liisa Mattsoff
Ann-Mari Nurminen
Seija Nuutinen
Mauri Nygård
Marjatta Näätänen
Kristin Olsoni
Elisabeth Palmgren
Antti Pesonen
Lea Rantanen
Meri Rawstorne
Monica Rönnholm
Hannele Salava
Simona Savin-Gardberg
Matti Simula
Maj-Britt Sjöblom
Dolly Swanljung
Annlis Söderholm
Gerd Söderholm
Hannele Söderholm-Johansson
Tom Sörhannus
Tuula Terho
Fredrik Therman
Berit Thors
Nalle Valtiala
Harriet Weurlander
Lisa Winkler
Micaela Winqvist
Anita von Wright-Grönberg
Britta Åberg
Ulla Ådahl-Sundgren
Sonja Österberg
Tuula Österholm.

Etusivulle
Päivitetty 1.11.2007