EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN 
KONFERENSSI HELSINGISSÄ 9.-11.11.2007

EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE 2007 

  Finska talarnas presentationer på finska och engelska
Puhujien esittelyt suomeksi ja englanniksi

Mika Flöjd

Ari Lampinen:

Ari Lampinen on koulutukseltaan ydinfyysikko ja hän on työskennellyt
energiantuotannon ja ilmastonmuutoksen alueilla opettajana, tutkijana ja
konsulttina vuodesta 1994 alkaen yliopistossa, yksityisellä sektorilla ja
kansalaisjärjestöissä, mm. Tekniikka Elämää Palvelemaan ry:ssä (TEP).
TEP on luonnontieteilijöiden ja insinöörien kestävän kehityksen
kansalaisjärjestö, jonka toiminta-alueisiin sisältyvät ydinenergiaa
ja uusiutuvia energiamuotoja koskevat kysymykset. TEP edustaa Suomea
kansainvälisessä INES-verkostossa (International Network of Engineers and
Scientists for Global Responsibility) ja INforSE-verkostossa
(International Network for Sustainable Energy). 

Ari Lampinen is nuclear physicist by training and he has worked in
the fields of energy production and climate change since 1994 as
teacher, researcher and consultant at university, private sector and NGOs,
e.g. Technology for Life (TFL). TFL is a Finnish sustainable development
NGO of scientists and engineers, with nuclear and renewable energy among
the topics of activity. TFL represents Finland in international INES
network (International Network of Engineers and Scientists for Global
Responsibility) and INforSE network (International Network for
Sustainable Energy). 

Laura Lodenius:

Laura Lodenius, Suomen Rauhanliiton toiminnanjohtaja seurannut pitkään
aseidenriisuntakysymyksiä mm. ydinsulkusopimusta ( NPT) Suomen
ydinaseiden vastaista kampanjointia. Rauhanliitto on Abolition 2000
verkoston jäsen ja edistää myös pormestareiden aloitettta
ydinaseriisunnan puolesta.

Laura Lodenius, Finnish Peace Union, executive director , long time
active in disarmament issues, among others; follow up on NPT and Anti
Nuclearweapons campaigning: Peace Union is member of Abolition 2000
network and promotes Mayors for Peace initiative for disarmament.

Lauri Myllyvirta
Greenpeace Suomi. energiakampanjoitsija

Thomas Rosenberg
Sociologist, freelance researcher, columnist.
Chairman of the former Lovisa-movement (1997-2000), the citizen movement against nuclear waste disposal in Lovisa. Member of the anti-nuclear movement since the 1970ís. Several articles both in anthologies and the press about nuclear power and society, especially from a sociological and psychological perspective.

Sosiologi, tutkija-toimittaja, kolumnisti.
Ydinjätteen loppusijoitusta vastustavan Loviisa-liikkeen puheenjohtaja vuosina 1997-2000. Ydinvoimaa vastustavan liikkeen aktiivi 1970-luvulta lähtien. Useita artikkeleita eri antologioissa ja lehdissä ydinvoimasta ja yhteiskunnasta, erityisesti sosiologisesta ja psykologisesa näkökulmasta. 

Thomas Rosenberg
Drottninggatan 28
FIN-07900 Lovisa
+358-(0)19 532 460; (0)50 528 7171
thomas.rosenberg at dnainternet.net
 

Ritva Savikko
Suomen luonnonsuojeluliitto, ympäristöasiantuntija (ilmasto-, energia- ja kehyasiat)

Ulla Slama

Tuomo Tormulainen

Tuomo Tormulainen on freelance yhteiskuntatieteilijä ja atk-suunnittelija. Hän on ollut alusta lähtien mukana rakentamassa uraanikaivosten vastaista kansalaisliikettä Pohjois-Karjalassa. Aiemmin hän on työskennellyt monissa järjestöissä ja hankkeissa puolustamassa kansalaisten tasa-arvoisia oikeuksia tietoyhteiskunnassa. Hän toimii myös lasten ja nuorten luonto- ja ympäristökasvattajana sekä opettaa eräretkeilyä.

Tuomo Tormulainen is freelance social scientist and system manager. He has been arising The Movement against Uranium Mining in North Karelia from its beginning. He has worked in many organizations and projects, which defend citizensí rights in information society. He also teach children and youth nature and environmental knowledge and how to stay alive in wild nature.

Aaro Toivonen:

Aaro Toivonen, Master of Political Sciences from the NGO movement Uraaniton.org is chairperson of the law and administration group and vice president of the support society of the NGO movement Uraaniton - Uranfri. Before his actual duty Toivonen has been working as researcher of international relations at the Institute of foreign affairs and at the School of  National Defence. In his publications he has concentrated on the questions of arms control and non military security.

VTM Aaro Toivonen on kansalaisliike Uraaniton.org:n laki- ja hallintotyöryhmän puheenjohtaja sekä kansalaisliikkeen tukiyhdistys Uraaniton - Uranfri:n varapuheenjohtaja. Ennen nykyistä tehtäväänsä Toivonen on työskennellyt kansainvälisten suhteiden tutkijana mm. Ulkopoliittisessa Instituutissa sekä Maanpuolustuskorkeakoulussa keskittyen julkaisuissaan asevalvontakysymyksiin, kansainväliseen asekauppaan sekä turvallisuuden ei-sotilaallisiin ulottuvuuksiin.

Markku Wilenius
.

Etusivulle
Päivitetty 2.11.2007