EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN 
KONFERENSSI HELSINGISSÄ 9.-11.11.2007

EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE 2007 

  JOSEP PUIG, ESPANJA
Josep Puig on tekniikan tohtori ja työskentelee tällä hetkellä sekä Barcelonan yliopistossa että yksityisyritysten kanssa pääasiallisesti uusiutuvan energian parissa. Hän luennoi apulaisprofessorina Barcelonan yliopistossa energiaresursseista sekä energiasta ja yhteiskunnasta. Vuonna 1981 hän perusti edelläkävijänä pidetyn tuulienergiayrityksen (Ecotècnia S. Coop) ja vuonna 1992 hän perusti ei-kaupallisen kansalaisjärjestön (Ecoserveis), joka toimii konsulttina energia- ja ympäristöasioissa sekä suorittaa tutkimusta ja koulutusta.  
 

BARCELONAN AURINKOVOIMAN MENESTYSTARINA  -                    
RAPORTTI SIITÄ MITEN MAHDOTTOMASTA TULI MAHDOLLINEN            
                                 

 
Yhteenveto

· Barcelona ja energia
· Barcelonan aurinkovoima-asetus
· Katalonian aurinkovoima-asetus
· Espanjan aurinkovoima-asetus
· Johtopäätökset

Barcelona

· Pinta-ala: 99.07 km2
- rakennukset           55.89 %
- tiet                         16.57 %
- viheralueet              9.42 %
- metsät                    18.12 %
· Väestömäärä: 1,505,581 (15,197 asuk/km2
· Suurkaupunkialueella : noin 3.000.000 asukasta
· Sijaitsee Välimeren rannikolla
 
 

BARCELONA JA ENERGIA 

· Lähtökohta – 1:
-  1992: energiakehityksen dynaaminen muotoileminen 
            -     EY:n kustantama projekti energiankulutusmallin kehittämiseksi kaupungille                     
                  (Cerdanyola del Vallès)
- Kumppanuus Barcelonan suurkaupunkialueen hallituksen, Leicesterin kaupungin 
ja Barcelonan autonomisen yliopiston välillä
 

· Lähtökohta – 2:
- 1994: Paikallinen energia-agentuuri
- onnistunut ehdotus EU:lle muodostaa Barcelonan suurkaupukialueelle paikallinen energia-agentuuri , johon osallistuisi paikallinen hallitus, yliopisto sekä paikallinen kansalaisjärjestö (Ecoserveis)
                 - BarnaGEL – Barcelona Group d’Energia Local
 

· Lähtökohta – 3:
-  10/1994: kunnallinen enenergiakomitea (Taula Cívica de l’Energia)
- Kunnallinen energiakomitea perustettiin Barcelonan ympäristöpoliittisen 
      toimintaohjelman puitteissa
 

· Tulokset:
- Heinäkuussa 1999 Barcelonan kaupunginvaltuusto hyväksyi paikallisen asetuksen, 
joka määräsi, että kaikki uudet kaupungissa rakennettavat (tai korjattavat) rakennukset oli varustettava aurinkovoimajärjestelmillä
-     Elokuusta 2000 lähtien se on pakollista.
 

BARCELONAN AURINKOVOIMA-ASETUS  (historia)

· Vuonna 1995 kaupunginvaltuutettuna kysyin itseltäni:
· Miksi aurinkovoimaa ei käytetty laajasti Barcelonassa?
- Meillä on tuotantolähde: aurinko
- Meillä on tarve: kuuman veden tuotanto
- Meillä on tarvittava pinta-ala käytössä kaupungissa
 

Auringonpaiste Espanjassa:
3.2 – 5.2.kWh/m2/päivä

kuva: Espanjan kartta

Normaalina vuotena Espanja saa auringosta 
- 525 kertaa PEC (Primary Energy Consumption = primäärienergiankulutus)
- 800 kertaa FEC (Final Energy Consumption = lopullinen energiankulutus)

· Aurinko Barcelonassa
- Auringonpaisteen tunnit: 2,351 tuntia/vuosi
- Auringon säteily: 14.5 MJ/m2/päivä – 1,470 kWh/m2/vuosi
· Barcelonan kunnan pinta vastaanottaa:
- 524.35 PJ/vuosi = 145.65 TWh/vuosi
- 10 kertaa kaupungin energiankulutuksen
- 28 kertaa kaupungin sähkönkulutuksen
 

· Barcelonassa asuvat perheet  käyttävät talousveden lämmittämiseen:
- maakaasua:  558 GWh/vuosi
- sähköä:         408 GWh/vuosi
· Tulos:
- 200,000 tonnia CO2/vuosi
- 3.8 * 1012 Bq radioaktiivisuutta/vuosi
- 1,400 kg/vuosi radioaktiivista jätettä
 

· Barcelonan rakennuksilla 
- on yleensä laakea terassi katolla
- 14 – 43 m2 terassialaa/asunto
kuva

· Jotta koko kaupungin lämmin talousvesi voitaisiin lämmittää auringolla, olisi katettava
- pinta-ala, joka käsittää 1.6 km2 
                -  1 –2 % kunnan pinta-alasta
                                  -  2 – 3 % rakennetusta pinta-alasta
- Se edustaa 1.07 m2/asukas
                -  2.4 m2/asunto
                -  20.15 m2/rakennus (asuntorakennukset)

· Kesäkuu 1997: Käännettiin nimike Kestävän Kaupungin Valtuutetun Toimisto katalanin kielelle. Tehtiin ehdotus Berliinin aurinkovoima-asetukseksi. Toimitettiin informaatiota pormestarille. 
 

· Tammikuu 1998: Barcelonan kunnallinen energiakomitea teki päätöksen kehittää aurinkovoima-asetusehdotuksen kaupungille 

· 1998: keskusteluja kaikkien kiinnostuneiden tahojen kassa Barcelonan aurinkovoima -asetusehdotuksesta:
                  -    Skeptikot sanoivat: ”Barcelonan kokoisella kaupungilla ei ole mitään 
      valtaa/kykyä/voimaa soveltaa paikallista aurinkovoima-asetusta 
- Kannattajat: ” Jatkamme ja katsomme mitä tapahtuu”

· Helmikuu 1999: Kaupunginvaltuuston kokous hyväksyi Barcelonan aurinkovoima-asetuksen alkuperäisen tekstin

· Helmi- toukokuu 1999: aika ihmisille/järjestöille esittää kirjallisia ehdotuksia alkuperäisen tekstin muuttamiseksi.

· Heinäkuu 1999: Kaupunginvaltuuston kokous hyväskyi yksimielisesti Barcelonan aurinkovoima-asetuksen

· 1 elokuuta 2000: Barcelonan aurinkovoima-asetuksen lainvoima

· Barcelonan aurinkovoimamarkkinoiden kehittyminen
                     -  heinäkuu 1995:                   700 m2                  0,5 MW
                     -  heinäkuu 2000:                1.632 m2                  1.1 MW
                     -  joulukuu 2005:               31.050 m2                21.7 MW
                     -  joulukuu 2006:               40.095 m2                28.1 MW

· 1995 – 2000: * 2.3

· 2000 – 2006: * 24.5

· Kaupunki avasi ovensa auringolle – kuva 

· kuva: Aurinkovoima Barcelonassa    
 

     

              ENERGIATEHOKKUUDEN KÄSITTÄMINEN JA
                   UUSITUVAN ENERGIAN POTENTIAALI

Kolme edellytystä:
· poliittinen tahto: poliittinen sitoutuminen
· tekninen taito: omistautuneet ja taitavat teknikot
· ihmisten mukaan saaminen: julkinen osallistuminen

Energiatehokkuuden käsittäminen ja uusiutuvan energian potentiaali Barcelonan tapauksessa

Barcelona, kesäkuu 1995 – toukokuu 1999:
· Omistautunut ryhmä ihmisiä teki kovasti työtä avatakseen oven kaupugin kestävälle energiantuotannolle
· Mielenkiintoiset tekijät edistivät asioiden etenemistä:
- kunta/kaupunki
- uusiutuvan energian yritykset
- uusiutuvan energian kansalaisjärjestöt

· Kunta/kaupunki
Vuoden 1996 kunnallisvaalien tuloksena kaupunginhallitus otti kestävän kehityksen asialistalleen.
            22. huhtikuuta 1998: kaupunginvaltuuston kokous hyväksyi poliittisen päätöksen kestävästä
            energiakehityksestä käsittäen:
- energiatehokkuuden edistäminen
- uusiutuvien energiantuotantomuotojen käyttäminen
- tiedottaminen asukkaille
                  -    yhteistyö paikallisten energia-alan toimijoiden kanssa

· Politiikan soveltamiseksi kunta/kaupunki käytti kahta avaininstrumenttia:
- kunnallinen energiakomitea (Taula Cívica de l’Energia)
- paikallinen energiayritys (BarnaGEL – Barcelona Group de Energia Local)

· Kunnallinen energiakomitea 
- muodostettiin 1994 yleisen ympäristö- ja energiakuulemistilaisuuden tuloksena
- käsittää paikallisia virkamiehiä kaupungin hallinnon eri osastoilta ja paikallisen edustajan kansalaisjärjestöjen verkostosta energian säästämiseksi (Barcelona Estalvia Energia – BEE)
- päätavoite: saavuttaa energiaa koskevia ”kumppanuuksia” kaupungin hallinnon eri osastojen ihmisten välillä

· Paikallinen energiayritys BarnaGEL (riippumaton) 
- EU-PERU (now SAVE) projekti, 1994
- Pääasialliset ehdotusten tekijät: Leicesterin kaupunginvaltuusto ja Barcelonan suurkaupunkialue
- Muut paikallispartnerit: Ecoserveis (paikallinen energia- ja ympäristökansalaisjärjestö), ICAEN (Katalonian paikallinen energiayritys) ja UAB (Barcelonan autonoominen yliopisto)
- Päätavoite: rakentaa ”kumppanuuksia” paikallisten toimijoiden välille energiaprojektien kehittämiseksi

· Työn tulokset (1995 – 1999)
            -    aurinkovoiman keräyspinta-alan kaksinkertaistaminen 
                    -  solar thermal: 700sta 1.350 m2:iin
-    29 kertaa enemmän solar PV pinta-alaa
- solar PV: 80stä 2.400 m2:iin
- Energiatehokkuus & uusiutuva energia asuntovaunussa
- Kestävien kaupunkiresurssien keskus
- Aurinkovoima-asetus

· Aurinkovoima/tuulivoima/tehokkuus asuntovaunussa
kuva
- Vaunussa on energiavälineistö, joka on käytössä Barcelonassa ja ympäröivissä 
                        kylissä ja kaupungeissa  ja joka osoittaa, miten käytännössä talon tarvitsema energia
                        voidaan tuottaa uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuuslaitteilla.

· Kestävien kaupunkiresurssien keskus:
- Kunnan/kaupungin tila, jossa on energiatehokkuuslaitteiden ja uusiutuvan 
      energialaitteistojen pysyvä näyttely. Se on ilmainen ja avoinna yleisölle toukokuusta 
      1999 lähtien.   

· Aurinkovoima-laki tai Barcelonan aurikovoima-asetus Solar Thermal energiajärjestelmien asentamiseksi rakennuksiin
Laki velvoittaa, että kaikki Barcelonassa rakennettavat uudet (ja korjattavat) rakennukset on varustettava Solar Thermal lämminvesijärjestelmällä siten, 
      että ne kattavat 60 % lämpimän talousveden tarpeesta.
- Se hyväksyttiin kaupunginvaltuuston kokouksessa (heinäkuu 1999). 
- Voimassa 1 elokuuta 2000 lähtien.

· Solar Thermal vesijärjestelmiä kaikissa olemassa olevissa urheilutiloissa
- Kaksi ensimmäistä asennusta tehty:
                    -  Poliesportiu Torrent de Melis (74 m2 aurinkovoiman kerääjiä)
                                      -  Piscina Bon Pastor (80 m2 aurinkovoiman kerääjiä)

· PV aurinkovoimakatto kahden kaupungintalon päärakennuksen katolla
- UE Thermic projekti, 1,000 m2, 100 kWt.
 

· Tehokas valaistusjärjestelmä kaupungintalon rakenuksissa:
- kaikkien hehkulamppujen vaihtaminen kaupungintalon rakennuksissa (lokakuu 1995)
- kaikkien vanhojen loisteputkien vaihtaminen kaupungintalon eräässä päärakennuksessa (huhtikuu 1998): säästö yli 250,000 kWh/vuosi
 

               
                  BARCELONAN AURINKOVOIMA-ASETUS
 

· Biokaasun talteenotto orgaanisista jätteistä
- Garrafin kaatopaikka
- 3 metaanivoimalaa (75,000 tonnia/voimala)

· Kaikki tämä ei olisi ollut mahdollista ilman ”kumppanuuksia” yrityksistä kansalaisjärjestöihin.

· Tämä on selvä osoitus siitä, miten ”mahdottomasta” tulee mahdollista!

· Ei vain yhdessä isossa kaupungissa

· Mutta myös muissa isoissa ja pienissä kaupungeissa Kataloniassa ja Espanjassa

· Ja ehkä Italiassa (Rooman pormestari on ilmoittanut, että kaupunki tulee omaksumaan tämän konseptin) ja Argentiinassa (Buenos Aires ja Cordoba tutkivat mahdollisuuksia)

· Mexico City on myös hyväksynyt aurinkovoima-asetuksen.
 
 
 

AURINKOVOIMA-ASETUKSIA KATALONIASSA
 

· Kataloniassa (2005 lopulla)
- hyväksytty 48 kunnassa (+4 työn alla)
kuva

· Työ, joka on tehty näiden pioneerikuntien/kaupunkien toimesta, avasi ovet aurinkovoima-asetuksille koko Katalonian alueella:
- Helmikuu 2006: Katalonian hallitus hyväksyi määräyksen ekotehokkuudesta 
      rakennuksissa 
                                     - kaikilla rakennuksilla jotka kuluttavat yli 50 litraa 60 asteista vettä päivässä,
                                       pitää olla aurinkovoimaan perustuva lämpöjärjestelmä, joka kattaa 40 –  
                                       70 % tarpeesta riippuen ilmastovyöhykkeestä
 

AURINKOVOIMA-ASETUKSIA ESPANJASSA

· Espanjassa (2005 lopulla) (- Katalonia) : 24
- Andalucía (6+2): Sevilla, Granada, Malaga (p), Marbella (p), Estepona, Fuengirola, 
      Rota, Puebla de don Fadrique
- Valencian maakunta (6): Valencia, Gandia, Onil, Silla, Montserrat, Castell de Castells
- Madrid (5): Madrid, Getafe, Rivas-Vaciamadrid, Soto del Real, San Sebastian de los Reyes
- Burgos, Ceuta, Eivissa, Mieres
 

     

   ESPANJAN UUSIUTUVAN ENERGIAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA
                                                     2000 - 2010 

(Plan de fomento de las Energias Renovables en Espana 2000-2010)

· Espanjan ministerineuvosto/valtioneuvosto hyväksyi joulukuun 30. päivänä 1999 uusiutuvan energian kehittämissunnitelman 2000-2010, jonka mukaan 12 % primäärienergian kulutuksesta katetaan uusituvilla energiantuotantomuodoilla vuoteen 2010 mennessä. Tavoite on kirjattuna laissa 54/1997 sähkösektoria koskevassa osassa.

· Uusiutuvan energian kehittämissuunnitelmaan on kirjattu, että julkisia varoja on tarjolla
tavoitteiden saavuttamiseksi (mm. lainoja subventoidulla korolla). 
 
 
 

   ESPANJAN UUSIUTUVAN ENERGIAN KEHITTÄMISSUNNITELMA
                                                     2005 – 2010

· Hyväksyttiin Espanjan ministerineuvoston/valtioneuvoston toimesta elokuun lopulla 2005.
· Se on 2000-2010 suunnitelman tarkastus koska se ei täsmännyt:
                 -    Suunnitelma 2000-2010       tavoite          =            9,525 ktoe
                 -    Joulukuu 2004                      todellisuus   =             2,701 ktoe
                 -     Suunitelma 2005-2010        uusi tavoite  =            10,482 ktoe
 
 

      SUUNNITELMA 2000-2010 VS. TODELLISUUS (2004 lopulla) 
                        VS.  SUUNNITELMA 2005-2010

                                               tavoite*               tulokset**              uusi tavoite***
                                                        ktoe                 ktoe       %                   ktoe
· Sähkö                              7,816                2,375        30.4                 7,602
· Lämpö                             1,209                    98          8.1                    907
· Biopolttoaineet                   500                  228        45.6                 1.972
· Yhteensä                        9,525                2,701       28.4               10, 481
*      Suunnitelma 2000-2010
**    Vuoden 2004 lopulla
***  Suunitelma 2005-2010
                                       
 

      SUUNNITELMA 2005-2010 VS. TODELLISUUS (2004 lopulla)
                              VS.  SUUNNITELMA  -  SÄHKÖ

                                                       tavoite                    tulokset                 uusi tavoite
                                                         ktoe                   ktoe           %                  ktoe
· Sähkö                                 7,816                  2,375        30.4             7,602
- MiniVesi                             192                      64         33.3               109
- Vesi                                      60                        7           0.12                59
- Tuuli                                 1.680                 1.511        89.9             2.231
- Biomassa                          5.100                    469           0.09          2.905
- Biokaasu                             150                     186       124                  188
- Solar PV                                17                        4          23.5                48
- Solar Thel                            180                        0            0                 509
- kunnalliset kiinteät jätteet   436                     134         30.7                  0
- Sähkö/Lämpö yhteistuot.        0                        0            0               1.552
 
 

        SUUNNITELMA 2005-2010 VS. TODELLISUUS (2004 lopulla)
                          VS. SUUNNITELMA  - LÄMPÖ

                                                      tavoite                     tulokset                  uusi tavoite
                                                         ktoe                 ktoe         %                     ktoe
· Lämpö                               1,209                  98           8.1                   907
- Solar Thermal                    309                  25            8.1                   325
- Biomassa                           900                  69            7.7                   583
- Geoterminen                         0                     4             -                       0
 

  
         SUUNNITELMA 2005-2010 VS. TODELLISUUS (2004 lopulla)
                          VS. SUUNNITELMA – UUSIUTUVAT POLTTOAINEET
 

                                     tavoite                     tulokset                   uusi tavoite
                                       ktoe                  ktoe        %                      ktoe
· Biopolttoaineet                   500                    228        45.6               1,972
 
 
 

                                  TAVOITE 2010

1994 2010
Primäärienergian kulutus                             141,567      ktoe                167,100
Uusiutuva energia                                           9,739      ktoe                  20,200
Uusiutuvan energian osuus                             6.9            %                   12.1
 

                                           
                                                   HYÖTY

· Vältetty CO2:
            - Vuonna 2010:                     27,341,287 tonnia
            -  2005-2010                         76,983,254 tonnia
· Taloudellinen arvo (*)
             - 2005-2010:                         1,540*106 €
- 20 euroa/CO2 tonni
 

                                                     INVESTOINNIT

· Uusiutuvan energian kehittäjä:               4,719.7 * 106 €                    20.0 %
· Yksityinen finanssimaailma                   18,197.9 * 106 €                    77.1 %
· Julkiset rahastot                                           680.9 * 106 €                    2.9 %
· Yhteensä:                                              23,598.6 * 106 €                     100%
 
 

                        TÄMÄN HETKEN ALUEELLISET MÄÄRÄRAHAT

· Andalucia (ProSOL)                     18 helmikuuta 2003
· Aragón                                           15 marraskuuta 2004
· Valencia                                         16 joulukuuta 2004
· Canarias (ProCaSOL)                    18 joulukuuta 2004
· Castilla La Mancha                        29 joulukuuta 2005
· Madrid                                           18 tammikuuta 2005
· Murcia                                            29 tammikuuta 2005
· Castilla – León                               15 helmikuuta 2005
· Asturias                                          25 helmikuuta 2005
· Catalunya                                         7 huhtikuuta 2005
· La Rioja                                         10 toukokuuta 2005
 
 

                                         KUVIA/KÄYRIÄ

· Solar Thermal Spain
· La Solar Térmica en Espana
· Superficie Solar Térmica Instalada por Comunidades Autonomas, 2004
· La Solar Térmica en Espana
 

                
                          TEKNINEN RAKENNUSKOODI

· 17. maaliskuuta 2006: Espanan ministerineuvosto/valtioneuvosto hyväksyi uuden teknisen rakennuskoodin /CTE – Código Técnico de la Edificación)
- Se on yksi kolmesta asiakirjasta EU-diektiivin 2002/91/CE soveltamiseksi. Direktiivi 
       koskee rakennusten energiatehokkuutta. 
 
 

                        CTE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
      
· CTE määrää perustavanlaatuisia laatuvaatimuksia rakennuksille:
- DB-SE: rakenteellinen turvallisuus
- DB-SI: paloturvallisuus
- DB-SU: käyttäjän turvallisuus
- DB-HS: hygienia-, terveys- ja ympäristönsuojelu
- DB-HR: melusuojelu
- DB-HE: energiansäästö ja eristys
            www.codigotecnico.org -asiakirjat (LIDER)
 
 

                         ESPANJAN AURINKOVOIMA-ASETUS

· Ensimmäistä kertaa Espanjan historiassa CTE (tekninen rakennuskoodi) käsittää minimi- aurinkovoimavaatimuksen (Solar Thermal ja Solar PV)

· CTE määrittelee ja kehittää viisi perustavanlaatuista vaatimusta energiansäästölle:
- HE1: energiankysynnän rajoittaminen
- HE2: lämpöasennusten energiatehokkuus
- HE3: valaistuksen energiatehokkuus
- HE4: minimi aurinkovoiman osuus lämpimälle talousvedelle (kaikki rakennukset) 
- HE5: minimi-PV-osuus sähkölle (vain tietyn tyyppiset rakennukset)

· HE4: minimi aurinkovoiman osuus lämpimälle talousvedelle
- Koskee kaikkia rakennuksia, jotka tarvitsevat läämintä talousvettä
- Erilaiset vaatimukset riippuen:
                    -  varajärjestelmästä (ankarampi jos sähköä)
                    -  ilmastovyöhykkeestä
- 30 – 70 prosenttiin kysynnästä

· HE4: minimi aurinkovoiman osuus 
- 5 ilmastovöyhykettä
- kaikki rakennukset, jotka käyttävät enemmän kuin 50 litraa päivässä
- kuva/taulukoita

· HE4: minimi aurinkovoiman osuus
- Espanjan VTE versus Catalonian Ekotehokkuusmääräys
                   -  50 asuntoa (3huonetta/asunto)
                               -  Catalonian määräys:      4.400 litraa päivässä
                                                 -   CTE:                             5.600 litraa päivässä        
- taulukko
 

· HE4: minimi aurinkovoiman osuus
- uudet rakennukset, riippuen käyttötarkoituksesta ja rakennuspinta-alasta
- minimi PV-pic voimaa:   6.25 kW (inverter 5 kW)
(pic = voima, joka saadaan Solar PV järjestelmästä, kun aurinko säteilee maksimissaan) (PV = Photo Voltaik)                    

· Käyttötarkoitus                                                                      raja
-  Kaupallinen hypermarket                                                 5.000 m2
-  Kaupallinen kauppakeskus ja vapaa-ajan keskus             3.000 m2
-  Suuri kaupallinen tavaratalo                                           10.000 m2
-  Toimistot                                                                          4.000 m2
-  Hotellit ja hostellit                                                              100 sänkyä
-  Sairaalat ja klinikat                                                             100 sänkyä
-  Messukeskusrakennukset                                                10.000 m2
                

· P = C  * (A * S + B)
- P: asennettava pic power (pic kts. yllä)
- A ja B: rakennusten käyttötarkoituksesta riippuva kerroin/koeffisientti
- C: ilmastovyöhykkeestä riipuva kerroin
- S: rakennuksen pinta-ala

· Käyttötarkoitus                                    P pic                              Aurinko PV pinta-ala
-  Kaupallinen hypermarket             6.875 kWp                    5.000 m2 à100 m2 (53 m2)
-  Toimistot                                    6.87577 kWp                   4.000 m2 à100 m2 (53 m2)
            -  Kaupallinen kauppakeskus ja
               vapaa-aikakeskus                        6.87665 kWp                   3.000 m2 à 100 m2 (53 m2)
            -  Messukeskusrakennukset           6.87225 kWp                  10.000 m2 à  100 m2 (53 m2)

· HE4: minimi aurinkovoiman osuus
- 5 erilaista ilmastovyöhykettä
- ei asunto-rakennuksille
            käyräkuva
 

                                             JOHTOPÄÄTÖKSET

· Tavoite (2010): 5 Mm2 (3,500 MWth)
· Tällä hetkellä: 945,500 m2 (661.85 MWth)
· Kasvu (viimeiset 6 vuotta): 15 %
· Muutamilla alueilla voimakas kasvu
· Rahoitus ja tukiaiset olemassa
· Barcelona ja Catalonia aurinkovoima-asetukset toimivat esimerkkeinä
· Mutta...proseduuri on joskus monimutkainen
 

                           28 VUOTTA AURINKOVOIMAKTIVISMIA

Kuvat:
Aurinkopäivä 1979
Aurikoteollisuus 2004
Solar Catalonia 2007
 
 
 
 
 
 
 
 

.

Etusivulle
Päivitetty 1.11.2007