EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN 
KONFERENSSI HELSINGISSÄ 9.-11.11.2007

EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE 2007 

  LEHDISTÖTIEDOTE

Viikonloppuna Helsingissä järjestettävään Atomivoimakriittiseen Tapahtumaan osallistuu energia-asiantuntijoita, atomivoiman ongelmiin perehtyneitä asiantuntijoita ja tutkijoita sekä eri kansalaisjärjestöjen edustajia 25 Euroopan maasta ja U.S.A:sta sekä Thaimaasta.  

Puhujien esittely ja tapahtuman ohjelma löytyy kotisivulta: http://uraanitieto.tormunet.fi/encc

Konferenssin osanottajat vievät terveisensä eduskuntaryhmille, kauppa- ja teollisuusministeriöön ja ympäristöministeriöön. Eduskunnan auditoriossa järjestettävässä kuulemistilaisuudessa osanottajat ilmaisevat huolestumisensa Suomen atomivoiman lisärakentamissuunnitelmista, loppusijoitusprojektista sekä mahdollisesta uraanin louhinnasta. Kuulemistilaisuuteen osallistuu mm. Fortumin ja Fennovoiman edustajia. Osanottajat paheksuvat sitä, etteivät TVO, Namura, Areva/Cogema sekä Posiva kutsusta huolimatta ole läsnä tilaisuudessa. Eduskunnan suurimmat eduskuntaryhmät (Keskusta, SDP, KOK) eivät ole vahvistaneet läsnäoloansa etukäteen. 
Osanottajat korostavat, että enemmistö Euroopan kansalaisista haluaa vähentää, eikä lisätä atomivoiman osuutta energiatuotannosta. 

Antony, Frogatt, joka vuodesta 1997 on toiminut freelance energia- ja ydinvoimakonsulttina ja on suorittanut energiaan liittyviä tehtäviä eri Euroopan maiden hallituksille, Euroopan komissiolle ja Parlamentille sekä kaupallisille instituutioille toteaa Suomen tilanteesta: ”Olkiluoto 3 on ainoa reaktori, joka on kymmeneen vuoteen tilattu EU:ssa. Se on noin 2 vuotta aikataulusta jäljessä ja hinta on jo nyt puolitoista kertainen alkuperäisestä hinnasta.” Frogatt muistuttaa Standard & Poorsin varoituksesta, että uusien reaktoreiden rakentaminen Euroopan vapailla energiamarkkinoilla on korkean riskin projekti kun otetaan huomioon korkeat kustannukset ja pitkät rakentamisajat. 

Professori Nils-Axel Mörner, joka toimi Tukholman yliopiston paleogeofysiikan ja geodynamiikan yksikön johtajana vuosina 1991 – 2005 on jatkuvasti kritisoinut Ruotsin KBS-3 järjestelmään perustuvaa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitussuunnitelmaa, johon myös Suomen loppusijoitussuunnitelma perustuu ja, joka on toteutumassa Olkiluodossa. Hän toteaa: ” Tänä päivänä tiedämme varmasti, ettei ole olemassa sellaista ”turvallisuutta”, joka ulottuisi 100.000 vuoden päähän. Päinvastoin tiedämme, että Fennoskandia oli jääkauden jälkeen korkea-seisminen alue halkeamien siirtymisineen, kallioperän rikkoutumisineen sekä metaaniräjähdyksineen. Näin ollen emme voi enää puhua KBS-3-loppusijoituksen pitkän aikavälin turvallisuudesta; ei ainakaan, jos väite on ankkuroitava moderneihin geotieteellisiin tietoihin.”

Manuel Pino, sosiologian professori, on Arizonan Scottsdale yliopiston Amerikan intiaaneja koskevien opintojen johtaja. Hän on pitkään seurannut uraanin louhinnan ja ydinpolttoaineketjun vaikutukset alkuperäiskansoihin koko Pohjois-Amerikassa. Hän varoittaa suomalaisia uraanin louhinnan vaaroista ja korostaa, ettei missään päin maailmaa ole louhittu uraania ympäristöä tuhoamatta ja ihmisten terveyttä uhkaamatta.

Frede Hvelplund toimii Aalborgin yliopiston kehitys- ja suunnittelulaitoksen energian-suunnittelun tekniikan tohtorina sekä professorina. Hän on mm. yliopiston kestävän energiankehityksen ryhmän jäsenten kanssa tehnyt useita ohjelmia Tanskan hallitukselle koskien uusiutuvaa energiaa sekä energiansäästöä. Ensimmäinen ohjelma tehtiin vuonna 1976 ja viimeisin vuonna 2006. Hvelplundin arvio on, että Suomella on samanlaisia mahdollisuuksia kuin Tanskalla. ”On teknisesti mahdollista puolittaa Tanskan fossiilisten polttoaineiden kulutus vuoteen 2025 mennessä sekä saavuttaa energiantuotanto, joka perustuu 100 prosenttisesti uusiutuvaan energiaan sekä energiasäästöön taloudellisesti kannattavalla tavalla ennen vuotta 2050. Tämä ei tapahdu itsestään markkinoilla vaan se vaatii systemaattista politiikkaa, jota usein vastustetaan suurten energiayhtiöiden toimesta koska he saattavat menettää markkinaosuuksia.”

Lisätietoja:
Ulla Klötzer:             050-569 0967, ullaklotzer(at)yahoo.com 
Lea Launokari:         050-552 2330, lea.launokari(at)nettilinja.fi
Anna-Liisa Mattsoff: 050-468 2895, almattsoff(at)yahoo.com

Tapahtuman järjestäjät:
Eurooppalainen kuulemistilaisuus eduskunnan auditoriossa:
Eduskunnan Ympäristö- ja luontoryhmä yhteyshenkilö: Pentti Tiusanen, puh. 050-5113085
Eurooppalainen atomivoima-kriittinen konferenssi:
Naiset Atomivoimaa Vastaan –liike, yhteystiedot: Ulla Klötzer, ullaklotzer(at)yahoo.com
Naiset Rauhan Puolesta –liike, yhteystiedot: Lea Launokari, lea.launokari(at)nettilinja.fi
Edelleen Ei ydinvoimalle –kansalailiike, yhteystiedot: Anna-Liisa Mattsoff, almattsoff(at)yahoo.com

Mukana järjestelyissä:
Suomen Luonnonsuojeluliitto, Uudenmaan osasto, Vasemmistonuoret, Suomen Rauhanpuolustajat, 
Imatran osasto.

Suomalaisia tukijoita:
Satu Hassi (MEP, Vihreät/Euroopan Vapaa Allianssi), Esko Seppänen (MEP, Euroopan Yhtynyt Vasemmisto/Pohjoismaiden Vihreä Vasemmisto), Claes Andersson (kansanedustaja, VAS) Pekka Haavisto (kansanedustaja, Vihreä Liito), Merja Kyllönen (kansanedustaja, VAS), Timo Soini (kansanedustaja, Perussuomalaiset), Johanna Sumuvuori (kansanedustaja Vihreä Liitto), Pentti Tiusanen (kansanedustaja, VAS), Nils Torvalds (RKP) ja yli 70 yksityistä henkilöä.
.

Etusivulle
Päivitetty 8.11.2007