EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN 
KONFERENSSI HELSINGISSÄ 9.-11.11.2007

EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE 2007 

  ALFRED KÖRBLEIN, SAKSA

Fysiikan tohtori. 1979 – 1993 Siemensin palveluksessa Münchensissä tehtävänään kehittää tietokoneiden laitteistoja (hardware). Työskennellyt ”Munich Science Shop”-nimisen huolestuneiden tiedemieisten järjestön parissa. Ennen eläkkeelle siirtymistä 1998 – 2004 fyysikkona Münchenin ympäristöinstituutissa (Umweltinstitut München). 

Lapsuusajan syöpä Saksan atomivoimaloiden läheisyydessä

Lukuisissa tutkimuksissa kohonneita leukemiaesiintymiä on todettu ydinlaitosten läheisyydessä  muun muassa Seascale’in kaupungissa Britanniassa Sellafieldin jälleenkäsittelylaitoksen lähellä, Britannian ydinaseteollisuuslaitosten läheisyydessä, Dounreayn ydinvoimalan läheisyydessä Skotlannissa ja Ranskan La Hague’n jälleenkäsittelylaitoksen läheisyydessä. 

Saksassa vuonna 1997 julkaistussa epidemiologisessa tutkimuksessa raportoidaan, ettei mitään merkittävästi kohonneita lapsuusajan syöpäarvoja ole löytynyt länsi-saksalaisten ydinlaitosten ympärillä. Tämän tutkimuksen johtopäätöksiä käytettiin laajasti poliitikkojen ja ydinvoimalobbareiden toimesta todisteena siitä, ettei ydinvoimaloiden läheisyydessä ole kohonneita syöpävaaroja.

Saksalainen tutkimus käsitti 15 kaupallista ydinvoimalaa mutta myös kahta ydintutkimusreaktoria (Karlsruhe ja Jülich), yhtä pientä vuonna 1985 käytöstä poistettua koereaktoria (Kahl 16 Mwel) ja yhtä korkean lämpötilan prototyyppi-reaktoria (Mülheim-Kärlich), joka oli toiminnassa vain muutaman kuukauden.

Vuonna 1998 analysoin tiedot uudestaan, mutta rajoitin analyysin 15 kaupalliseen ydinvoimalaan ja 5 kilometrin etäisyyteen voimalasta sekä alle 5-vuotiaisiin lapsiin.

Löysin tilastollisesti merkittävän 54 prosentin kasvun kaikkien lapsuusajan syöpälajien kohdalla (p=0.0034) ja 76 prosentin kasvun leukemiatapausten kohdalla (p=0.012). Tutkimus julkaistiin amerikkalaisessa tiedelehdessä Medicine and Global Survival elokuussa 1999.

Lehdistö huomioi tutkimuksen aika laajasti, Saksan televisio mukaan lukien. Näistä luvuista huolestuneina Saksan lääkärit ydinsodan estämiseksi (IPPNW) pyysi minua tutkimaan lapsuusajan syöpälukuja Saksan suurimman kaupallisen ydinvoimalan, Baijerissa sijaitsevan Grundremmingenin ydinvoimalan, läheisyydessä. Vuosien 1983 – 1998 perusteella löysin merkittävän 30 % kasvun kolmella alueella ydinvoimalan läheisyydessä.

IPPNW aloitti silloin lehdistökampanjan, joka sai Saksan säteilyturvaviranomaiset reagoimaan. He tilasivat uuden tutkimuksen baijerilaisten ja saksalaisten ydinvoimaloiden ympärillä havaitusta syöpäesiintymien kasvusta. Tutkimus aloitettiin vuonna 2003 ja sen piti olla valmiina vuoden 2006 lopussa. 
Tähän päivään mennessä tulokset eivät ole käytettävissä, mutta niitä on luvattu vuoden 2007 lopussa. 
.

Etusivulle
Päivitetty 25.10.2007