EUROOPPALAINEN ATOMIVOIMA-KRIITTINEN 
KONFERENSSI HELSINGISSÄ 9.-11.11.2007

EUROPEAN NUCLEAR CRITICAL CONFERENCE 2007 

 
Antony Froggatt, energia-alan konsultti Lontoo 

Atomivoiman tilanne Euroopassa ja sen taloudellinen vaikutus tulevaisuuden kehitykseen
- Uuden energian maailma

Tilanne on muuttunut !
· kasvava aito tietoisuus ilmaston muuttumisesta
· maailmanlaajuinen energian kulutuksen kasvu
· luonnonvarojen loppuminen etenkin Euroopassa

Nämä tekijät  osoittavat tarpeen tukea ydinvoiman kehittämistä, kuitenkin

Kuva 1 Ilmaston muutos

Kuva 2  Aikajaksot monimutkaisia

Kuva 3 EU 27: Energialähteiden käytön jakauma sähkön tuotannossa (kivihiili, kaasu, öljy, ydinvoima, uusituvat energialähteet)

Kuva 4.1. Maailmanlaajuinen  lopullinen energiankulutus
Maailman sähköntuotanto vuonna 2004 (kokomäärä 17450 TWh) (kivihiili, öljy, maakaasu, uusiutuvat energialähteet, ydinvoima)

Kuva 4.2. Maailman lopullinen energia:
(kivihiili, öljytuotteet, kaasu, sähkö, lämpö,biomassa,?)

Fossiilisten polttoaineiden loppuminen
Englantilaisen öljy-yhtiö BP:n mukaan nykyisellä tuotannolla ja varannolla fossiiliset polttoaineet riittävät:
· öjy – 40 vuotta
· maakaasu 63 vuotta
· kivihiili 147 vuotta

Kuva 5 Maailmanlaajuinen uraanilähteiden hyödyntäminen ( reaktorien toiminta alkaa 2030, reaktorien toiminta alkaa 2050, kerran läpi kevytvesi reaktorissa, tunnetut lähteet, spekulatiiviset lähteet) Kumulatiivisesti kasvava luonnon uraani (miljoona tonnia), vuosi

Ydinvoiman status Euroopassa
Vaikea arvioida milloin uusista ehdotetuista reaktoreista tulee totta
Tämä riippuu siitä
· kuka sen sanoo, ydinvoimateollisuus, hallitus, oppositiopuolue jne.
· onko olemassa todellisia yksityiskohtia aikatauluista
· kuka maksaa rakennelman ja miten

        Kuva 6  
        Aktiivinen rakentaminen (Bulgaria, Suomi, Ranska)
        Poliittinen sopimus vaiheittaisesta luopumisesta (Belgia, Saksa,  Ruotsi, Espanja)
   Tärkeät päätökset pian (Liettua, Romania, Slovakia, Englanti)
   Paikallaan pysyvää, laajennuksia (Tsekin tasavalta, Unkari, Hollanti, Slovenia)

 Kuva 7 Aktiivisessa rakennusvaiheessa olevat reaktorit
 
Kustannusten indeksisidonnaisuus
· Viimeisin Englannin reaktori, painevesireaktori Sizewell B:n kustannukset nousevat pääomakustannusten osalta 1691 miljoonasta punnasta 3700 miljoonaan puntaan
· Ainoa reaktori, joka on tilattu viimeiseen kymmenen vuoden aikana EU:n alueella, on Suomessa. Joulukuussa 2006, Areva ilmoitti  reaktorin olevan 18 kuukautta myöhässä aikataulusta ja Le Monde sanoi, että tappiot nousevat 700 miljoonaan puntaan.
· Vuoden 2007 alussa, Suomen valtion teknillinen tutkimuslaitos ilmoitti projektin olevan nyt myöhässä 2,5 vuotta aikataulusta ja se maksaa sähkökuluna 3 biljoonaa puntaa

Tukiaisia vai ei ?
· Englannin hallitus: Ei ole olemassa suoria eikä epäsuoria tukiaisia. Me emme ole mukana tuetussa ydinenergiakaupassa. Yhtään sekkiä ei ole kirjoitettu, ei ole olemassa mitään ”ystävyyssopimuksia”.
· Kansainvälinen energiatoimisto: Ydinvoima tulee olemaan tärkeää vain jos niiden maiden hallitukset, joissa ydinvoima on hyväksyttävää, ottavat vahvemman roolin yksityisten investointien helpottamiseksi, erityisesti vapailla markkinoilla.

Teollisuus etsii takuita
          Jäte
· EON: Investoijien tulee olla varmoja siitä, että on olemassa turvallinen reitti kaiken radioaktiivisen jätteen turvalliselle  hävittämiselle ja erityisesti että hallitus ottaa vastuun ja omistajuuden käytetystä polttoaineesta ja välivaiheessa syntyneestä jätteestä ydinvoimalan elämän loppuun saakka. 
· Hiilen hinta:
· EDF:´ Tehtäessä  biljoonien puntien sopimusta projektista, joka kestää puoli vuosisataa, investoijat tarvitsevat ennen kaikkea ennustettavuutta hinnoista.  Heidän täytyy tietää se arvo minkä yhteiskunta asettaa vähentyvälle hiilelle ei heti huomenna vaan 10,20,30,40 vuoden kuluttua. ’
· Suunnittelu:
· Brittiläinen energia: Jos hallitus toivoo yksityisen sektorin rahoittavan ja rakentavan uusia ydinvoimaloita, täytyy olla olemassa korkean tason luottamus aikatauluihin ja hyväksytyn prosessin tulokseen.

Rahoitusyhteisö
· Vaatimustaso ja säädökset
· Jos uusi rakennelma ydinvoimasta on tulossa todeksi Englannissa, vaatimustaso ja säädökset on merkittävä asia kehittävän teollisuuden rakenteelle. Erityisesti mahdollisuus lisätä säätelyä ja ohjesääntöjä vapaalle kehittävälle teollisuudelle, poliittisen häiriön korkeampi taso markkinoiden rakenteessa ja tulevat ennusteet ydinvoimasta kilpailevilla energia markkinoilla. Standard&Poor’s olettaa, että investointi ydinvoimaan riippuu pitkällä aikavälillä  korkean sähkönhinnan kannattavuudesta Englannin energiamarkkinoilla.
· Kehitettäessä uutta ydinvoimatutotantoa vapaille Euroopan markkinoilla, ympäristö on korkean riskin uhkayritys, jossa on pitkät rakennusajat ja korkeat pääomakustannukset. Nämä kysymykset ovat todennäköisesti paljon herkempiä tänä päivänä kuin 70 – ja 80 –luvuilla, jolloin useimmat reaktorit rakennettiin. Sitä paitsi poliittinen tuki tulee jäämään heikoksi maailmanlaajuiselle ydinvoiman turvalliselle suoritukselle. Toinen   Chernobylin kaltainen onnettomuusvoi nopeasti viilentää nykyiset sydämelliset tunteet. Perustavaa laatua olevat kysymykset, sellaiset kuin ydinjätteen lopullinen varastointi ja kauaskantoinen yhteisöllinen konsensus ovat asioita, joita todennäköisesti vaaditaan enennen kuin mahdollinen suurenluokan uudelleen tuleminen voi tapahtua.

Moody
          
· Tuloksen näkökulmasta kauppa ja käytön riskiprofiilit tulevat kasvamaan niissä yhtiöissä, jotka tavoittelevat uutta ydinvoimatuotantoa. Tämä riskien kasvu johtuu projektin monimutkaisuudesta ja koosta, rakennusajan  pitkästä luonteesta, epävarmuudesta, joka on yhteydessä kaikkiin kustannuksiin, säännösten epätarkkuudesta ja suunnattomasta hintavaikutuksesta loppukäyttäjille ja kyvystä peittää laitoksen kustannukset ja ansaita sopiva tuotto.
· Vaikka rakentava säätelysuhde auttaa lieventämään lähiajan tulospaineita, huolena ovat sellaiset epävarmuudet kuin  rakentamisen hitaus, kustannusten karkaaminen, hintashokin merkitys ja suvaitsemattomuus tulevaisuudessa.

Yhdysvaltain ydinvoiman tukiohjelma

· Vuonna 2005 USA;n energiaohjelmassa kohdennettiin noin 12 biljoonaa dollaria uusien ydinvoimaloiden rakentamiseen vaikka verotulot, lainatakuut, tutkimus ja kehittäminen ja kehitystyö kohti säädeltävyyttä heikkeni. – ydinvoimateollisuuden unelmapaketti.
· NRC  arvioi, että  31:lle reaktorille haetaan lisenssiä
· Mood arvioi, että 1 tai 2 ovat käytössä 2015

Julkisten varojen kohdentaminen

· Alla olevan analyysin tehnyt Amor Lovisin USA:sta sanoo:
jokaisella 0,10:llä dollarilla, mikä on tuhlattu uuteen ydinvoima kWh  saataisiin
· 1.2-1.7 kWh tuulivoimaa 
· 0.9-1.7 kWh kaasua
· 2.2.-6.5. kWh yhteistuotanto
· On olemassa vaihtoehtoisia kustannuksia erilaisille tuetuille visioille

Kuva 8

EU 20 %  Uusiutuva : 20 %  Tehokkuus (kiinteä polttoaine, nestemäinen polttoaine, kaasu, ydinvoima, uusiutuva, CO2

Johtopäätös
· On tärkeää havaita , että maailmanlaajuinen energiatilanne on muuttunut ja että kaikki energiateknologiat uudistetaan.
· Tässä konteksissä ydinvoimaa edistetään taas kerran.
· Kuitenkin on hävitty avainkysymyksissä, kuten kustannukset, saatavuus ja turvallisuus.
· Investointi uuteen ydinvoimaan on vaarallinen ja hyödytön ajanviete kaukana todellisesta ratkaisusta ilmaston muutokseen, nimittäin energiatehokkuuteen ja uusiutumiseen.
.

Etusivulle
Päivitetty 1.11.2007