Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
 
 
PTK 48/2006 vp  Tarkistamaton

48. TORSTAINA 4. TOUKOKUUTA 2006 kello 16.30

N:o 75) Itä-Uudellemaalle haetut uraanikaivosluvat

Lasse Virén  /kok:  Arvoisa rouva puhemies! Kaivosyhtiö Cogeman hakemat valtausluvat itäisellä Uudellamaalla ovat nostattaneet voimakkaat alueen ihmisten tunteet. On perustettu kansalaisliike ja eilen osoitettiin mieltä eduskuntatalonkin edessä. Tämä on ymmärrettävää, onhan kyseessä koti, elinolosuhteet ja tulevaisuus. Monilla yrittäjilläkin, esimerkiksi maanviljelijöillä, on elinkeino uhattuna. Pahinta tilanteessa on varmasti epätietoisuus. Tämä lisää huhupuheita ja puskaradion toimintaa. Nyt kysynkin ministeri Pekkariselta:

Mitä hallitus aikoo tehdä, että tilanne rauhoittuisi ja asian suhteen oleva epätietoisuus poistuisi?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen  :  Arvoisa puhemies! Niin kuin aikaisemmin täällä on kyselytunnilla vastattu, täysimääräinen avoimuus kaikessa siinä, mitä siellä tapahtuu, on hallituksen linja. Tiedotetaan, vaikkei olisi välttämätöntä, kerrotaan ihmisille sillä alueella, vaikka se lain mukaan ei olisi välttämätöntä. Kaikki tämä on tehty ja näin tehdään varmasti jatkossakin. Kiinnitän huomiota nyt siihen, että tähän saakka siellä ei ole myönnetty vielä yhtään valtauslupaa. Tällä hetkellä on ainoastaan varauksia, jotka lain mukaan kuka tahansa voi tehdä suurin piirtein mihin tahansa, eivätkä ne oikeuta oikeastaan muuhun kuin kepin kanssa kävelemiseen sillä alueella, noin hivenen kuvakielellä sanottuna.

Kun ensimmäiset valtaushakemukset Pohjois-Karjalan osalta, siis sieltä ensimmäiset hakemukset tulevat käsiteltäviksi tässä kesän aikaan, niin mietittäessä, miten tässä menetellään, hallitus varmasti on erittäin pidättyväinen näiden luparatkaisujen osalta kuitenkin niin, että meidän on pakko noudattaa myös olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ennusteeni on, että tokkopa kovin monta kaivosta tänne eteläiseen Suomeen tälle toimialalle nousee.

Lasse Virén  /kok:  Rouva puhemies! Olen ollut yhteydessä myös rakennustarkastusviranomaisiin, eivätkä hekään ole varmoja, miten Cogeman kysymyksessä valtauslupia käsitellään, esimerkiksi rakennuslupa-asioita.

Mitä aiotte tehdä, että viranomaiset pystyisivät tekemään työnsä oikein ja antamaan oikeat neuvot ihmisille, jotka niitä kysyvät?

Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen  :  Arvoisa puhemies! Meillä on, niin kuin ed. Virén varmasti tietää, poikkeuksellisen laaja palvelu nyt kaikkia niitä ihmisiä ja niiden tarpeita varten, jotka ovat ymmärrettävästi tässä epätietoisia, ja kaikki se tieto annetaan, mikä suinkin annettavissa on ja mitä kysytään ja mihin osataan vastata.

Jos joku alue on kaavassa, jos joku alue on siellä merkitty kaavaan tai jos on kysymys pohjavesialueesta tai joku tärkeä liikenneyhteys kulkee jotain aluetta pitkin tämmöisen potentiaalisen kaivosalueen yhteydessä, niin kaikki nämä ovat jo esteitä, jotka estävät jopa valtausluvan antamisen, puhumattakaan kaivospiirin muodostamisesta, ja viime kädessä valtioneuvosto voi harkita aika vapaasti sen sitten, jos mennään niin pitkälle, että ollaan kaivoslupaa päättämässä, katsooko se yleisistä syistä ylipäänsä perustelluksi tuon luvan myöntämisen.

Veikkaus, vielä toistamiseen, on, että tokkopa kaivoksia sinne nyt tulee, ja toivon, että asiallisesti ja rauhallisesti tätä (Puhemies koputtaa) prosessia voitaisiin viedä eteenpäin. Laki antaa mahdollisuuden sille, että ihmiset voivat varauksia tehdä. Me emme sille nyt voi jälkikäteen enää mitään, kun laki on, mitä on.

Ensimmäinen varapuhemies: Kysymys on loppuun käsitelty.
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 7.5.2006