YLE:n vaalikone, Joensuu: kunnallisvaalit 2008

3. Päättäjien on seurattava aktiivisesti ja kriittisesti Enon alueen uraanietsintöjä,

koska kaivoksen mahdollinen perustaminen Joensuuhun olisi vakava isku kaupungin

maineelle puhtaana, kauniina ja luonnonläheisenä asuin- ja matkailuseutuna.

Koko vaalikone: www.yle.fi/vaalit

Päivitetty 25.10.2008 klo 7.00


 
123 Haltilahti, Jukka 
KD 
Täysin samaa mieltä
"Uraani kaivos on vaarallisin kaivosmuoto, mitä on olemassa. Ei uraanikaivokselle!!"
131 Piironen, Juha 
KD 
Täysin samaa mieltä
"Sanotaan EI ulkomaalaisille uraanikaivoksille ja pidetään energiavarat omissa käsissä."
133 Pulkkinen, Hilkka 
KD 
Täysin samaa mieltä
En ole uraaniasiantuntija, mutta kyllä ajatuksiin on noussut ympäristön saastuminen. Ollaan ilman uraanikaivosta ja vaikka vähän köyhempiä kuin saastutetan ympäristö.
140 Tuunanen, Jukka 
KD 
Täysin samaa mieltä
"Uraanikaivos sisältää tulevalle Joensuulle liian suuren riskin. Sen työllistävä vaikutus on vähäinen."
196 Ahtiainen, Pertti 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
Etsinnän tuloksista saatava tieto ja uuden kaivoslain on annettava kunnalle mahdollisuus päättää alueensa kaivostoiminnasta ja sen ehdoista.
204 Hokkanen, Päivi 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
Kun tarkastelemme alueemme (P-K) lähihistoriaa, on monesti käyntyt niin, että kaivos on tullut, mutta töitä ei välttämättä paikallisille ole tullut. Onpa tapauksisa, jossa työntekijätkin ovat tulleet muualta. Alueemme rikkaus on puhdas pohjavesi, jota ei saa saastuttaa millään tavalla, ei edes radioaktiivisesti.
205 Holopainen, Hinni-Mari 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
On tutkittava erittäin tarkkaan, mitä ympäristövaikutuksia mahdollisesta kaivoksesta olisi aluelle. Pienikin riski on suuri riski tällaisessa asiassa. Seurauksia emme ole välttämättä enää näkemässä..
208 Härkönen, Anne 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
Mahdollisen kaivoshankkeen ympäriltä on saatava päätöksentekoon ehdottoman puolueetonta tietoa. Asialla on varmasti myös hyvät puolensa ja nekin on huomioitava, mutta suhtauduttava rehellisesti myös mahdollisiin kielteisiin seikkoihin myöskin pitkän aikavälin ajattelulla.
228 Maaranen, Raimo 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
On seurattava ja osallistuttava kriittisesti keskusteluun Enon alueen mahdollisesta uraanikaivoksesta. Kaupunkimme latvavesille tulisi samalla ydinjätteen kaatopaikka - ei todellakaan! Kaivoslakia on muutettava!
232 Merilä, Mika 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
"Selkeä EI uraanikaivokselle!"
241 Nygren, Erkki 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
"Asia koskettaa henkilökohtaisesti."
242 Oksanen, Jarno 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
Uraanietsintöjä on seurattava ja niiden vaikutuksia alueen ympäristöön, asutukseen ja matkailuun tarkkailtava. Kaivoksen mahdollista perustamista varten on tehtävä riittävät selvitykset ja asukkaiden mielipidettä asiaan kuunneltava.
244 Pasanen, Vilho 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
"On varmistettava kaivoksen turvallisuus ympäristölle ennen toimenpiteitä."
250 Puhakka, Paula 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
"Turvallinen elinympäristö on taattava myös tuleville sukupolville"
265 Saukkonen, Tanja 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
On selvää, että ympäristöä muovaaviin hankkeisiin tulee aina kiinnittää erityistä huomiota ja niiden ympäristövaikutukset tulee tarkasti arvioida.
274 Toivanen, Ville 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
276 Törrönen, Varpu 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
278 Vattulainen, Timo 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
"Kaivostoimintaa on tuettava mutta ei uraanin osalta."
281 Väistö, Matti 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
"Ilman muuta uraanietsintöjä on seurattava aktiivisesti ja kriittisesti."
283 Väänänen, Katja 
Kesk. 
Täysin samaa mieltä
18 Hirvonen, Markus 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
Kuka haluaa tontin uraanikaivoksen alueelta tai vierestä? Itse haluan kasvattaa mahdollisen jälkikasvuni puhtaammassa ympäristössä. Uraanikaivoksista ei ole maailmassa yhtään toimivaa ja hyvää esimerkkiä.
21 Hämäläinen, Sanna 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
Joensuun luontoa on suojeltava. Kaivoksen vaikutukset koskettavat myös sen läheisyydessä asuviin ihmisiin sekä matkailusta elinkeinonsa saaviin yrittäjiin.
30 Koistinen, Perttu 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
"Kaivos tuskin pilaisi vain mainetta, vaan myös ympäristön."
33 Korpela, Suvi 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
Seurattava järki päässä, ei tunteiden vietävänä. Mikä tahansa työllistävä projekti on tärkeä ja huolella tarkasteltava. Jos tällä saadaan seutukunnalle niitä varoja, joilla aiemmin perättyjä palveluita pystytään maksamaan, jos se tuo veronmaksajia, luo nuorille perheille mahdollisuuden asettuvat asumaan tänne, niin silloin kaivoshanke näyttää hyvältä. Jos töitä ei ole tarjolla, nuoret, pystyvät ihmiset muuttavat täältä työn perässä muualle ja perustavat perheensä sinne muualle. Tänne jää vain vanhukset - ja ne sudet ja karhut..
47 Muukkonen, Matti 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
Tottakai on seurattava uraanin etsintöjä. Myös kriittisiä tulee olla kuiten kaikissa muissakin kysymyksissä. Sen sijaan olen eri mieltä siitä onko lopulta kysymys kuitenkaan vakavasta iskusta" kaupungin maineelle. Tuskin työpaikat ja työttömyysasteen pieneneminen koskaan on tahra minkään kaupungin kasvoissa."
48 Myller, Esko 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
"Ympäristöä ei saa rasittaa, eikä ihmisten terveyttä vaarantaa kaivostoiminnalla."
8 Hakkarainen, Timo 
Kok. 
Täysin samaa mieltä
Pitäisikö päättäjien seurata aktiivisesti ja kriittisesti vain tätä asiaa? Päättäjien on aina seurattava aktiivisesti ja kriittisesti kaikkia kuntansa asioita. Kaivoksen mahdollinen perustaminen tuo Joensuuhun ihmisiä ja vipinää. Kaupungin maine vain paranee.
183 Kinnunen, Seppo 
PS 
Täysin samaa mieltä
195 Torvinen, Jani 
PS 
Täysin samaa mieltä
285 Eskelinen, Seppo 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Viihtyisä ja taurvallinen asuinympäristö on meille merkittävä imago kysymys."
286 Haakana, Marko 
SDP 
Täysin samaa mieltä
Työpaikat ovat alueelle tärkeitä, mutta tämänkaltaisessa asiassa ihmisten ja ympäristön terveys menee kirkkaasti edelle (fyysinen, psyykinen ja sosiaalinen).
287 Harald, Annika 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Tosin mitä se pelkkä seuraaminen hyödyttää?"
294 Holopainen, Hannu 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Uraani kaivoksen tulo pilaisi matkailun mahdollisuudet laajemmalta alueelta kuin Joensuun seudun."
295 Hämäläinen, Juha 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Valitettavasti kunnalla ei nykylain mukaan juuri ole mahdollisuuksia vaikuttaa uraaninetsintään."
300 Kanerva, Erkki 
SDP 
Täysin samaa mieltä
Ydinvoima, erityisesti sen käytetty polttoaine sisältää riskejä, joita ei hallita. Ydinvoima on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu, jonka varaan ei voida rakentaa. Uraanin kaivamisen riskit ovat kaikkialla suuret.
304 Keskisalo, Pentti 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Nykyisen kaivoslain voimassaoloaikana ei kaupungin tule myötävaikuttaa uranikaivoksen syntyyn."
306 Kolehmainen, Pekka 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Ei uraani kaivosta!"
312 Kuronen, Kari 
SDP 
Täysin samaa mieltä
323 Makkonen, Raija
SDP
Täysin samaa mieltä
326 Martikainen, Maija 
SDP 
Täysin samaa mieltä
327 Matilainen, Leo 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Suhtaudun erttäin kriittisesti uraani hankkeisiin.Ainakaan nykyisen kaivoslain aikaan ei pidä edistää ko.hankkeita."
328 Mononen, Reetta 
SDP 
Täysin samaa mieltä
331 Mäkisalo, Mari 
SDP 
Täysin samaa mieltä
332 Mäkisalo-Ropponen, Merja 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Suhtauden tällä hetkellä hyvin suurella varauksella ja epäilevällä mielellä uraanikaivoshankkeeseen"
334 Nevalainen, Ilari 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Uraanikaivoksesta ei seuraisi mitään hyvää!"
342 Paajanen, Sari 
SDP 
Täysin samaa mieltä
345 Pennanen, Anita 
SDP 
Täysin samaa mieltä
347 Peuhkurinen, Mika P. 
SDP 
Täysin samaa mieltä
361 Tahvanainen, Ville 
SDP 
Täysin samaa mieltä
Joensuun päättäjät ovat olleet erittäin passiivisia heidän kannanotoissaan asian suhteen. Itse vastustan uraanikaivosta, sillä haluan tulevaisuudessakin uida puhtaassa Pielisjoessa, sekä retkeillä kauniissa luonnossa.
364 Tielinen, Ari 
SDP 
Täysin samaa mieltä
365 Tikka, Sari 
SDP 
Täysin samaa mieltä
"Joensuun tulee katsoa kaikkien asukkaiden etuja, myös maaseutualueiden."
169 Heikkilä, Arto 
SKP 
Täysin samaa mieltä
171 Pennings, Edo 
SKP 
Täysin samaa mieltä
"EI URAANIKAIVOSTA!!!!"
173 Ruttonen, Raimo 
SKP 
Täysin samaa mieltä
175 Sulopuisto, Ari 
SKP 
Täysin samaa mieltä
Uraanin etsiminenkin tuo aivan liian suuria vaaroja näköpiiriin. Jatkuvan kasvun tavoittelu ja ylläpito jonain luonnonlakiin verrattavana välttämättömyytenä on pantava aisoihin.
176 Vaskonen, Martti 
SKP 
Täysin samaa mieltä
Joensuun on tehtävä aktiivista yhteistyötä lähikuntien ja koko maakunnan kanssa, jotta uraanikaivoshanke estetään. Nyt ollaan avaamassa uraanikaivoksia yhdelle Suomen kolmesta tärkeimmästä pohjavesien muodostumisalueesta (muut ovat: Salpausselkien alue ja Hämeenkangas-Pohjankangas). Lisäksi on toimittava kaivoslain uudistamiseksi siten, että kunnilla on ehdoton päätösvalta siihen millaista kaivostoimintaa niiden alueella saa harjoittaa.
143 Aho, Ilona 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Uraaniteollisuus uhkaisi maineen lisäksi myös väestön terveyttä sekä ympäristöä, erityisesti pohjavesiä. Myös vaikutukset alueen talouteen olisivat vakavat muiden alojen työpaikkojen vähentyessä. Kaivosyhtiöiden edustajat ovat itsekin myöntäneet, ettei uraanikaivoksilla ole merkittävää työllisyysvaikutusta.Joensuun kaupungin tulisi ottaa ehdottoman kielteinen kanta uraanikaivoshankkeisiin.
144 Eronen, Matti 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
147 Järvinen, Anni 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Joensuu ei tarvitse uraanikaivoksia saastuttamaan ympäristöään! Uraanikaivokset ovat uhka koko Pohjois-Karjalan tulevaisuudelle, matkailulle, asuinympäristölle ja luonnolle. Mahdolliset uraanikaivostoiminnan myönteiset työllisyysvaikutukset eivät ole riittävä syy puolustaa uraanikaivostoimintaa. Se mitä asiaan voi valtakunnallisesti tehdä, on vaatia vanhan kaivoslain pikaista uudistamista.
148 Kallinen, Aaron 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Matkailu on Pohjois-Karjalan potentiaalisimpia elinkeinoja, jota ei ole hyödynnetty vielä tarpeeksi. Matkailuelinkeinolle uraanikaivokset olisivat kuolinisku ainakin lähialueilla.
149 Koikkalainen, Mikko 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Mikäli uusi kaivoslaki muuttuu niin, että kunnalla on oikeus päättää alueelleen tulevasta uraanikaivoksesta, voisi tässä olla hyvä käyttää kansanäänestystä.
151 Lajunen, Eija 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
157 Perttu, Hugo 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
"Uraanikaivos vaarantaisi alueen luontoarvot eikä ydinvoima ylipäätään ole kestävä energiaratkaisu tulevaisuuden suhteen."
158 Puhakka, Antero 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Mahdollisen uraanikaivostoiminnan myönteiset työllisyysvaikutukset eivät riitä kompensoimaan sen kielteisiä vaikutuksia koko Pohjois-Karjalan matkailulle, asuinympäristölle ja luonnolle.
159 Pyykkönen, Milla 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Uraanin louhinnan vaikutukset ympäristölle ja asukkaille ovat huomattavasti haitallisempia kuin haitta Joensuun matkailumaineelle. Joensuun kaupungin tulee suhtautua kielteisesti valtaushankkeisiin. Uraani ja ydinvoima eivät ole 2000-luvun energiantuotanto keinoja.
160 Reijonen, Juha-Pekka 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Päättäjien on aina seurattava kunnan sisällä tapahtuvaa toimintaa aktiivisesti ja kriittisesti. Uraanikaivos Joensuussa ei välttämättä pilaa kaupungin ympäristömainetta, mikäli kaivoksen aiheuttamat ympäristövahingot saadaan minimoitua.

Vasemmistoliitto puolueena vastustaa uraanikaivoshanketta, mutta teen tässä poikkeuksen puolueeni linjasta.

Jos Suomi käyttää ydinvoimaa, tulisi meidän pitää myös ydinpolttoaineen tuotannon aiheuttamat haitat rajojemme sisäpuolella. Emme voi tuotattaa tarvitsemaamme uraania ulkomailla, jossa työ- ja ympäristölainsäädäntö voi olla kansalaisille haitallisella tasolla.

Uraanikaivoksen työllistävää vaikutusta ei sovi unohtaa, mutta se on vain positiivinen ulkoisvaikutus monien negatiivisten keskellä.

161 Routakorpi, Maria 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Uraanikaivoksiin on suhtauduttava kriittisesti siksi, että ne tuhoavat asuinympäristön, ei suinkaan ainoastaan maakunnan maineen takia.
162 Tahvanainen, Petteri 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Mahdollinen uraanikaivos tuhoaa koko Joensuun maineen puhtaana kaupunkialueena. Ja vie mennessään enemmän työpaikkoja kun tuo. Tahtoni on että lapseni saavat nauttia puhtaasta luonnosta Enossa, tässä asiassa ei pidä jättää laskua jälkipolvien maksettavaksi.
164 Tirkkonen, Jani-Matti 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Ei uraanikaivoksia Pohjois-Karjalaan, Suomeen tai koko planeetalle. Uraanin aiheuttama saastuminen on paljon suurempi ja pitkäikäisempi haitta kuin mikään kaivoksesta mahdollisesti saatava hyöty.
165 Valpas, Otto 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Uraanikaivos ei tuo merkittävästi uusia työpaikkoja eikä rahaa alueelle. Päinvastoin se vain tahraa Joensuun matkailumainetta ja rikkoo peruuttamattomasti luonnon koskemattomuuden.
166 Vartiainen, Kimmo 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
167 Viskari, Jaana 
Vas. 
Täysin samaa mieltä
Uraanikaivokset ovat suuri uhka koko Pohjois-Karjalalle, erityisesti sen luonnolle, asuinympäristölle ja ihmisille! Työllisyysvaikutukset eivät ole tarpeeksi merkittävä syy uraanikaivokselle Joensuussa.
100 Hämäläinen, Marjo 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
"Juuri niin."
101 Ikonen, Risto 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
On täysin järjetön ajatus kaavailla uraanikaivosta vain kivenheiton päähän maakunnan pääkaupungista. Eno on asettunut ryhdikkkäästi kaivosta vastustamaan. Sen sijaan Kontiolahti ja Joensuu ovat ottaneet asian hämmästyttävän rauhallisesti. Kanadassa joet virtaavat kaivosalueelta kohden erämaata, meillä kohden asuttuja alueita!
102 Immonen, Heikki 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
"Uraanikaivos veisi pohjan vahvalta paikallistaloudelta luontoarvojen murskaantuessa."
103 Isoaho, Katja 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
"En kannata uraanikaivosta."
105 Järvinen, Elli 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
106 Karhunen, Markus 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
107 Lehtinen, Tuija 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
"minusta ei tarvita uraanikaivosta eikä ydinvoimaa lisää"
108 Lin, Julian 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
109 Lyytikäinen, Veli 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Uraanikaivoksen perustaminen on vuosien tai jopa vuosikymmenien prosessi, mikä vie imagon koko Pohjois-Karjalalta. Välttämättä kaivosta ei koskaan tulekaan, ja se voi osoittautua jo aikaisemmin täysin tarpeettomaksi uusien energiaratkaisujen kehittyessä.
111 Massinen, Minttu 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Kaivostoiminnan aloittaminen ei olisi vain isku maineelle. Se olisi vakava riski ympäristölle, kuntalaisten terveydelle ja tuleville sukupolville.
112 Mikkonen, Krista 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
""Jättäkää Pohjois-Karjalan uraani sinne minne se kuuluu." Siis kallion sisään."
113 Minguet, Alain 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
EI uraanikaivokselle: ympäristön pilaantumisen lisäksi, uraanikaivos tarkoittaisi työllisyyden kannalta katastrofia, koska koko matkailuala olisi uhattuna.
119 Soininen, Niko 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Uraanin louhimisen ympäristövaikutukset ovat laaja-alaiset, itse ydinvoimasta puhumattakaan. Uraanin louhintaa sekä ydinvoimaa on vastustettava ja panostettava uusiutuviin ja realistisiin energialähteisiin.
120 Tahvanainen, Roope 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
121 Tavi, Tapani 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Eno on jo luontouhrinsa yhteiskunnalle antanut. Muistuttaisin Pamilon ja Kaltimon kosket. Haluamme vielä vauvoja tänne asumaan. Puhtaat keuhkot ja tärveltymättömän pohjaveden. Pihapuu nosti oksansa ilosta tuuleen - vauva on syntynyt!
90 Airaksinen, Jussi 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Uraanin louhinnan vaikutukset ympäristön tilaan, asukkaiden terveyteen ja koko Joensuun seudun imagolle antavat aihetta vastustaa hanketta ehdottomasti.
92 Autti, Hannele 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
93 Elonheimo, Ville 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
"Uraanikaivos ei olisi isku vain maineelle, vaan myös elinympäristön terveellisyydelle."
95 Hagman, Anu 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
96 Hammarberg, Johanna 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Ympäristöuhkien lisäksi Enon uraanikaivokset vaarantavat myös Joensuun imagon ja matkailuelinkeinon. Uraanikaivos naapurissa tuskin lisää Joensuun houkuttelevuutta potentiaalisten veromaksavien paikkakunnallemuuttajienkaan silmissä. Pohjois-Karjalan työllisyyden ei tulisi tänä päivänä keskittyä alkutuotantoon. Alueella tulee ponnekkaasti kehittää innovatiivisia, korkean osaamisen aloja. Joensuun maakunnan pääkaupunkina on tunnettava vetovastuunsa alueellisena uuden talouden kehittäjänä.
97 Harinen, Päivi 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Uraaniasioissa on myös kyse lähidemokratiasta ja ihmisten kuulemisesta takapihalle" tulevista asioista. En halua korostaa niinkään matkailua kuin sitä, että ihmiset ovat huolissaan kotimaisemistaan ja -ympäristöstään."
98 Hassinen, Valde 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
99 Huovinen, Anu Emilia 
Vihr. 
Täysin samaa mieltä
Enon alueen uraanietsintöjä tulee tarkastella myös yleisen ydinvoima- ja energiakeskustelun näkökulmasta. On pohdittava erilaisia kestävia energiantuotantomahdollisuuksia paikallisella ja maakunnallisella tasolla. On tärkeätä kiinnittää huomio ydinvoiman ongelmallisuuteen, eikä pelkästään lähialueen imagoon.
373 Kuosmanen, Ilona 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
375 Laakkonen, Timo 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
378 Nieminen, Aila 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
379 Nieminen, Laila 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
"Uraanikaivokset vaarantavat ihmisten terveyden!"
384 Salo, Jukka 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
385 Sund, Timo 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
Ihmisillä on jo perustuslailla taattu oikeus turvalliseen elämään.

Nykyisenkaltaiseksi kaavailtu kaivostoiminta ei voi olla vaikuttamatta lähiympäristön ihmisten omaan tuntemukseen asuinympäristönsä turvallisuudesta.

Hyöty mahdollisesta kaivostoiminnasta olisi mahdollinen työpaikkojen tarjonta ja liitännäispalveluiden kysyntä, mutta onko siitä maksettava hinta ihmisten kokemukseen asuinympäristön turvallisuuden kannalta kannattava?

387 Waris, Riitta 
ViUuJo 
Täysin samaa mieltä
Jos kaivostoiminta alkaa niin kaivosyhtiön on noudatettava ympäristömääräyksiä ja toimintaa on valvottava siten että ympäristö ei tuhoudu. Kaivostoiminnan päätyttyä ympäristö on palautettava kaivossyhtiön toimesta ja kustannuksella alkupeäiseen tilaan säteilyvaaran torjumiseksi.
137 Sinkkonen, Tero 
KD 
Jokseenkin samaa mieltä
Päättäjien on huolehdittava alueen kestävästä kehityksestä ja uraanikaivostoimintaa on arvioitava pidemmällä aikajänteellä. Maakuntamme tulevaisuuden yksi tukijalka on matkailussa, ja siksi uraanikaivos ajatusta on tutkittava kriittisesti.
197 Ahvalo, Mauri 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
207 Hämeenniemi, Mika 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
Päättäjien on seurattava Enon uraanietsintöjen etenemistä ja tuloksia. Tässä vaiheessa etsinnöistä on varsin vähän tietoa olemassa, joten meidän päättäjien tulee olla rakentavan kriittisiä asiaa kohtaa.
210 Ihanus, Osmo 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
211 Jormanainen, Laura 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
212 Kainua, Pekka 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Päättäjien tulee seurata kaikkia merkittäviä hankkeita aktiivisesti."
213 Kakriainen, Maija 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
Päättäjien on seurattava asioita ja varauduttava pahimmassa tapauksessa siihen, että kaivos tulee. Lainsäädäntö ei ole valitettavasti Joensuun kaupungin päättäjien käsissä.
222 Kukkonen, Pekka 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
Uraani on vaikea asia ja siksi päättäjien on oltava hereillä prosessin eri vaiheissa. Paniikkimielialan lietsonta ei kuitenkaan ole asian hoidonkannalta paras tie
234 Mikkola, Ritva 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Ympäristöasiat punnittava tarkasti, meillä ei ole oikeutta tuhota luontoa lapsiltamme."
235 Minkkinen, Jaana 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Etsintä ei vielä merkitse kaivosta. Energiaratkaisut ovat tulevaisuudessa vaikeita tuottamistavasta riippumatta."
237 Mustakallio, Hannu 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
240 Nieminen, Jukka 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
Kaivosta ei pitäisi perustaa, ennen kun on varmistettu turvallisuus ja kaivantojen saattaminen säteilyarvoiltaan luonnontilaan
243 Parikka, Tuula 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Asiassa on varmaan kaikilla oppimista. Parasto olisi kun opittaisi välttämään turhaa energiankulutusta."
251 Puhakka, Pertti 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Etsintää on seurattava aktiivisesti ja kaivostoiminnan mahdolliseen aloittamiseen otettava kriiittinen asenne."
257 Reko, Timo 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
Uraanietsinnät ovat osa ydinvoimabusinestä. Mielestäni uusiutuvan energiantutkimukseen ja tukemiseen tulisi sijoittaa myös Joensuun kaupungin rahoja.
258 Remes-Ylönen, Salla 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Suhtaudun uraanikaivoshankkeeseen kriittisesti, mutta en tyrmää sitä."
260 Ronkainen, Anna-Maria 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
Uraanietsintöjä on seurattava, ei ehkä niinkään kaupungin imagon takia, vaan kaivoksen perustamisesta syntyvät hyödyt ja haitat on punnittava tarkkaan.
270 Sormunen, Tapio 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Saatava hyöty verratttuna esim. jälkihoitoon voi olla kyseenalainen."
275 Juha, Tuupanen 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
""
279 Vehviläinen, Anu 
Kesk. 
Jokseenkin samaa mieltä
KIeltämättä uraaniin liittyy kileteisiä mielikuvia ja mahdollinen uraanikaivos heikentäisi alueemme myönteistä imagoa asuin- ja matkailuseutuna.
10 Hartikainen, Pasi 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Katsotaan, mitä löytyy."
11 Hartikainen, Timo 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
12 Hauta-Kasari, Päivi 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Mainetta tärkeämpää ovat terveys- ymv seikat."
14 Heikkinen, Miia 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Aktiivisuus asian suhteen on tärkeää, jotta yllätyksiltä vältytään."
16 Heiskanen, Maili 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"tietoa tarvitaan tästä asiasta lisää, mitä vaikuttaa Enolaisiin.
17 Henttinen, Aino 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Ensin asia on tutkittava ja sitten toimittava."
22 Jalovaara, Risto 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
27 Ketonen, Matti 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
31 Koponen, Kai 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
34 Kuntsi, Tony 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Kaikki vaihtoehdot on punnittava samassa puntarissa kaikkien pitkäkestoisten vaikutusten kanssa."
39 Laine, Aulis 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"uskon nykyajan tietoon ja taitoon kaivostoiminnassa"
41 Laukka, Arja 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
42 Leinonen, Jani 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Tämä on vaikea asia. Jos maassamme käytetään ydinvoimaa, on uraania jostain louhittava tai ostettava. Ja mieluummin minä nekin työt teettäisin suomalaisilla ja samalla syrjäiset alueet saisivat kenties työpaikkoja ja elinvoimaa. MUTTA. Kukapa haluaisi uraanikaivoksen omalle takapihalleen. Esimerkiksi Riutan ja Kolvananuuron alueet ovat kauneinta pohjoiskarjalaista maisemaa ja niitä en tietenkään haluaisi menettää. Luonnon suurena ystävänä minua harmittaa aina, kun luontoa joudutaan tuhoamaan ihmisen toiminnan takia, joten siinä mielessä olisi uraanikaivos melkoinen tuho. Meidän pitää vaalia ainutlaatuista ja puhdasta luontoa, jota ilman ei olisi ihmistäkään. Kaksipiippuinen juttu. Aktiivinen ja sopivan kriittinen on syytä olla nyt, kun alueet siirtyvät Joensuun kaupungin haltuun. Tämä asia on tulevalla valtuustokaudella tärkeä.
5 Elo, Timo 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Uraanin mahdollinen esiintymä on hyvä selvittää. Tämän jälkeen on johtopäätösten aika."
53 Nuutinen, Kaija 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
56 Pakarinen, Marjo 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
63 Ravi, Pekka 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Enon alueella tapahtuvat uraaninetsinnät ovat nykyisen lainsäädännön mukaisia. Lainsäädännön puitteissa tapahtuva valtausten tekeminen ja mineraalien etsiminen on luvallista toimintaa. On huomattava, että tie nykyisestä vaiheesta kaivostoiminnan aloittamiseen on pitkä ja monia päätöksiä vaativa. En usko, että nykyinen etsintätoiminta koskaan johtaa tuotannolliseen kaivostoimintaan. Olen myöskin sitä mieltä, että etsintäseudun luonnonarvot ovat kiistattomat.
64 Romppanen, Heli 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Ilman muuta päättäjien on seurattava aktiivisesti, kuinka ja missä uraanin etsintöjä suoritetaan. Uraanin etsintä ja koeporaukset eivät tietenkään vielä tarkoita sitä, että kaivos perustetaan alueelle. Erityisesti pohjavesialueet täytyy huomioida uraanietsinnöissä.
66 Rytkönen, Petri 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Päättäjien tulee arvioida tilannetta faktojen pohjalta, ottaen huomioon uraanikaivoksista saatavat hyödyt ja aiheutuvat haitat tasapuolisesti.
70 Salo, Ari 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Uraania tarvitaan ydinvoimaloiden energianlähteeksi, mutta jos uraania saadaan tulevaisuudessakin edullisesti ulkomailta, niin Enon maisemille ja elinympäristölle kaivoksen avaaminen olisi kuolinisku.
73 Sihvola, Reino 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
75 Suhonen, Hanna 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Aktiivisesti kyllä, päätökset tulee tehdä faktaan perustuen, suuntaan tai toiseen."
76 Svensk, Heikki 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
78 Tervo, Kristian 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Joensuun päättäjien tulisi aktiivisesti olla mukana Enon uraani-asiassa, sillä parhaimman ratkaisun löytäminen vaatii huomiota myös kaupungin puolelta.
79 Törmälä, Anssi 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
On seurattava aktiivisesti ja kriittisesti, mutta ehdotonta ei:tä ei voi vielä ennen koko asian selvittämistä hankkeelle kannata sanoa. Erityisesti kaikkien ympäristöviranomaisten on oltava hereillä tämän hankkeen suhteen.
81 Vaari, Kauko 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"---"
82 Vara, Matti 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
86 Vatanen, Sari 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
87 Välitalo, Liisa 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
Mielestäni uraania saa ja pitää etsiä, mutta kaivoksen perustamista en kannata.Tärkeää olisi kuitenkin tietää, onko maaperässä uraania.
88 Vänskä, Jouko 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
89 Wihonen, Jussi 
Kok. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Asiaan ei voida ottaa kantaa, ennenkuin on selvitetty vaikutukset ympäristöön!"
177 Bogdanoff, Eero 
PS 
Jokseenkin samaa mieltä
Koska ei voi taata 100%:sti kaivostoiminnan haitoista terveydelle ja muulle ympäristölle, joten on parempi olla aikaisemmin liikkeellä kuin myöhään.
181 Jumppanen, Satu 
PS 
Jokseenkin samaa mieltä
Kaivoksen mahdolliset ympäristövaikutukset on selvitettävä tarkasti. Asukkaat eivät saa joutua muuttamaan pois kaivoksen tieltä.
184 Kokko, Osmo 
PS 
Jokseenkin samaa mieltä
"kyllä, hyöty joka ehkä olisi tulossa voi ollakin olematon sitä vastoin haittojen kanssa."
321 Lustig, Marjatta 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
Uraaninetsintöjä ja ympäristökysymyksiä seurattava tarkoin koska Pielisjoki ja sitä kautta Pyhäselkä ovat vaarassa ympäristökysymyksissä
324 Makkonen, Vuokko 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
329 Mustonen, Aatu 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
Kaivostoiminnan kaikkia haittoja ei millään voida osata ottaa huomioon etukäteen ja mahdollisia yllätyksiä" en haluaisi ola todistamassa."
333 Mäyrä, Marjut 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
340 Nykänen, Toni 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
Jos asuisin itse mahdollisen kaivoksen lähellä olisin luultavasti jyrkästi vastaan. On helppo puhua kaivoksen puolesta jos ei asu lähelläkään enoa. En usko, että se kuitenkaan Joensuun mainetta tahraisi oleellisesti.
350 Puhakka, Leena 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
"Vaikka kohde toisikin työtä on meidän ajatelta ympäristöäkin ja alueen asukkaita."
351 Raatikainen, Juhani 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
352 Reijonmaa, Kaija Sinikka 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
353 Riikonen, Hermanni 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
On ehdottomasti varmistuttava, ettei kaivostoimintaa harjoiteta ympäristön kustannuksella. Täytyy kuitenkin pitää pää kylmänä, ettei maalata perusteettomia uhkakuvia, jotka pilaavat maineen vaikkei koko kaivosta koskaan tulisikaan.
357 Saarinen, Jenni 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
359 Sallinen, Mervi 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
363 Tiainen, Arja-Irene 
SDP 
Jokseenkin samaa mieltä
"Ympäristövaikutukset selvitettävä tarkasti ennen päätöksiä."
153 Leppänen, Mette-Marissa 
Vas. 
Jokseenkin samaa mieltä
Olen sitä mieltä, että ympäristökysymykset ovat tärkeitä ja ne tulisi ratkaista ennen kuin mietitään kaivoksen perustamista.Kuitenkin on ajateltava myös ihmisten toimeentuloa, siihen on etsittävä myös vastauksia ja vaihtoehtoja.
154 Marjomaa, Esko 
Vas. 
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikka uraanikaivos perustettaisiinkin, Joensuun seutua pitää kehittää puhtaana, kauniina ja luonnonläheisenä matkailuseutuna.
155 Marttinen, Hannu 
Vas. 
Jokseenkin samaa mieltä
"Kriittistä harkintaa tarvitaan. Se ei välttämättä merkitse kaiken vastustamista."
372 Ikonen, Jyrki 
ViUuJo 
Jokseenkin samaa mieltä
Vaikka se kaivos tänne tulisi, niin en usko että sillä hyvin suurta vaikutusta kaupungin nykyiseen maineeseen olisi. Puhdas, kaunis ja luonnonläheinen"-sanonta ei mielestäni oikein kuvasta nykyistä kaupunkia, mikäli tienvarsille ja ympärilleen vilkuilee, kun on rakennustyömaita ym. joka paikassa."
132 Piironen, Päivi 
KD 
Jokseenkin eri mieltä
135 Räty, Marjatta 
KD 
Jokseenkin eri mieltä
201 Hiltunen, Samuli 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
"Hanke täytyy toteuttaa ympäristöystävällisesti. Uskon kuitenkin etujen olevan haittoja suurempia."
209 Ignatius, Merja 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
215 Kareinen, Kari 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
"En tunne tarkkaan kyseistä asiaa."
218 Karttunen, Keijo 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
"Uraanikaivoksen haittoja on ehkä liioiteltu."
233 Meriläinen, Anne 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
239 Mäkelä, Matti 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
Ei uraaninetsintää tarvitse aktiivisesti seurata, kyseessä on vihreiden lietsoma hysteria. Sitten sopii miettiä, jos uraania tosiaan löytyy.
253 Puustinen, Pekka 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
254 Puustinen, Timo 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
Aktiivisesti on seurattava, mutta pelkät etsinnät eivät vielä tarkoita kaivoksen perustamista. Suomesta ei todennäköisesti löydy sellaisia määriä uraanipitoisuuksia, että kaivoksen perustaminen olisi kannattavaa.
255 Rasanen, Sanna 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
Etsiähän saa, mutta ei pidä hutkia ennen kuin tutkitaan. Tosiasia on, kuten joissakin vanhoissa kaivoskaupungeissa näkee että kun hyöty on saatu irti ei resursseja löydy enää jälkien korjaamiseen. Hyödyt ja haitat on tarkoin punnittava. En tunne asiaa niin hyvin että voisin tässä vaiheessa sanoa jyrkästi kumpaankaan suuntaan.
261 Ronkainen, Eila 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
263 Räsänen, Maarit 
Kesk. 
Jokseenkin eri mieltä
Kaivostoiminta ei romuta kaupungin mainetta, vaan tuo lisää työpaikkoja mm. sellutehtaiden alasajossa.
15 Heikkurinen, Jouko 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
19 Huovinen, Tuija 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Minulla on liian vähän tietoa ottaa asiaan tarkemmin kantaa. Uskon, että saamme elää tulevaisuudessakin kauniin ja puhtaan luonnon ympäröimänä.
25 Karvonen, Essi 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Fissioydinvoimaa on tuotettava lisää siitä huolimatta, että jatkuvasti kehitetään vaihtoehtoisia energialähteitä. Realistisimpana tulevaisuuden vaihtoehtona energian massatuotantoon näen silti huomattavasti vaarattomamman fuusioydinvoiman, jonka lopulliseen tuottamiseen ja käyttöönottoon menee kuitenkin vielä pitkään. Siihen asti energiaa on tuotettava käytössä olevin keinoin. Enon tapauksessa on kyse toistaiseksi vain etsinnöistä, ja mikäli uraania lopulta todella löytyy, Pohjois-Karjalan työttömyyslukemat putoavat suhisten. Silti epäekologisen ydinvoimalan rakentaminen huolestuttaa, onko se pitkän tähtäimen ratkaisu?
29 Kirjavainen, Kaisa 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Haluan, että asioita tutkitaan mahdollisimman perusteellisesti luonnon ja ympäristön näkökulmasta. Luonto tulisi säilyttää mahdollisimman puhtaana ja koskemattomana.
32 Korpela, Jukka 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Seurata pitää, koska turvallisuudesta ei saa tinkiä. Toisaalta kaivos on elinkeinomahdollisuus, jota todellisuudessa muut mainitut seikat ovat vain rajallisesti.
35 Kytölä, Markus 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Asia ei ole niin yksinkertainen. Tätä kautta saisimme myös työpaikkoja, mikä edelleen lisää ihmisten hyvinvointia.
37 Lahnala, Veli-Matti 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Ei sillä maineella yleensä leipää tehdä. Mielestäni uraanikaivoksia vastustetaan täällä jo uskonnollisen kiihkomielisesti, vailla perusteita. Jos kaivos pystytään tehdä suhteellisen pienin ympäristöhaitoin ja jos sieltä tulee paljon uraania, niin miksei?
46 Mustonen, Jari 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Asiaan pitää suhtautua kiihkottomasti, vain kiihkottomasti, sekä tutustua, tarkasti, asiaa koskeviin (puolueettomiin-)tutkimuksiin, eikä lukea niitä kuin piru raamattua". Varsinkin jonkin asian puolestapuhujien tekemät "tutkimukset" tulee heittää roskiin ja keskittyä VAIN ja ainoastaan tosiasioihin. Jos kaivostoiminta tuo alueelle runsaasti uusia työpaikkoja sekä tuloja, täytyy myös osata katsoa se, kuinka paljon hyvää tuota kautta on saatavissa"
49 Mäkikallio, Juhani 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Uraaanikaivos toisi Enon alueelle lisää työpaikkoja ja näin lisäisi talouskasvua. Toisaalta kaivoksesta olisi haittaa Enon alueen luonnolle. Suoraa kantaa tähän kysymykseen on vaikea ottaa.
54 Nyman, Jenny 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Kaivos toisi alueelle ennen muuta uusia työpaikkoja, mikä on keskeisen tärkeää maakunnan kasvulle ja elinvoimaisuudelle.
55 Pakarinen, Ilona 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Toki ympäristö pitää ottaa huomioon mikäli kaivos tulee, mutta kysymyksen asettelusta päätellen kunnan pitäisi kieltää kaivoksen avaaminen ja sitä mieltä taas en ole.
58 Pasanen, Simo 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Etsintöjä pitäisi saada tehdä huolimatta siitä, että tieto lisää tuskaa. Pohjois-Karjalassa ei ole liikaa työpaikkoja, joten ehkä kaivostoiminta olisi yksi mahdollisuus lisätä Joensuun houkuttelevuutta.
61 Pippuri, Arto 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
En oikein usko uraaninETSINNÄN olevan vielä vakava isku kaupungin maineelle puhtaana kaupunkina.Asia on uudelleen harkittava,jos josku suuressa tulevaisuudessa kaivostoiminta alkaisi.En oikein usko.
77 Tanskanen, Annikki 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
84 Vatanen, Lahja-Elina 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
85 Vatanen, Paavo 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
Suomen ydinvoimalat käyttävät uraania ja se on pystyttävä tuottamaan turvallisesti täällä. Tässä on kannettava globaalia vastuuta.
9 Harinen, Pentti 
Kok. 
Jokseenkin eri mieltä
"Joensuu mukaan, ehdottomasti!"
284 Asikainen, Ossi 
SDP 
Jokseenkin eri mieltä
288 Hartikainen, Tapio 
SDP 
Jokseenkin eri mieltä
Asiaa on paisuteltu kohtuuttoman paljon. Kaivos voi olla myös tulevaisuudessa eräs alueemme valttikortti mahdollisen alaan liittyvän teollisuuden sijoittumisessa kaupunkiimme.
305 Koistinen, Hannu 
SDP 
Jokseenkin eri mieltä
346 Pesonen, Matti 
SDP 
Jokseenkin eri mieltä
354 Rutanen, Martti 
SDP 
Jokseenkin eri mieltä
371 Väänänen, Eira 
SDP 
Jokseenkin eri mieltä
Avautuvia työpaikkojakin tarvitaan! Nykyinen osaaminen ja uusi tekniikka luo turvallisuutta myös uraanin kaivosteollisuuten
152 Lavikainen, Harri 
Vas. 
Jokseenkin eri mieltä
386 Taatinen, Tero 
ViUuJo 
Jokseenkin eri mieltä
268 Sihvonen, Seija 
Kesk. 
Täysin eri mieltä
Ei välttämättä asiasta pitää ottaa tarkka selonteko , mitkä ovat hyvät ja huonot puole.
2 Alsio, Ari 
Kok. 
Täysin eri mieltä
Asiaa pitää kyllä tutkia ilman sarvia ja hampaita. Heittelemällä osatotuuksia tai aivan mututuntumaa ei asia selkene kenellekään. Tosiasiat keskusteluun ja päätökset sitten.
38 Lahtinen, Marko 
Kok. 
Täysin eri mieltä
Jos kaivoksen ympäristövaikutuksia seurataan ja kartoitetaan aktiivisesti, en usko, että siitä mitään ongelmia saadaan aikaan. Eli kaivos ei merkittävästi vaikuttaisi Joensuun maineeseen.
45 Mononen, Ritu 
Kok. 
Täysin eri mieltä
Kaivokset tuovat työtä, mistä täällä on pula.
57 Parviainen, Olavi 
Kok. 
Täysin eri mieltä
Kyse on vasta etsinnöistä. Tässä vaiheessa on turha pelotella alueen asukkaita. Mahdolliset työpaikat tervetulleita.
69 Saarinen, Mika 
Kok. 
Täysin eri mieltä
Kaivoksen perustaminen tuo enemmän hyötyä elinkeinoelämän kehittymisen kannalta. Ei se kaivos ole tulossa keskustaan (tai edes lähelle).
74 Sitari, Pekka 
Kok. 
Täysin eri mieltä
On seurattava uraanietsintöjä, mutta päätökset puoleen tai toiseen on tehtävä vasta sitten jos etsintöjen tulokset sitä edellyttävät.. Kysymys on hyvin asenteellinen ammattijournalistin tekemäksi.
376 Laukkanen, Janne 
ViUuJo 
Täysin eri mieltä
Uraanikaivos tuo teollisuutta ja kaivattuja työpaikkoja. Jos kaivos tulee kotiseuduillemme, olen ensimmäisten joukossa hakeutumassa tuonne hommiin. Ikävä kyllä, ympäristöjärjestöt mustamaalaavat ydinvoiman ympäristöystävällisyyttä.Ympäristön tuhoutumisen varalle suomessa on sangen toimivat instanssit jotka kyllä vahtivat jotteivat fransmannit elä täällä kuin pellossa.
245 Penttinen, Martti 
Kesk. 
ei vast
44 Mikkola, Ulla 
Kok. 
ei vast
62 Purmonen, Teemu 
Kok. 
ei vast
335 Nevalainen, Monica 
SDP 
ei vast
349 Piitulainen, Sanna-Mari 
SDP 
ei vast