YLE:n vaalikone, Kontiolahti kunnallisvaalit 2008

3. Mahdollinen uraanikaivoksen perustaminen tuo hyvinvointia ja työllisyyttä kontiolahtelaisille.

Koko vaalikone: www.yle.fi/vaalit

Päivitetty 25.10.2008 klo 7.00


 
26 Ihatsu, Niina 
Kesk. 
täysin eri mieltä
"Ympäristöriskit liian suuret!"
34 Lukkarinen, Heikki 
Kesk. 
täysin eri mieltä
Mielestäni uraani pitäisi jättää maan uumeniin ja siten säilyttää Karjalan muut ominaisuudet puhtaina tulevillekin polville. Emme omista maata, se on lainassa lapsiltamme." Energiaa pystytään säästämään pienillä henkilökohtaisilla teoilla."
39 Mertanen, Jouni 
Kesk. 
täysin eri mieltä
Kontiolahdella on hyvin vähän kaivosteollisuuden ammatti-ihmisiä, joten ilman laajamittaista kouluttamista kaivos ei työllistäisi paikallisia. Uraanikaivoksen perustaminen nykyisille valtausalueille on erittäin suuri ympäristöriski jota ei saa aliarvioida mahdollisten työpaikkojen varjolla.
44 Pajarinen, Jouko 
Kesk. 
täysin eri mieltä
Uraanikaivos on aiheuttanut paljon vastustusta ja syystä. Jos kuntalaiset kokevat asuinalueensa turmeltuvan jonku rajallisen hyvinkin vaikeasti hahmotettavan ja epämääräisesti pelustellun hankkeen takia on itsestään selvää, että lyhytkestoinen työllistyminen ei voi ajaan pakallisen väestön edun ohi.
51 Romppanen, Johanna 
Kesk. 
täysin eri mieltä
60 Vanninen, Jyri 
Kesk. 
täysin eri mieltä
"Ydinvoima ei ole kestävä ratkaisu energia ja ilmasto-ongelmien hoitoon."
2 Suomalainen, Kati 
PS 
täysin eri mieltä
Varmasti kaivos toisi työpaikkja mutta hyvinvointia se ei toisi. Maa-alueet saastuvat turmellen luontoa ja jättäen vahinkoa pitkäksi aikaa.
115 Marjola, Esa 
SDP 
täysin eri mieltä
Yhtään työpaikkaa ei ole toistaiseksi luvattu! Kun otetaan huomioon valtausalueiden sijainti pohjavesialueilla, vesistöjen äärellä ja asutuksen keskellä, riskit kohoavat sietämättömiksi. Koska jo pelkät imagotappiot veisivät työpaikkoja muilta aloilta enemmän kuin kaivos pystyy ikinä tuomaan, ei ole yhtään syytä väittää kaivoksen tuovan hyvinvointia ja työllisyyttä.
122 Oinonen, Sari 
SDP 
täysin eri mieltä
Luonto on tärkein pohjoiskarjalaisten pääomista, sitä ei saa turmella. Uraani on aina uhka ihmisen terveydelle. Uraanikaivoksen paikallisia ihmisiä (verotulojen jääminen omaan kuntaan) työllistävä vaikutus on kovin epävarmaa.
127 Pihlatie, Marja-Leena 
SDP 
täysin eri mieltä
Varmuudella uraanikaivosten perustaminen tuo Kontiolahdelle ja Pohjois-Karjalaan vain säteilevät jätevuoret ja pilaantuneet pohjavedet syöpäsairauksineen. Tyäpaikkoja eivät lupaa edes kansainväliset riistofirmat". Sen sijaan menetetään koko Pohjois-Karjalan imago luonnonarvoiltaan merkittävänä virkistys- ja matkailukohteena. Toiminnalla poljetaan häikäilemättömästi asukkaiden ja paikkakuntalaisten ihmisarvoa, omistusoikeuksia, jokamiehen marjastus- ym.oikeuksia. Uraanikaivokset tuovat koko maakunnalle pelkästään pahoinvointia."
132 Sarkkinen, Tero 
SDP 
täysin eri mieltä
Kontiolahden potentiaali on puhdas, ainutlaatuinen ja monipuolinen luonto. Tämä on suurempi mahdollisuus kuin suuret ympäristö- ja terveysriskit omaava uraanikaivos.
89 Karttunen, Tapio 
Vas. 
täysin eri mieltä
91 Kinnunen, Mauri 
Vas. 
täysin eri mieltä
92 Puuronen, Vesa 
Vas. 
täysin eri mieltä
"Uraanikaivos tuhoaa elinmahdollisuuksia Kontiolahdella. Vastustan sitä ehdottomasti."
94 Seeslahti, Martti 
Vas. 
täysin eri mieltä
95 Tormulainen, Tuomo 
Vas. 
täysin eri mieltä
Mahdollinen uraanikaivos vie työpaikkoja enemmän kuin tuo. Ympäristöriskien lisääminen ei paranna hyvinvointia. Jo nyt minulle tulee sähköpostissa kysymyksiä voiko Eno-Kontiolahden alueella lapsiperheellinen muuttaa. Vastaan, että voi muuttaa. Aktiivisella kansalaistoiminnalla tulemme torjumaan kaivoshankkeet. Töitä se kyllä vaatii. Uudistuvassa kaivoslainsäädännössä kunnille tulee kohtuullisen varmasti oikeus kieltää tai hyväksyä uraanikaivos kunnan alueella. Meidän ehdokkaiden on mielestäni kerrottava äänestäjille jo tässä vaiheessa mitä mieltä asiasta olemme. Uraanikaivos on tulevaisuudessa kunnan päätäntävaltaan kuuluva asia.
146 Kinnunen, Janne 
Vihr. 
täysin eri mieltä
Uraanikaivos toteutuessaan tuhoaa koko Joensuun seudun vesistöt ja ympäristön. Kaivosyhtiön suomen johtaja sanoi itse Enossa, ettei hän lupaa alueen ihmisille töitä. Oman ja lapsien terveyden tuhoaminen on turhan iso hinta siitä, että saadaan työllistettyä kolmekymmentä puolalaista kavosmiestä!
147 Kirjavainen, Hanna 
Vihr. 
täysin eri mieltä
On luonnollista aluekehittämisen näkökulmasta ajatella että minkä tahansa uuden teollisuuden rantautuminen kuntaan olisi elinvoimasita politiikkaa. Muusta kaivosteollisuudesta poiketen uraanikaivokset sisältävät kuitenkin suuria riskejä eikä niitä esim. muualla Euroopassa juuri niiden terveys- ja ympäristötuhovaikutusten vuoksi perusteta enää ollenkaan. Uraani ja radon ovat säteilevää ainetta joka aiheuttaa mm. syöpää. Säteilevä pöly ja radon-myrkky leviää alfahiukkasina tuulten mukana mutta myös pohjavesien mukana ihmisiin, eläimiin, kasveihin ja vesistöihin. KOntiolahti-Enon uraanikaivosvaltausalueella ja sen välittömässä läheisyydessa asuu satoja ihmisiä, siellä on elinvoimaista puutarha-, maatilatuotantoa. Alueeseen kuuluu myös Kolvananuuron herkkä ja harvinainen luonnonsuojelukohde. Se on monien kauempaakin tulevien ihmisten retkeily-, sienestys-, marjastus- ja metsästysalue. On käsittämätöntä että vanha kaivoslaki antaa mahdollisuuden vallata kaivokseksi ihmisten maaomaisuutta ja lisätä asukkaiden turvattomuutta. Valtausalue on pohjavesialueella josta ottaa juomavetensä yli 1000 kirkonkyläläistä. Sen lisäksi pohjavedet ovat yhteydessä Kuusojanpuron kautta myös Pieliseen. Kaivos tulisi olemaan suurella todennäköisyydelläi avolouhos, jossa nyt peruskallioon koteloitunut radon rouhittaisi murskeeksi. Pöly on säteilevää ja se leviää ihmisiin, luontoon, eläimiin ja viljelyksille. Kaivosyhtiö Arevan toimitusjohtaja sanoo avoimesti ettei uraanikaivos tuo välttämättä alueelle työpaikkoja ja on ehdottanut kontiolahtelaisia ja enolaisia muuttamaan alueelta pois jos kaivos häiritsee asukkaita. On myös esitetty väitteitä ettei keskustelu uraanikaivoksesta kuulu kuntapäättäjien asialistoille. Mielestäni taustavaikuttimiltaan puhdas kuntapäättäjä on velvollinen käymään julkista arvokeskustelua kuntalaisia uhkaavasta tilanteesta sen arkuudesta huolimatta. Muuten kuntapäättäjän asialistoilla on kohta tilanne jossa säteilyterveyshaitat kuormittavat peruspalvelumme jokaista sektoria. Kaukonäköä ja Näköaloja tarvitaan tässäkin asiassa!
150 Laakkonen, Anu 
Vihr. 
täysin eri mieltä
Jos uraaniyhtiölle tai -yhtiöille jostain syystä myönnettäisiin lupa avata kaivos tai kaivoksia, niin se toisi kontiolahtelaisille ympäristöongelmia, saastuneen pohjaveden ja menetetyn imagon upeana luontokuntana.
151 Piirainen, Risto 
Vihr. 
täysin eri mieltä
Uraanikaivos tuo hetkellistä taloudellista hyötyä, mutta sen tuomat haitat painivat täysin eri sarjassa kuin siitä saatava hyöty.
152 Sorvari, Veli-Matti 
Vihr. 
täysin eri mieltä
Hyvin merkittävä syy siihen että olen ehdokkaana on se, että vastustan uraanikaivosta. Haluan ehdokkuudellani varmistaa kuntamme kielteisen kannan uraanin etsimiseen ja louhimiseen. Perusteena on ennen kaikkea uraaniin perustuvan energiantuotannon kestämättömyys pitkällä aikavälillä. Ydinvoiman suosiminen hidastaa kestävämpiä energiaratkaisuja ja energiansäästöä lupaamalla näennäisen vähäpäästöistä ja halpaa energiaa rajattomasti". Se tuo kuntaamme ja muuallekin pitkällä tähtäimellä pikemmin pahoin- kuin hyvinvointia. Lyhytaikaisella työllisyydellä on vain välinearvoa, ei sellaista itseisarvoa, joka ylittäisi yhteisen hyvän ja yhteisvastuun. Uraanikaivoksen tapauksessa kysymys on myös imagosta - haluammeko profiloitua vastuuttomiksi omanedun tavoittelijoiksi, joiden toiminnasta lasku lankeaa ennen kaikkea tuleville sukupolville? Lisäksi tulevat mahdolliset lyhyen tähtäimen päästöriskit, vaikka pidänkin niitä tässä kysymyksessä toissijaisina ongelmina."
153 Vahlqvist, Minna 
Vihr. 
täysin eri mieltä
Kokemukset muualta maailmasta saman yhtiön toimista ovat varsin negatiivisia, paikallinen työllistyminen on todennäköisimmin varsin vähäistä, haitat kaivoksesta ja rikastamisesta kyllä meille jäävät, tästä on useissa tutkimuksissa Arevan toimista eri puolilla maailmaa pitäviä näyttöjä. Suosittelen tutustumaan näihin internetissä.
19 Arveli, Eila 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
30 Korhonen, Ahti 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
32 Kuusela, Mika 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
35 Lukkarinen, Ilkka 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
"En hyväksy uraanikaivosta pohjavesialueelle"
38 Martiskainen, Sinikka 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
42 Niemi, Anu 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
Kysymys on aika yksioikoinen. Ensinnäkin uraanikaivoksen syntyminen on hyvin pitkän ajan ratkaisu ja siihen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, joita ei kunnanvaltuustoissa ratkaista. Mikään yksittäinen Joensuun seudun työllisyyshanke ei sitä paitsi tuo työtä vain yksittäiselle kunnalle vaan koko alueelle.En siis usko uraanikaivoksen tuovan välitöntä hyvinvointia tai työllisyyttä Kontiolahteen.
48 Puumalainen, Jukka 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
49 Riekkinen, Irma 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
50 Romppanen, Anne 
Kesk. 
jokseenkin eri mieltä
Väärin, sillä samalla ajetaan ihmiset pois omilta kyliltään uraanikaivoksen alta. Huomionarvoinen myös turvallisuusriskinä.
66 Huttunen, Satu 
Kok. 
jokseenkin eri mieltä
"Uraanikaivos luo huonoa imagoa kunnalle ja vaikeuttaa jo olemassaolevien yritysten toimintaa."
71 Malinen, Juha 
Kok. 
jokseenkin eri mieltä
"Minulla ei ole riittävästi tietoa hyödyistä ja haitoista, että osaisin perustella mielipiteeni tähän asiaan."
80 Sihvonen, Aulikki 
Kok. 
jokseenkin eri mieltä
104 Kauppinen, Marja 
SDP 
jokseenkin eri mieltä
en näe uraanikaivosta suurena työllistäjänä, enkä ymmärrä, että vastaavanlaisia kaivoksia voitaisiin perustaa paikkoihin joiden vieressä on toisten kotipiirejä tai arvokkaita pohjavesialueita.
109 Kukkonen, Seppo 
SDP 
jokseenkin eri mieltä
"Kaivoksesta saatu hyöty verrattuna haittoihin. Näi ollen kaivostoimintaa ei voi aloitaa."
117 Mäntynen, Matti 
SDP 
jokseenkin eri mieltä
Työpaikkoja kyllä jonkin verran tulisi, mutta niitä myös menisi, lähinnä imagosyistä matkailun ja puhtaan elintarviketuotannon aloilla. Pitkällä tähtäimellä on myös olemassa riskit sille, että valtakunnallisestikin mittaamattoman arvokkaiden pohjavesivarojemme puhtaus saattaisi vaarantua. Uraanikaivoksen vaikutusalueella olevien kiinteistöjen arvo todennäköisesti alenisi.
118 Möntti, Pirkko 
SDP 
jokseenkin eri mieltä
135 Sivonen, Miitri 
SDP 
jokseenkin eri mieltä
22 Holopainen, Markus 
Kesk. 
jokseenkin samaa mieltä
33 Lassila, Pirita 
Kesk. 
jokseenkin samaa mieltä
"työpaikkoja se ainakin tuo"
46 Parkkonen, Anneli 
Kesk. 
jokseenkin samaa mieltä
"Kyllähän se tuo työpaikkoja ja sitä myötä taloudellista hyvinvointia. Sitten on se toinen puoli ..."
55 Seppäläinen, Satu 
Kesk. 
jokseenkin samaa mieltä
56 Toppi, Seppo 
Kesk. 
jokseenkin samaa mieltä
Kuuma peruna, josta päätäntä ei kuulu kuntatasolle. Kaikki työ tuo hyvinvointi kuntaa. Se on sitten toinen kysymys, haluaisivatko kontiolahtelaiset kaivosta tänne.
61 Voutilainen, Erkki 
Kesk. 
jokseenkin samaa mieltä
70 Leskinen, Jarmo 
Kok. 
jokseenkin samaa mieltä
"Asia on juuri näin, mutta kaikki epävarmuustekijät on selvitettävä erittäin huolella."
79 Salokangas, Heidi 
Kok. 
jokseenkin samaa mieltä
85 Tukiainen, Markku 
Kok. 
jokseenkin samaa mieltä
"Työllistymismahdollisuuksia jonkin verran."
86 Turunen, Sirpa 
Kok. 
jokseenkin samaa mieltä
"Työpaikkoja tarvitaan lisää turvallisuuden huomioiden."
88 Jormalainen, Jari 
Vas. 
jokseenkin samaa mieltä
Edellyttää että toiminta hoidetaan lain mukaan, sekä välillisten ja välittömien työntekijöiden työehdot ovat sopimuksien mukaisia
62 Ahlholm, Pekka 
Kok. 
täysin samaa mieltä
Juuri näin. Maanomistajien oikeuksia ei kuitenkaan saa tai voi polkea, menetetystä maa-alueesta tulee saada kunnon korvaus. Ympäristökysymykset tulee käsitellä tarkasti, mutta ei niiden varjolla nipottaen voi estää työpaikkojen tuloa!