Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Karjalan Maa 3.4.2007

Uraanikaivosasiat esillä Louhiojalla

Uraanikaivoksia vastustavan kansalaisliikkeen tilaisuus kokosi perjantai-iltana Enon Louhiojalle runsaan 50 hengen yleisön, lähinnä enolaisia ja kontiolahtaleisia.
Uraanikaivosten vastustajat saivat selvityksen valtausten, varausten ja valitusten nykytilanteesta sekä Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen roolista ympäristöön vaikuttavien lakien valvojana. Louhiatalossa oli esillä myös kevään aikana kuntien kirjastoihin tuleva näyttely, johon on koottu tietoa uraanikaivosten vaikutuksista eri puolilla maailmaa.

Mahdollisen uraanikaivoksen osalta enakkotapaukseksi luonnehditun, ranskalaisen valtionyhtiö Gogema/Arevan hankkeen osalta tilanne on se, että kauppa- ja teollisuusministeriön hyväksymästä valtauspäätöksestä on valitettu Korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Se on pyytänyt eri tahojen lausuntoja, joista valittajat odottelevat lähiaikoina pääsevänsä kertomaan omat näkemyksensä.

Valituksia tehtiin aikanaan kolme: maanomistajien yhteisvalitus 49:n allekirjoittajan voimin, yksityisen puutarha-alan yrittäjän valitus sekä Pohjois-Karjalan ympäristökeskus, jonka valitus koski Kuusojan pohjavesialuetta.

Tilaisuudessa kerrottiin, että Pohjois-Karjalan kallioihin on kohdistunut myös uutta mielenkiintoa. Periaatteessa lähes koko Kontiolahden ja Enon rajaseudulta aina Kolille ulottuva alue on jonkinlaisen uraanin etisntään liittyvän hankkeen kohteena.

Kansalaisliike valmistelee huhtikuun lopulle laajempaa tilaisuutta, johon on tulossa uraanin louhinnan seurauksia tuntevia vieraita Ranskasta, Intiasta ja Afrikasta. 
 

Etusivulle
Päivitetty 3.4.2006