Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 

HS 18.10.06

 

Ministeriö hylkäsi kaivosyhtiön valtaushakemukset
Brittiyhtiön jättämä hakemus oli puutteellinen

 Kauppa- ja teollisuusministeriö on hylännyt kaivosyhtiö Agricola Resources Plc:n kolme valtaushakemusta ja yhden varaushakemuksen.
     Valtaushakemuksista yksi oli Sallassa ja kaksi Enossa. Varausta yhtiö haki Enossa, Kontiolahdella ja Juvalla.
     
Ministeriön mukaan syynä hakemusten hylkäämiseen on se, ettei hakija toimittanut asian ratkaisemiseen tarvittavia tietoja ministeriöön.
     Brittiläinen yhtiö ei hakemuksissa ilmoittanut, mitä metalleja tai mineraaleja se oli etsimässä. Liitekirjeessä yhtiö ilmoitti, että kysymys oli uraanin etsinnästä.
     
"Hakemus oli puutteellinen ja se oli toimitettu meille englannin kielellä. Siitä puuttuivat vaaditut hakijaa koskevat tiedot, esimerkiksi kaupparekisteriote ja valtuutus asiamiehelle, sillä hakijalla pitää olla asiamies Suomessa", kertoi teollisuusneuvos Alpo Kuparinen kauppa- ja teollisuusministeriöstä.
     Ministeriö pyysi tietoja kaksi kertaa, mutta kaivosyhtiö ei vastannut pyyntöihin. Yhtiön Enoon hakemat valtaukset sijaitsevat Paukkajavaarassa, missä toimi uraanin koelouhos 1960-luvulla.
     
Viime viikolla kauppa- ja teollisuusministeriö myönsi ranskalaiselle Cogema/Arevalle valtausluvan tarkempien uraanitutkimusten tekoon Enossa ja Kontiolahdella Pohjois-Karjalassa.
     Areva sai Enossa ja Kontiolahdella valtausoikeudet yhteensä 18 alueeseen, joiden kokonaispinta-ala on noin 1 500 hehtaaria.
     Yhtiö otaksuu valtausalueilta löytyvän uraania ja toriumia.
     
Ranskalaisyhtiö teki heti valtaushakemuksen Nummi-Pusulaan ja Someroon Uudellemaalle.
     Arevalta on sisällä ministeriössä myös valtaushakemus Itä-Uudellemaalle, ja kolme muuta yhtiötä on jättänyt hakemuksensa Enon, Kuusamon, Sallan sekä Kolarin alueille. Kuparisen mukaan Itä-Uuttamaata koskevia päätöksiä on luvassa ensi vuonna.
STTHS 
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 16.10.2006