Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta

Helsingin Sanomat tiistaina 11.10.2006

 

Areva sai valtaukset myös Enoon ja Kontiolahdelle
Ministeriö rajoitti aluetta ja sallittuja tutkimustoimia
 
  Kauppa- ja teollisuusministeriö on myöntänyt ranskalaiselle Compagnic Générale des Matières Nucléaires -yhtiölle eli Cogemalle (nykyisin Areva) valtausoikeudet Enoon ja Kontiolahdelle Pohjois-Karjalaan. Päätös antaa yhtiölle oikeuden etsiä uraania ja muita malmeja.
     
Enossa ministeriö rajasi yleiskaava-alueen hyväksytyn valtausalueen ulkopuolelle, Kontiolahdella tällaisia rajoituksia ei tehty. Kaikilla valtauksilla sallitaan vain sellaiset toimet, joista jää ympäristöön vähäisiä pysyviä vaikutuksia.
     Päätös ei oikeuta koelouhintaan tai koerikastukseen.
     Muilta osin valtaushakemus hyväksyttiin lukuisin ehdoin ja rajoituksin.
     Valtaus on voimassa viisi vuotta.
     Areva sai Enossa ja Kontiolahdella valtausoikeudet yhteensä 18 alueeseen, joiden kokonaispinta-ala on noin 1 500 hehtaaria. Yhtiö otaksuu valtausalueilta löytyvän uraania ja toriumia.
     Jos päätöksestä ei valiteta, se saa lainvoiman 4. joulukuuta. Sen jälkeen Areva voi aloittaa tutkimukset.
     "Talvella on vaikea tutkia, eli menee kevääseen, kunnes lumet lähtevät", kertoo yhtiön edustaja ja Areva Resources Finland Oy:n toimitusjohtaja Osmo Kaipainen.
     
Yhtiön ensimmäisen vaiheen tavoite on kerätä alueilta tietoa muutaman vuoden ajan.
     "Ensimmäisenä olisivat geofysikaaliset tutkimukset, joita tehdään esimerkiksi lentokoneella tai helikopterilla. Tällä pyritään saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa alueesta, jotta pystyisimme rajaamaan sitä entistä paremmin", Kaipainen kertoo.
     Valtaukset ovat laajoja, koska alueilta on vain vähän tietoa uraanista. 
      "Joidenkin vuosien kuluttua alueet rajataan ehkä yhden kahden neliökilometrin suuruisiksi, ja niitä tutkitaan entistä tiiviimmin. Jos esiintymät ovat lupaavia, saatamme alkaa kairata vuoden kahden päästä."
     Kaivoksen suunnittelun aloittaminen voisi olla ajankohtaista 1015 vuoden päästä, ja toinen mokoma voi kulua itse suunnitteluun.
 
Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 3.9.2006