Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Helsingin Sanomat - PÄÄKIRJOITUS
TIISTAINA 3.10.2006

Virkamiehen mukana siirtyy paljon

Kauppa- ja teollisuusministeriön kaivosylitarkastaja Krister Söderholm sanoutui viikko sitten irti virastaan siirtyäkseen Scandinavian Minerals -yhtiön liiketoimintajohtajaksi. Söderholm antoi maaliskuussa yhtiölle tutkimusluvan Sodankylän Keivitsaan suunniteltua nikkeli- ja kuparikaivosta varten.
     Vihreiden kansanedustaja Heidi Hautala on tehnyt kauppa- ja teollisuusministerille kirjallisen kysymyksen, miten kaivosylitarkastajan mahdollinen esteellisyys otetaan huomioon ja miten huolehditaan siitä, ettei hän väärinkäytä virka-asemassaan saamiaan tietoja. Söderholm itse korostaa, että kun hän maaliskuussa antoi yhtiölle Keivitsaan tutkimusluvan, hänellä ei ollut suunnitelmia siirtyä yhtiön palvelukseen. Yhtiöllä on ministeriössä vireillä kaksi hakemusta.
     Hautalan kysymys on aiheellinen myös yleisemmällä tasolla. Suomessa ei ole tavallista, että korkeat virkamiehet siirtyvät yksityisten yritysten johtotehtäviin, mutta näin kuitenkin joskus tapahtuu. Ongelmallista yksityisen palvelukseen siirtyminen on silloin, kun virkamies on vastannut yrityksen toimialaan liittyvästä valvonnasta. Tällöin hänellä on hallussaan luottamuksellista tietoa lainsäädäntöhankkeista ja alalla toimivista muista yrityksistä, ja yhden yrityksen käsissä tämä tieto on omiaan vääristämään kilpailua. Yleisellä tasolla on myös hyvä kantaa huolta siitä, että mahdollisuus siirtyä rahakkaaseen yrityksen johtotehtävään saattaa vaikuttaa virkamiehen virassaan tekemiin päätöksiin.
     Suomessa ei ole minkäänlaista estettä virkamiehelle siirtyä valvojasta yritysjohtajaksi. On syytä pohtia, tulisiko virkamiehillekin asettaa eräänlainen kilpailukielto. Tällöin virkamies voisi siirtyä omaan toimialaansa kuuluvan yrityksen palvelukseen vasta karanteenijakson jälkeen.

http://www.hs.fi/uutiset/verkko-hesari/artikkeli/Virkamiehen+mukana+siirtyy+paljon/1135222040148
 

Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 3.9.2006