Uraanitietoa Pohjois-Karjalasta
 
Lehdistötiedote

Enon seurakunnassa jyrkkä ei uraanille

Enossa ja Kontiolahdella tehdään parhaillaan koekairauksia, joiden tavoitteena on uraanikaivostoiminnan käynnis-täminen. Enon seurakunnassa tilannetta on seurattu huolestuneena ja nyt on ryhdytty sanoista tekoihin. Asiasta huolissaan olevat seurakunnan työntekijät kokoontuivat keväällä yhteisen pöydän ääreen. Sen jälkeen kutsuttiin mukaan kaikki asiasta kiinnostuneet tahot koolle yhteisen ja kaikkia koskettavan asian äärelle. Yhteistyötahoja paikallistasolla ovat Enon luonnonystävät ry, Pohjois-Karjalan uraanikaivosten vastainen kansalaisliike, enolaiset taiteilijat, partiolaisten paikallisjaostot, Kaltimon ortodoksinen tiistaiseura, kristillisen kulttuurin yhdistys Veräjä, sekä joensuulainen harrastajateatteri ”Vastaryhmä”.

”Luomakunnan sunnuntaita” vietetään 15.-17. 8. 2008

Tapahtumassa huomio kiinnitetään ympäristöön, luontoon, ihmisiin ja siihen mitä voidaan menettää, jos asioihin ei puututa. Hyssyttelyn sijaan myös avoimuutta kaivataan. Uraanikaivostoimintaan liittyvät riskit ja faktat ovat tylyjä. Pohjavesialueilla olevat kaivoksen jätevesialtaat ja hienojakoinen radioaktiivinen pöly hengitysilmassa ovat suu-rimmat huolenaiheet. Enon seurakunnassa katsotaan, että ympäristökatastrofin riskitekijöitä on pidettävä paremmin esillä. Tapahtuman yhtenä tavoitteena on saada huomio vanhentuneeseen kaivoslakiin, jonka uudistamiseen olisi eduskunnalla ollut aikaa jo moneen otteeseen. Myös vaihtoehtoisten energiamuotojen tukemisen ja kehittämisen tulee toimia eri volyymillä kuin mitä nyt tehdään. Pohjois-Karjalassa ollaan tärkeän asian äärellä sikälikin, että on syytä miettiä mitä tämä kaikki uraanikaivostoimintaan liittyvä aiheuttaa eri elinkeinoille, maakunnan tulevaisuudel-le ja imagolle. Kuka haluaa ostaa tuotteita jotka ovat peräisin uraanialueilta? Entä ainutlaatuiset pohjavesialueem-me - miksi nämä pitäisi ehdoin tahdoin pilata?

Luoja loi ihmisen viljelemään ja varjelemaan luomakuntaa

Luomakunnan sunnuntain teema kumpuaa kirkon perustehtävästä, ei poliittisista tai minkään intressiryhmän tavoit-teista. Kirkon arvoissa tämä näkyy vastuullisuutena kaiken kulutuksen ja voimavarojen käytön suhteen. Luontoa ei tule käyttää edesvastuuttomasti hyväksi, ei edes sillä perusteella, että toiminta olisi helppoa, tuottoisaa tai laillista. Luomakunnan sunnuntaissa ollaan vankasti kirkolle keskeisten arvojen maaperällä. Kirkon työn keskeisiä  arvoja ihmisen hengellisen elämän vahvistamisen ohella ovat vastuullisuus, rauha, oikeudenmukaisuus ja luomakunnan eheys. Se tarkoittaa jatkuvaa pyrkimystä pitää huolta lähimmäisistä, erityisesti heikoista ja syrjäytetyistä, sekä var-jella koko luomakuntaa. Vastuullisuus koskee lähiympäristön lisäksi koko maailmaa ja sen kaikkia ihmisiä. Kirkko seuraa toimintaympäristömuutoksia ja uudistaa toimintaansa perustehtävälleen uskollisena. Pelkästään hiljaa ole-minen olisi syntiä.. (Lisätietoa strategisista suuntaviivoista ev.lut. kirkon kotisivuilla evl.fi/meidankirkko.)

Paikallistasolla edellä mainittu tarkoittaa sitä, että pienillä ihmisillä ei ole mahdollisuutta ja näkyvyyttä tuoda esille asiaansa, mutta yhdessä voimme tehdä enemmän. Uraaniasiassa tehdään paikallistasolla yhteistyötä useiden eri tahojen kanssa, nostamme asiaa esille ja jaamme tietoa yhdessä niiden kanssa, jotka ovat huolissaan samoista asi-oista. Tapahtumalla myös toivotaan julkista keskustelua aiheesta enemmän. Piispa Wille Riekkinen tukee asiaa ja hän myös saarnaa luomakunnan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Kaikki asiasta kiinnostuneet tahot toivotetaan tervetulleeksi mukaan.

Ohjelmasta alustavasti:

· Luomakunnan sunnuntain tapahtumat alkavat perjantaina 15.8. klo 9-10 infotilaisuudella ja nauriiden pe-sulla. Aamupäivän aikana aloitellaan myös perinteisen pisteaidan tekoa kirkon parkkipaikalle.
· Lauantaina 16.8. kaivamme naurishaudan ja jatkamme aherrusta pisteaidan kimpussa. Päivällä teemme luontoretken valtausalueille ja muutamiin kuntamme merkittäviin luontokohteisiin. Retki päättyy nau-rishaudalle. Haudan lämmityksen jälkeen nauriit jäävät kypsymään yön yli.
· Sunnuntain 17.8. jumalanpalveluksessa saarnaa piispa Wille Riekkinen. Taiteilijat tekevät messuun esiru-kousalttareita, Veräjän musiikkiryhmä soittaa kanteleita ja laulaa. Jumalanpalveluksen jälkeen avaamme naurishaudan.
· Seurakuntatalolla maistelemme erilaisia herkkuja maakunnan luonnonantimista. Paneelikeskustelun alusta-jana ja vetäjänä toimii ekoteologi Pauliina Kainulainen. Enon taiteilijat ovat esillä, samoin taustatietoa tar-joava uraani-info. Luvassa on myös seurakunnan nuorten ja Veräjän musisointia ja harrastajateatteri Vasta-ryhmän esitys.
 

 
Etusivulle
uraanitieto @ tormunet.fi 

Päivitetty 17.7.2008